az

Andrey Platonov

Andrey Platonov — rus sovet yazıçısı, dramaturqu. Andrey Platonov 1899-cu ildə Voronejin Yamskaya qəsəbəsində dünyaya gəlib. Çoxuşaqlı ailənin böyük oğlu olduğundan hələ yeniyetməlik çağlarından ən ağır işlərdə çalışıb. Atasına kömək olub. Çox yerlərdə, çox sahibkarlara qulluq edib. Odur ki, yazılarında "intiligent" obrazlarına az təsadüf olunur. Onun qəhrəmanları adətən sadə zəhmət adamları, kəndlilər, fəhlələrdi. Və bu insanlar daha çox torpağa bağlılıqları, həyatın bütün qatlarına dərindən bələd olmalarıyla son dərəcə müdrik, ağıllı, tədbirli, deməli, həm də əsil ziyalıdırlar. Platonov ayrıca filoloji təhsil almayıb. Sadəcə, yazı-pozuya yaşının erkən çağlarından başlayıb. Onun ötən əsrin 30-cu illər yaradıcılığına bələd olan Lev Qumilyov deyibmiş ki, Platonovda mühəndis ağlı, kəşflərə meyl var və əgər o mühəndis olmasaydı, onda yazıçı Platonov da olmazdı. Qumilyov bununla Platonov nəsrində boy göstərən xarakter bitkinliyinə, hadisələrin, vəziyyətlərin, insan münasibətlərinin sözlə, dialoqlarla ifadəsindəki heyrətamiz riyazi dəqqiliyə işarə vurudu.

A.Platonov Voronejdəki dəmiryol texnikumunu bitirir, atası ilə bərabər qatar sürücüsü işləyir, sonra elektrik stansiyası tikintişinə rəhbərlik edir. Bax, elə o illərdə də (1917–1918) müntəzəm yazılar yazır, oçerkləri, məqalələri qəzetlərdə çıxır.

Böyük Vətən Müharibəsi başlayanda onu əsgər aparırlar. 1942-ci ildən davanın sonuna kimi "Krasnaya zvezda" qəzetinin cəbhə müxbiri işləyir. Qəzetin redaktoru Ortenberq xatırlayırdı: "Platonovun cılız fiquru onu görənlərin təsəvvüründə heç də yazıçı obrazı canlandırmırdı. Əsgərlər onunla özlərini çox sərbəst aparır, ürəyindəkiləri ən xırda incəliklərinə qədər açıb tökürdülər ki, bu da Platonova misilsiz material verirdi". A.Platonov rus yazıçıları arasında nəsr dili, üslubiyyət, ricət baxımından ən maraqlı, təkraredilməz sənətkarlardan sayılır. Onun bənzərsiz nəsri uzun illər geniş oxucu dairələrindən gizli saxlanılıb, az təbliğ olunub. Repressiya illərindən güclə yaxasını qurtarsa da, hələ 41–45-ci illər müharibəsində ağır xəstəliyə düçar olmuş, 1951-ci ildə, 52 yaşında dünyasını dəyişmişdir.
həyatı: 1 sentyabr 1899 5 yanvar 1951

Kitablar

Sitatlar

Kamil Kamillisitat gətirir2 il öncə
İt də darıxır. O da mənim kimi yalnızca doğulduğu üçün yaşamaq zorundadır.
Kamil Kamillisitat gətirir2 il öncə
Administrasiya deyir ki, sən iş vaxtı fikrə getmisən – zavod komitəsində dedilər. Siz nə fikirləşirdiniz, yoldaş Voşev?

– Həyat planı qururdum.

– Zavod trestin hazır planı üzrə işləyir, sən şəxsi həyatınla bağlı planlar haqda klubda və ya qırmızı guşədə fikirləşə bilərdin.
Kamil Kamillisitat gətirir2 il öncə
Mən ümumi həyat planı üzərində düşünürdüm. Öz həyatımla bağlı qorxum yoxdur, mənim üçün bu, tapmaca deyil.

– Yaxşı, sən nə edə bilərdin ki?

– Mən xoşbəxtliklə bağlı nəsə bir məna fikirləşib tapa bilərdim və ruhlanardım, bununla da işgüzarlığım artardı.

– Xoşbəxtlik materializmdən irəli gəlir, yoldaş Voşev, həyat planından və anlamdan yox. Biz səni burda saxlaya bilmərik, sən ağlı başında olan adam deyilsən.

Təəssüratlar

Kamil Kamillitəəssüratları paylaş2 il öncə
🔮Müdrik kitabdır
👍Tövsiyə edirəm

Nastya da yox idisə, kommunizm kimin üçün idi?!

 • Andrey Platonov
  Kotlavan
  • 132
  • 35
  • 2
  • 6
  Kitablar
 • fb2epub
  Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl