Əlif Şəfəq

  b7269870870sitat gətirir2 il öncə
  Heç kəsin heç kəsi məcbur eləməyə haqqı yoxdu. Çünki dində məcburiyyət yoxdu”.
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  Səkkizinci qayda: “Başına nə gəlirsə-gəlsin, məyus olma. Bütün qapılar örtülsə belə, axırda O sənə heç kəsin bilmədiyi gizli bir cığır açar. Sən bu anda dar keçidlər arxasında nə qədər cənnət bağçası olduğunu görə bilməsən də. Şükür elə! İstədiyini əldə eləyənə qədər şükür eləmək lazımdı. Sufi, diləyi gerçəkləşməyəndə də şükür eləməyi bacarandı
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  Doqquzuncu qayda: “Səbir eləmək, eləcə durub gözləmək deyil, qabaqcıl fikirli olmaq deməkdi. Səbir nədi? Tikana baxıb gülü, gecəyə baxıb gündüzü təsəvvür eləməyi bacarmaqdı. Allah aşiqləri səbri gülməşəkər kimi şirin-şirin əmir, həzm eləyir. Onu da bilirlər ki, göydəki ayın ayparadan bədirlənmiş aya çatması üçün vaxt lazımdı
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  On ikinci qayda: “E ş q s ə f ə rdi. Bu s ə f ə r ə ç ı xan h ə r yolçu ist ə s ə d ə , ist ə m ə s ə d ə t ə p ə d ə n-d ı rna ğ acan d ə yi ş ir. Bu yollara dü ş üb d ə yi ş m ə y ə n yoxdu”
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  Onuncu qayda: “Hansı tərəfə gedirsən get – Gündoğana, Günbatana, Quzeyə, ya da Güneyə — çıxdığın hər səfəri özünə doğru səyahət kimi düşün! Öz içində səfər eləyən adam axırda ərzi
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  n üçüncü qayda: “Bu dünyada göydəki ulduzlardan daha çox sayda saxta hacı, xoca, şeyx-şıx var. Həqiqi mürşid səni öz içinə baxmağa, nəfsini aşıb özündəki gözəllikləri bir-bir kəşf eləməyə yönəldir. Durub ona heyran olmağa yox”.
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  ki, başqalarından qəbul və hörmət görməyi nə qədər çox arzu eləyərsən, onların tənqidinə, dedi-qodularına da o qədər əyilərsən”
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  On dördüncü qayda: “Haqqın qarşına çıxardığı dəyişikliklərə müqavimət göstərmək əvəzinə, təslim ol. Qoy həyat sənin əksinə yox, səninlə birgə axsın. “Nizamım pozular, həyatım alt-üst olar”, – deyə narahat olma. Həyatın altının üstündən daha yaxşı olmayacağını hardan bilirsən
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  Biz insanı ən gözəl şəkildə yaratdıq. İnsan uludu. Qiymətlidi. Nə əzikdi, nə aciz. Onsuz da, Allahın doxsan doqquz sifətinin arasında aciz yoxdu
  b4207232017sitat gətirir2 il öncə
  On be ş inci qayda: “Allah, batind ə v ə zahird ə h ə r an ham ı m ı z ı tamamlamaqla m əşğ uldu. T ə klikd ə h ə r birimiz tamamlanmam ı ş s ə n ə t ə s ə riyik. Ya ş ad ı ğ ı m ı z h ə r hadis ə , adlatd ı ğ ı m ı z h ə r gözl ə nilm ə zlik çat ı ş mazl ı qlar ı m ı z ı aradan qald ı rmaq üçün n ə z ə rd ə tutulub. R ə bb nöqsanlar ı m ı zla ayr ı -ayr ı m əşğ ul olur, çünki b əşə riyy ə t deyil ə n ə s ə r qüsursuzlu ğ a can at ı r”
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl