bookmate game

Con Koleman

  Ali Fuadoghlusitat gətirir8 ay öncə
  9) Onların “faydasız yeyənlər” adlandırdıqları 3 mil­yard adamın 2020-ci il üçün inkişaf etmiş ölkələrdə məh­dud müharibələr, “üçüncü dünya” ölkələrində isə aclıq və xəstəliklər yolu ilə məhv edilməsi. Komitet 300 Say­rus Vensə bu genosidi həyata keçirməyin ən yaxşı üsu­lu haq­da məruzə yazmağı tapşırmışdı.
  Ali Fuadoghlusitat gətirir8 ay öncə
  lobal 2000” məruzəsinə əsa­sən ABŞ-ın əha­­lisi 2050-ci il üçün 100 milyon nəfərə qədər ixtisar olun­malıdır.
  Ali Fuadoghlusitat gətirir8 ay öncə
  ütləvi işsizlik yaratmaqla millətin mənəvi ru­hunu və fəhlə sinfinin mübarizə əzmini qırmaq. «Ro­ma Klubu”nun həyata keçirdiyi “sıfır səviyyəsində artım” si­ya­səti nəticəsində iş yerləri ixtisar olunduqca mübarizə əz­mi qırılan və ruhdan düşən fəhlələr içkiyə və nar­ko­tik­lə­rə qurşanacaqdır. Ölkənin gəncləri rok-musiqi və nar­ko­tiklər vasitəsilə mövcud qayda-qanunlara, adət-ənə­nələrə qarşı qiyama sövq ediləcək, bunun nəti­cə­sin­də ailənin əsas­­ları sarsıdılacaq və əvvəl-axır dağıdıla­caq­dır.
  Ali Fuadoghlusitat gətirir8 ay öncə
  Qeyd etmək la­zım­dır ki, mərhum Ayətullah Xomeyni Böyük Britaniya kəş­fiy­­yat xidməti hərbi kəşfiyyatının Mİ-6 adı ilə tanınmış al­tıncı bölmə­sinin kreaturası idi və bu haqda 1985-ci ildə “Əslində İranda nə baş verıb” adlı işimdə yazmışdım.
  Orkhan Vali-zadasitat gətirir4 ay öncə
  Məhdudiyyətsiz seksin təbliğatı və narkomaniya epidemiyası insanları ətrafda baş verənlər­dən yayın­dır­maq məqsədini güdür.
  b0477636862sitat gətirir10 ay öncə
  Bu dünyada hələ də qalan azadfikirli insanlar tək­ba­şına və ya kiçik qruplarla narkotiklərin ticarətinə mane ola biləcəklərini düşünürlərsə, onlar amansız səhv edirlər.
  b0477636862sitat gətirir10 ay öncə
  portveyn və siqara ma­sası arxasında “sadəcə olaraq izafi xərclər” kimi silinir
  Reshid Ramazanovsitat gətirirkeçən il
  Xristian İncilindən /4.6./ Osii peyğəmbərin çox dərin bir kəlamını sitat gətirirmək istəyirəm: “Mənim xalqım məlumatı az olduğuna görə qırılacaq”.
  Rufatsitat gətirirkeçən il
  Kəşfiyyatçılarda belə bir qayda var: nəyi isə giz­­lətməyin ən yaxşı üsulu – onu ən görünən yerə qoy­maq­dır. Məsələn, 1938-ci ildə Almaniya həyata keçir­mə­yə can atdığı və üzərində çalışdığı layihə – “Messerşmidt” superqırıcı təyyarəsi haqda informasiyanı gizlətmək is­təyəndə, həmin təyyarə Paris Aviasiya Sər­gisində nü­ma­yiş etdirilmişdi. Məxfi agentlər və casuslar məlumat toplamaq, onu ağac koxuşu və kərpic hörgüdə gizlin yerlər vasitəsilə ötürməklə məşğul olduqları vaxt, onların arxasınca qaçdıqları informasiya düz gözləri önündə durmuşdu.
  Rufatsitat gətirirkeçən il
  Kissincer suveren dövlət olan Pakistanın Prezidenti mərhum Əli Bhuttonu da hədələyirdi. Bhuttonun “ci­na­yəti” ondan ibarət idi ki, o, öz ölkəsinin atom silahı əldə etməsinə çalışırdı. Müsəlman ölkəsi olaraq Pakistan İs­rail tə­cavüzünün Yaxın Şərqdə daimi təhlükə mənbəyi ol­duğunu hiss edirdi. 1978-ci ildə Bhutto “Beynəlxalq Mü­na­sibətlər üzrə Şuranın” Pakistanda təmsilçisi olan ge­ne­ral Ziya-ül-Həqq tərəfindən soyuqqanlıqla qətlə yetirildi.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl