İsmayıl Bəy Qaspralı

Firəngistan məktubları

Oxu
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir4 il öncə
Məhəbbət atəşinə yanmayanlar, eşqin kədərini yaşayıb ağusunu içməyənlər yazılan sözlərdən, aparılan müqayisələrdən heç nə anlamazlar.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir4 il öncə
Cəbəllütrariq – Aralıq dənizi ilə Atlantik okeanı, Qərbi Afrika ilə Pireney yarımadasını ayıran beynəlxalq su hövzəsi, boğaz. Ərəb dilindən tərcümədə „Tarikin dağı” mənasını verir. İlk xilafət əsgərlərini Pireney yarımadasına gətirən ərəb sərkərdəsi Tarik ibn Ziyadın adı ilə bağlıdır. Avropa dillərinə ispanlaşmış Hibraltar şəklində keçmişdir. Uzunluğu 59, eni 14-45 kilometrdir
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir4 il öncə
Qadın və kişilərimizin qarşılıqlı münasibətlərində nə Şərqə xas olan zülm, nə də Qərbdə görülən rəzalət mövcud deyil.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir4 il öncə
Hər hansı bir millətin, yaxud dövlətin süqutunun başlanğıcı onun elmsiz və mərifətsiz qalması ilə bağlıdır. Belə olanda millətin fərdləri şüursuz varlıqlar kimi başlarını aşağı salıb bir yerdə dayanırlar. Axı gözləri bağlı olduğu halda necə hərəkət edə bilərlər?
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir4 il öncə
müqəddəs qüvvənin yardımı ilə bir çox dərd və müsibətlərə də əlac tapmaq imkanı mövcuddur. Amma bütün bu işlərdə hökm Allahındır, insan isə sadəcə ali hökmü yerinə yetirən bir vasitədir
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir4 il öncə
– Oğlum, mənəvi həyatımız Quran ayələri və müdrik şəriət qanunlarımız üzərində bina olunduğu kimi Yer üzərindəki mövcudluq və yaşam tərzimizin də ətraf dünyanın tələb və şərtlərinə uyğunlaşdırılması vacibdir.
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir4 il öncə
– Oğlum, mənəvi həyatımız Quran ayələri və müdrik şəriət qanunlarımız üzərində bina olunduğu kimi Yer üzərindəki mövcudluq və yaşam tərzimizin də ətraf dünyanın tələb və şərtlərinə uyğunlaşdırılması vacibdir.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir4 il öncə
dən sonra çoxmilyonluq Rusiya türklərinin ikinci mətbu orqanının – “Tərcüman”ın əsasını qoydu, otuz il ərzində (1883-1914) çox böyük coğrafiyada yayılan bu nəşrə rəhbərlik etdi
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir4 il öncə
“Günəşin istisini yağış yatırdar”
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir4 il öncə
Müsəlmanların idarəçiliyinə keçənə qədər Əndəlis məmləkəti torpağının bərəkətliliyinə, iqlim və havasının münbitliyinə baxmayaraq əhalisinin hünərsiz, mədəniyyətsiz olması səbəbindən nizamsız və dağınıq vəziyyətdə idi. Ərəb övladının səyi, qeyrəti və gözəl idarəçiliyi sayəsində az müddət ərzində ölkə böyük bağ-bağçaya, gülüstana çevrildi.
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir4 il öncə
Xristian əhali arasındakı fikir ayrılıqları, fitnə-fəsad Əndəlisin fəthində müsəlmanların uğur qazanmasına gətirib çıxardığı kimi aradan 800 il keçəndən sonra bir tərəfdən islam içindəki bölücülük və qarşıdurma, o biri tərəfdən isə xristianların nail olduqları birlik və qeyrət Əndəlis dövlətinin süqutuna zəmin hazırladı.
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir4 il öncə
Yola düşdüyüm yer paytaxt Madrid idi. Ziyarətlərimə bu şəhərdən başlamaq qərarına gəldim. İspaniya 16 milyonluq əhalisi olan bir dövlətdir. Lakin Fransa ilə müqayisəsi imkansızdır. Hüdudu keçdiyim ilk andan aradakı fərq və təfavütü sezməyə başladım. Bağ və bağçalar, iş və güc, qeyrət və mərifət fərqli idi, yəni Fransa ilə qiyaslandırdıqda çox aşağı səviyyədə olduğu dərhal nəzərə çarpırdı. Bununla belə ölkə idarəçiliyi və nizamlar İspaniyanın da Avropa olduğunu göstərməkdə idi. İspaniyalılar çox açıq ürəkli və nəşəli xalq olub şeir, oyun və musiqiyə həvəslidirlər. Amma eyni zamanda fransızlarla müqayisədə daha dindardırlar, ibadət yerlərinə ziyadə hörmət bəslərlər.
b6411197604
b6411197604sitat gətirirkeçən il
qarabağlılar badkubəliləri, yaxud buxaralılar kokandlıları kəsib-doğradıqları kimi
b6411197604
b6411197604sitat gətirirkeçən il
Çünki vicdan gözdən nazikdir və insaf ağıldan daha ötkündür.
Şəhriyar Həsən
Şəhriyar Həsənsitat gətirir2 il öncə
Günüm harada xoş keçirsə, vətənim və yurdum oradadır” –
Şəhriyar Həsən
Şəhriyar Həsənsitat gətirir2 il öncə
Əndəlisin müqəddəs torpaqlarını aşıb Aralıq dənizi sahillərində Cəbbəlüttariq dağlarını ziyarət və tamaşa etdim ki, bundan min yüz yetmiş iki sənə əvvəl İslam sərkərdələrindən Tariq3 isimli adı yüksək şəxs Afrika qitəsindən Avropanın bu əyalətinə adlayaraq özünün sayca o qədər də çox olmayan əsgərlərinə xitabən ­demişdi:

– Qardaşlar, önümüzdə hesabsız düşmən və zəfər qazanmaq imkanı, arxamızda isə Aralıq dənizi, gəldiyimiz gəmilər və geri çəkilmək üçün yol var. Lakin hərbə başlamış İslam əsgərinin ya şəhid, ya da qazi və müzəffər olması icab etdiyindən gəmiləri yandırıram. “Ya Allah” deyərək hamımız birlikdə düşmən üzərinə hücuma atılıb Əndəlis ölkəsini fəth etməliyik.
Şəhriyar Həsən
Şəhriyar Həsənsitat gətirir2 il öncə
«Dildə, fikirdə, əməldə birlik
Zaur Mirzayev
Zaur Mirzayevsitat gətirir3 il öncə
İnsanlar gözəl əxlaqlı, xoş təbiətli olsalar, içərisində yaşadıqları cəmiyyət, yaratdıqları münasibətlər də davamlı və sabit yol tutub tərəqqi edər. Bunun əksi baş verəndə isə, hər şey qurd düşmüş alma kimi tədricən dağılmağa, çürüməyə üz qoyar. Eyvah! Dünən hər şeyin sahibi, əfəndisi olanlar qul və xidmətçiyə çevrilər. Qəhrəmanlar əvəzinə qorxaqlar yetişər.İnsan adlı əşrəfin yerini alçaqlar və yaramazlar tutar. Cəhalət pərdəsi üləmanı görünməz edər. Tənbəllik bacarıq və qeyrətə üstün gələr. Bu vəziyyətə düşən toplum gərək durmadan halına ağlasın, qanlı göz yaşları axıtsın. Çünki sonu xarab və acınacaqlıdır. Gün altında qalan qar topası kimi tez vaxtda əriyib yox olacaq. Eyvah!
Zaur Mirzayev
Zaur Mirzayevsitat gətirir3 il öncə
Əgər firənglər əhli-islamdan olsaydılar, ən yaxşı müsəlmanlar sayılardılar
Zaur Mirzayev
Zaur Mirzayevsitat gətirir3 il öncə
Mərifət və əxlaq güclü şeylərdir. Lakin, istək və könül də qüvvətsiz, naçar deyildir
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl