Bu kitabdan sitatlar: «Yalan nöqtəsi», Den Braun

Şantajdan qorun­maq üçün nəzərdə tutulan belə bir taktika Vaşinqtonda “Siam zə­manəti” adını almışdı. Bu, ianə alanı öz səxavətləri müqabilində ona hər cür təzyiq göstərməyə haqqı olduqlarını hesab edən sponsorlardan mü­dafiə edirdi. Əgər ianə verən həddən artıq tələbkar olurdusa, na­­mi­zəd sadəcə ona ifşaedici sənədləri təqdim edə və bu vaxt xa­tırlada bi­­­lər­­di ki, qanunu hər iki tərəf pozub. Sübutlar sponsor və nami­zə­din, siam əkizləri kimi, ömürlük bir-birinə bağlı qalmalarına etibarlı zəmanət idi.
Arktikaya bu adı məhz ayı­­lar veriblər. Yunanca “arktos” elə “ayı” deməkdir.
– Dəhşət! – Reyçel həyəcanla zülmətə baxdı.
– Antarktikada isə ayılar yoxdur, – Tolland mühazirəsini davam et­dirdi – buna görə də onu “Anti-arktos” adlandırıblar.
Həqiqəti de və nə olur, qoy olsun!”
Əgər həyatda sevgi yoxdursa, qalan hər şey heç bir məna kəsb etmir.
DİNC DÖVRDƏ VƏ HƏRBİ ƏMƏLİYYATLAR DÖV­­RÜNDƏ ABŞ-ın İNFORMASİYA SAHƏSİNDƏ ÜS­TÜNLÜYÜNÜ TƏMİN ETMƏK
Lisberq-Hay­veydə 14225 nömrə də elə bu idi – ölkədə ən məxfi ob­yektlərdən biri.
Siyasət – qəddar biznesdir.
həyatda sevgi yoxdursa, qalan hər şey heç bir məna kəsb etmir.
Anam belə deməyi xoşlayırdı - tez və ya gec, biz hamımız keçmişimizlə ayrılmalı oluruq.
İerarxik sübutlar kartdan yığılmış ev kimidir – Reyçel bildirdi. – Birinci ehtimalı çək çıxar və hər şey uçub dağılacaq
Belə, deməli, antropodlar Yerdə ona görə balaca qalır ki, ağırlıq qüv­vəsi onlara boy atmağa imkan vermir. Ancaq suda cisim­lər çəki­sini itirir, buna görə də orada daha böyük ölçülər mümkündür.
1947-ci ildə, Nyu-Meksiko ştatının Rozuell şəhərciyində baş vermiş, guya yad­planetli kosmik gə­minin qəzaya uğradığı məşhur “Rozuell ha­disəsi”ndən sonra Yer­dən kənar həyat planetin sakinlərini bu də­rəcədə həyə­can­lan­dır­ma­mışdı. Həmin yer indinin özündə də UNO fanatları üçün mü­qəddəs ziyarətgah kimi qalırdı.
İqamətgahda dəyişməz olaraq qalan yeganə predmet şey Avraam Linkolnun yataq otağındakı çarpayıdır. İroniya bundan ibarətdir ki, Linkoln özü onun üstündə heç vaxt yatmayıb.
hipotermiya baş verəcək. Bu, əllərin və ayaqların yüngül keyləşməsiylə baş­la­nacaq – qan onlardan çəkiləcək ki, həyati dərəcədə vacib or­qan­ları qızış­dır­maq üçün bədənin içərilərinə getsin. Sonra hal­lüsinasiyalar, yarıs­a­yıq­­lama vəziyyəti gələcək, çünki nəbz də, nəfəs də zəifləyərək be­yinin oksigen aclığı doğuracaq. Ar­dı­nca bədən istini qoruyub sax­lamaq üçün sonuncu cəhdə əl ataraq nəfəs almaq və ürəyin işin­dən başqa bütün prosesləri da­yan­dı­ra­caq. Huşsuz vəziyyət baş­lanacaq. Ən sonuncu mərhələ ürəyin fəaliy­yətinin dayanması və nəfəsin kəsilməsi olacaq
Sekston başa düşürdü ki, NASA-nın lehinə olan Hollivud quraş­dırmaları sırf iqtisadi əsasa malikdir. Tom Kruzun qırıcı təyyarənin pilotu rolunu oynadığı “Topqan” blokbasteri çox böyük populyarlıq qazanandan sonra NASA Hollivudun is­təni­lən struk­turun popul­yarlığının artırılması işində necə bir potensiala malik olduğunu çox tez dərk etdi. Həmin film ma­hiyyət etibarilə Amerika hərbi-dəniz donanmasının və avia­si­yasının iki saatlıq rek­lam çarxıy­dı. Agentlik ki­nos­tudi­ya­lara öz poliqonlarında və mey­dan­çalarında – kosmod­rom­lar­da, uçuş-enmə zolaqlarında, uçuşların idarə edilməsi mərkəz­lə­rin­də, məşq mərkəzlərində işləmək üçün səs-küy salmadan, sa­kitcə, havayı imkan yaratmağa başladı. Hər yerdə ərazilərin is­tifadə olun­ması üçün çox böyük qonorarlar verməyə vərdiş edən pro­dü­serlər milyonlarla istehsalat puluna qənaət etmək üçün “havayı” meydan­çalarda filmlərini çəkərək bu imkandan məm­nun­luqla yapışdılar. Və aydın məsələdir ki, Hollivud bu yerlərdə işlə­­məyə icazəni yalnız NASA ssenarini bəyənəndən sonra alırdı.
Şeyla iyun ayında, istirahət gününün kristal kimi təmiz sə­hə­­rində vəfat etdi. Maykl Tolland özünü lövbərlərindən qopmuş, tə­latümlü sonsuz dənizdə məqsədsiz, idarəyə tabe olmayan, dreyf edən gəmi kimi hiss edirdi. O, ətrafında nə baş verdiyindən həftələrlə anlayışsız olurdu. Dostları ona səmimi olaraq kömək eləmək istəyirdilər, ancaq onun qüruru onların dərdəşərikliyinə tab gətirə bilmirdi.
Nəhayət, son seçimi etmək vaxtının artıq yetişdiyini başa düşdü. Ya iş, ya ölüm.
Qızın fikirləri NASA-nın 1996-cı ildəki, ALH84001 kod adı olan məşhur kədərli kəşfinə qayıtdı, bu kəşf özüylə Marsdan olan meteorit idi və kosmik agentliyin hesab elədiyi kimi, onda daşlaşmış bak­te­ri­ya­ların izləri var idi. Lakin NASA rəhbərliyinin təşkil etdiyi triumfal mətbuat konfransından cəmi bir-iki həftə sonra bir neçə müstəqil eks­pert inamlı təkziblə çıxış etdi. Onlar sübuta yetirdilər ki, daşın üzə­rində aşkar edilmiş “həyatın izləri” əslində yerin çirklənməsinin nə­ticəsindən başqa heç bir şey deyildir. NASA-nın kompetentliyinə inam laxladılmış oldu. “Nyu-York Tayms” qəzeti dərhal bundan isti­fa­­də eləyərək agentliyi “heç də həmişə yoxlanılmış məlumatları” elan et­məməkdə it
Panspermiya nəzəriyyəsi haqqında o, əvvəllər də eşitmişdi, hər­çənd onun mənasının nə olduğu haqqında anlayışı yox idi. İndisə belə çıxır kı, həyat meteoritin ibtidai dənizə düşməsinin nəticəsidir və Yerdə ilk mikroorqanizmlər məhz bundan sonra meydana çıxıblar.
Amerikanın “Delta” hərbi hissəsi – yeganə komandadır ki, pre­­zi­den­tin fərmanıyla qanunun hakimiyyəti altından tamamilə çı­­xarıl­mış­dır.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl