bookmate game

Atropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol

Bookmate
10Kitablar72Abunəçi
Tariximizin həm qara, həm ağ səhifələrini tanımalıyıq. Bu rəfə Azərbaycan tarixi ilə bağlı kitablar əlavə olunacaq.
  Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Azərbaycanda XIX əsrin ucqar kəndində baş verən bu kitabın xadisələri çoxumuza məktəb illərimizdən tanışdır. Lakin bu kitabı məktəbdə oxumusuzsa da belə, onu ikinci dəfə oxumaq çox məsləhətlidir. Burada çoxlu gözəl kişi və qadın obrazı, aktual problemlər, və Vətənimizin təbiyyəti harmonik şəkildə təsvir olunur.
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Demək olar ki, Azərbaycanın tarixini təsvir edən ən birinci kitablarından biri. Abbasqulu Bakıxanovun elmi araşdırmasında Şirvan və Dağıstanda yaşayan xalqların tarixidir. Bu əsər Azərbaycan tarixinə aid yazılmış ümumi bir tarix əsərinə təsadüf edilmir.
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Əzizə Cəfərzadənin şah əsəri. Bu kitabı maraqlı edən bir cəhət də onun çoxlu tarixi faktları bədii (bəzən rəvayət şəklində) canladırılmasıdır. Kitabda Səfəvilər və Şirvanşahlar mübarizəsi, sonra isə Osmanlılarla Səfəvilərin müharibəsi təsvir olunur.
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Ölkəmizdə Xalq Cümhuriyyətinin tarixi, 1920-ci illər Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri haqqındakı bir sıra fikirlər də yeniliyi, məsələyə baxış fərqliliyi ilə seçilir. Xalqımıza həqiqi sevgi hissi ilə yazılan bu kitab tarixçilər, politoloqlar, mətbuat işçiləri və geniş oxucu kütlələri üçün maraqlı ola bilər.
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  O, Tarixdə həmçinin Nadirqulu bəy və Təhmasibqulu xan adları ilə də tanınır. XVII əsrin sonu-XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövləti qorxunc bir iqtisadi və siyasi böhran keçirirdi. Ölkənin mərkəzi və şərq hissəsi əfqan işğalı altına düşmüşdü.Bu arada səhnəyə Nadir xan çıxır...
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Babək Xürrəmi — Xürrəmilər hərəkatının ən görkəmli rəhbəri, Ərəb Xilafətinə qarşı Azərbaycandakı üsyana rəhbərlik etmiş böyük sərkərdə. Bu kitabda onun həyatı çox gözəl və dəqiq təsvir olunub.
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Qurban Səid - kimin təxəllüsü idi? Vətənimizdə və xaricdən“Əli və Nino” romanı neçə illərdir ki, bitib-tükənməyən mübahisələrin mövzusudur. Bu kitabın müəllifi kimdir? Nussimbaum, Muhamməd Əsəd bəy, Elfrida fon Ehrenfels, klassik Yusif Vəzir Çəmənzəminli? Bu xronik-roman XX-ci əsrin gözəl, lakin faciəvi tarixi dövrünü göstərir.
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Fərman Kərimzadənin üçüncü kitabı ortaəsrlərdən olmasa da, bir başqa maraqlı dövrünü göstərir. Bu kitabda müəllif böyük xasiyyətlər qalereyası yaradıb. Şadlinski, Xəlil, Şıxəlioğlu, Şabanzadə, Talıbov, Kərbəlayı İsmayıl, Qəmlo kimi obrazları çox diri və eyni zamanda tarixə dəqiq təsvir olunublar.
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Ən qanlı xadisələrdən biri olan Çaldıran döyüşü yazıçıları və tarixçiləri indiyə kimi maraqlandırır. Bu romanda Fərman Kərimzadə döyüşünün tarixi, siyasi və ictimai rolunu göstərir. Siyasət meydanına yenicə gələn Şah İsmayılın vətəni uğrunda apardığı mübarizələr və döyüşlər, dövlət xadiminin mədəniyyətin və sənətin yüksəlməsinə göstərdiyi qayğı, xalqımızın orta əsr məişət tərzi romanın ən əsas motivlərindən biri oldu.
 • əlçatan deyil
 • Bookmaterəfə kitab əlavə etdiAtropatenadan Azərbaycan Respublikasına aparan yol6 il öncə
  Bu kitabda tariximiz üçün vacıb və maraqlı dövr təsvir olunur. Bu, XV əsrin axırı XVI əsrin əvvəllərində baş vermiş tarixi hadisələr, Şah İsmayıl Xətainin uşaqlıq və gənclik illəri, hakimiyyət uğrundakı mübarizəsi qələmə alınıb. Birinci Azərbaycan dövlətin yaratma tarixi çox təəcübləndirir.
 • əlçatan deyil
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl