bookmate game

Corc Cordaq

  Rovshan İsayevsitat gətirirkeçən il
  Bir gün zinakar bir qadın yol ilə gedirmiş. Birdən susuzluqdan ləhləyən bir it görür. Bir qədər
  Rovshan İsayevsitat gətirirkeçən il
  fikirləşir və dərhal ayağındakı ayaqqabını çıxarır, ayaqqabıların bağlarını bir-birinə düyünləyib quyuya sallayır, quyudan su çəkib itə verir. Bu əməlinə görə Allah onun günahlarını bağışlayıb cənnətə aparır”.
  Ayxan Pasayevsitat gətirirkeçən il
  Qasiə” xütbəsi Əlinin bir çox həssas nöqtələrə işarə etdiyi məş­hur xütbələrindən biridir. Müəllif həmin xütbədən bir neçə cümlə qeyd etmişdir. Xütbənin tam mətni ilə maraqlananlar “Nəhcül-bəlağə”nin 234 saylı xütbəsinə müraciət edə bilərlər.
  Ayxan Pasayevsitat gətirirkeçən il
  Əlinin zahiri əlamətlərini qeyd edənlər, o cümlədən “Zəxairül-üqba” əsərinin müəllifi yazır: “Əli tam yetkin olduğu zamanlarda kənardan azacıq qısa görünən orta qamətə malik idi. Üzünün rəngi tünd-qarabuğdayı idi. Ağ, uzun saqqalı, iri və qara gözləri, gözəl üzü, açıq siması, gülər üzü, gümüşü səhəngi xatırladan uzun boynu, şir sümüklərini xatırladan enli çiyinləri, əzələli qolları, enli, kobud əlləri, onu bir az kök göstərən qarnı var idi. Qıçının enli əzələsi son hissədə nazik idi. Qollarının əzələləri də enli və son hissədə nazik idi. Yol gedəndə Peyğəmbərə oxşayırdı. Yol yeriyəndə sanki Peyğəmbər yeriyirdi. Meydana üz tutanda heç nəyə etina etmədən qaçırdı.
  Hamıda heyrət doğuracaq fiziki gücə malik idi. Onun qəhrəman bir süvarini heç bir əziyyət çəkmədən sanki yeni doğulmuş bir uşaq kimi qaldırıb yerə çırpdığı çox görülmüşdü. Hər hansısa bir pəhləvanın qolundan
  Ayxan Pasayevsitat gətirirkeçən il
  Nə üçün Şərq tarixindən sahibinə əziyyət, başqalarına nemət və bərəkət bəxş etmiş, dost və düşmənlər qarşısında əbədi bir yol açmış heyrətamiz idrak – hər bir meyil və nəticəni araşdıran, həqiqətlərin aşkara çıxarılmasına namus, şərəf, ləyaqət və qaydalar çərçivəsində çalışan elmli bir insan idrakı, insanların bütün davranışlarını, hətta hələ həyata keçirmədiklərini, lakin xəyallarında canlandırdıqlarını anlamaq üçün bütün mövzuları dərindən və dəqiqliklə öyrənən parlaq təfəkkür haqqında soruşmadın?
  Rovshan İsayevsitat gətirirkeçən il
  Ehtiyac və yoxsulluğun aradan qaldırılması təklikdə şəxsiyyətsizlik və xarlıq hissini aradan qaldırmağa, insanı nifrət və kin-küdurətin yandırıcı cəhənnəmindən xilas etməyə qadirdir.
  Rovshan İsayevsitat gətirirkeçən il
  Yoxsul və zənginin vəziyyətini gözlər önündə sərgiləyən bir çıxışında belə deyir: “Varlı zülm edib nərə çəkir, yoxsul zülmə məruz qalıb nalə çəkir!”

  Əgər sən yoxsul həyat tərzini qəbul etmisənsə
  Rovshan İsayevsitat gətirirkeçən il
  Yoxsul öz vətənində qəribdir!” Həyatın ən ağrılı hadisəsi ölümdür, amma Əliyə görə
  Rovshan İsayevsitat gətirirkeçən il
  əziyyəti yoxsulluqdan azdır: “Ən ağır ölüm yoxsulluqdur”.
  Rovshan İsayevsitat gətirirkeçən il
  İslama görə, əhalisinin əksəriyyəti ac və yoxsul olan bir cəmiyyətdə israfçılıq, əyyaşlıq və əyləncə haram edilmişdir.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl