Bu kitabdan sitatlar: «Qafqaz səfəri», Aleksandr Düma

Ekrem Həsənov
Ekrem Həsənovsitat gətirir3 il öncə
Bu kitaba əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanmış böyük fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın (ata) – “Qafqaz səfəri” yol qeydlərinin Azərbaycanla bağlı olan hissələri daxil edilmişdir.
Rafael İlhamoglu
Rafael İlhamoglusitat gətirir4 il öncə
Gördüyüm külli miqdarda bazarların içərisində üçü mənim ən çox xoşuma gəlib və mən Tiflisin bazarını da müstəsna etmirəm. Bunlardan biri Dərbənd, biri Bakı və biri də Nuxa bazarıdır. Mən deyəndə ki, orada hər şey istehsal edir və nə desən satırlar, bunu belə başa düşmək lazımdır: Yəni orada nədən desən, nə desən düzəldir və onu heç vaxt avropalaşa bilməyəcək Şərq bazarlarına məxsus bir qayda-qanunla xırıd edirlər.
Rafael İlhamoglu
Rafael İlhamoglusitat gətirir5 ay öncə
Rəqqasə qadınlardan birinə o qədər də gözəl demək olmazdı. Digərinin isə cavanlıqda çox gözəl olduğu hiss edilirdi. Lakin yaş öz işini görmüşdü. İndi onun gözəlliyini payız günəşi ilə müqayisə etmək olardı. Parıldasa da, odlayıb yandıra bilmirdi.
Zaur Mirzayev
Zaur Mirzayevsitat gətirir2 il öncə
Azərbaycanlılar Şah dağın qarını hər barədə xeyirli sayırlar. Yayın istisi torpağın bağrını cadar-cadar edəndə, il həddindən artıq quraq keçəndə, torpaq bir damla yağış həsrətilə alışıb-yananda Azərbaycan igidlərinin ən şücaətlisi seçilir və mis bardaqlar qar gətirmək üçün Şah dağın zirvələrinə göndərilir. Bir yandan yolun çətinliyi, sıldırım qayalardan, uçurumlardan aşmaq, o biri yandan qaçaq-quldurla rastlaşmaq ehtimalı igidi qorxutmur, o camaatın xahişini yerə salmır. İgid dağdan qayıdıb Dərbəndə çatan kimi camaat məscidə yığışır, dua oxuyur, sonra qarı götürüb küçələrdən keçir və böyük dəstə ilə sahilə gəlib qarı Xəzər dənizinə tökürlər.
alizade_
alizade_sitat gətirir2 il öncə
Çətinliklə əldə edilən hər şey daha əziz olur.
alizade_
alizade_sitat gətirir2 il öncə
Marlinski demişdir ki: «İnsan bütün canlıların ən amansızıdır.»
Zaur Mirzayev
Zaur Mirzayevsitat gətirir2 il öncə
«Hərə öz adına layiq iş görər. Pələng olan yerə şir gəlməz».
Zaur Mirzayev
Zaur Mirzayevsitat gətirir2 il öncə
Bəs oxuduğun bu əfsanə kitabının adı nədir?
– «Şah dağın qarları».
Rafael İlhamoglu
Rafael İlhamoglusitat gətirir4 il öncə
Asanlıqla əldə olunan bu ucuz malların müqabilində sakitcə, məğrur oturub, alıcı gözləyən tacirlər elə şeylər düzəldirlər ki, onları satmaq üçün heç bir səy göstərmirlər. Adama məhəl qoymayan bu tacirlər özlərini elə göstərirlər ki, guya mallarını satmaya da bilərlər. «Malım budur! Xoşunuza gəlir, buyurun, pulunu verin, alın, götürmürsünüz, xoş gəldiniz. Mən sizsiz də keçinə bilərəm və istəsəm heç satmaram. Açaram dükanımın ağzını, oturaram içində, odlayaram qəlyanımı, tüstüsünü havaya buraxa-buraxa gəlib-gedənlərə tamaşa edərəm».
Rafael İlhamoglu
Rafael İlhamoglusitat gətirir4 il öncə
İndi onun gözəlliyini payız günəşi ilə müqayisə etmək olardı. Parıldasa da, odlayıb yandıra bilmirdi
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Nəcibin sağ əlinin kəsilməsindən bu zərbələrin ləzgilər tərəfindən vurulduğunu o saat müəyyənləşdiriblər. Adətlərinə görə onlar çeçenlərdən və çərkəzlərdən fərqli olaraq adamın başını deyil, ancaq əlini kəsirlər. Bu onun üçündür ki, baş tez gözə çarpır, adamları şübhələndirir, əli isə asanlıqla cibə qoymaq olur.
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Volter az elmi əhəmiyyətli «Böyük Pyotrun tarixi» adlı əsərində göstərir ki, Şamaxı Midiya dövlətinin paytaxtı, Kambis və Mandananın oğlu Kirin37 iqamətgahı olmuşdur. Kir İrana istiqlaliyyət gətirmək və hakimiyyətə gəlmək naminə midiyalılarla – öz babası Astiaqla ölüm-dirim müharibəsinə girişmiş, müharibədən qalib çıxmışdı. Onlar Kiri özlərinin şahı elan etmək məcburiyyətində qalmışlar. Kir və onun varisləri o qədər güclü, o qədər ötkəm olublar ki, onlara «Böyük Xaqan» adı verilib. Bu böyük hökmdar Babilistan, Suriya, Midiya, Kiçik Asiya və İranı bir bayraq altında birləşdirmişdi. Bu fatehin taleyi, aqibəti necə olmuşdur? Bu məğlubedilməz Xaqan həyatdan necə köçmüşdür?
Ksenofanın yazdığına görə o həddən artıq ömür sürmüş, uşaqlarının qolu üstündə yuxuya gedərkən dünyadan köçmüşdür. Əfsanələr oğlu, tarixin atası Heredot isə əksinə olaraq göstərir ki, Kir Tomris dövlətini fəth etmək üçün hücuma keçəndə massagetlərin qadın hökmdarı Tomrisin oğlunu öldürmüş, lakin özü də əsir düşmüşdür. Hökmdar onun başını kəsdirmiş, kəsilmiş başı öz əlləri ilə qanla dolu qaba ataraq demişdir: «Ömrün boyu axıtdığın qandan, buyur, doyunca iç, qoy gözlərin doysun».
Əgər bu, qədim tarixçilərin Kür çayına verdiyi Kiros adıdırsa, onda bu Volterin dediklərinə tarixi bir sübutdur.
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Əlcəzairdə qəbilələr arasında öz müdrikliyi ilə məşhur olan qəbilə başçısı Əl-Mükranidən bir dəfə soruşmuşdum:
– Qranit daşlardan və tuncdan tikilmiş qədim və firavan Suyuz, Persipolis, Babil, Menfis, Baalbək və Palmir şəhərlərindən yaddaşınızda nə qalıb?
– Ay rəhmətliyin oğlu, sən məndən soruş ki, bu kəndirlər nə üçündür? Mən də deyim ki, çadırımı möhkəm saxlamaq üçün. Bu mənim yadımdan çıxmaz. O ki, qaldı o dediyin şəhərlərə, onlar yerlə yeksan olaraq yaddan çıxmışlar...
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Lyö – Fransada ölçü vahidi. Bir lyö 4,5 kilometrdir.
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Dərbəndin Şimal qapısından girəndə və Cənub qapısından çıxanda sizə yalnız bir şey tapşıracaqlar: «İranlıya etibar eləməyin. Onun nə sözünə, nə də andına inanın. Şəxsi mənafeyindən asılı olaraq, o öz sözünü hər vaxt geri götürə bilər. Onun andı o vaxt dəmir kimi möhkəm olur ki, and içdiyi məsələ siyasi və iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırsın. Əgər o and içib bir xəndəkdən və ya çəpərdən hoppanmalı olsa, xeyri, gəliri yoxdursa, andının möhkəmliyi saman çöpündən fərqlənməz. Güclülər qarşısında alçalan bu adamlar zəiflərə qarşı zalım və kobud olurlar. Farslarla sövdələşəndə ehtiyatı əldən verməyin. Onun imzaladığı, təsdiq etdiyi sənəd hələ hər şey deyil. Bu hələ ehtimaldır»
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Parislilərin hər hansı bir azərbaycanlı bəy haqqında təsəvvürləri belədir: qaba, bir və ya iki qoyun dərisindən kürk və ya arxalıq geymiş, başında motal papaq, anlaşılmaz və boğaz səsləri ilə danışan, siyasətimiz, ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz haqqında təsəvvürü olmayan, təpədən-dırnağa qılınc, xəncər, tapança və s. ilə silahlanmış bir adam!
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Neapolun Solfatara vulkanından daimi yanması ilə üstün olan Bakı Solfatarasının – Atəşgahın yanından ötüb Bakıya qayıtdıq.
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Bir vaxt Qafqaz sıra dağları, onun zirvələri sadəcə olaraq, ümmanda ucalan adalardan başqa bir şey olmamışdır. Məhz buna görə də dağlıların ən qədimi hesab olunan kabardinlər bu gün də adige adlandırılırlar. Adige sözü ada sakini, adada yaşayan mənasını verir.
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Düma göstərir ki, elə xalqlar var ki, öz əli ilə imza qoyduğu, möhür vurduğu sənəddən də boyun qaçırır. Azərbaycanlılarda isə kişi sözü var. Onlarla bir şey barədə sövdələşəndə sənəd, imza, möhür tələb etmək lazım deyil. Azərbaycanlı verdiyi sözdən heç vaxt dönməz. Maraqlıdır ki, kitabın həm fransızca, həm də ingiliscə nəşrində kişi, xəncər, papaq, börk, karvansara, peşkəş, başmaq, batman, arxalıq, qonaq, şişlik və s. sözlər Azərbaycan dilində olduğu kimi verilmişdir.
Nə yaxşı ki, A.Düma bütün gördüklərini tam təfərrüatı ilə qələmə almış, bütün görüşlərini, kimə nə hədiyyə verdiyini, kimin ona nə bağışladığını, hansı şəhərdə nə vaxt olduğunu dəqiq təsvir
b9728588134
b9728588134sitat gətirir4 il öncə
Qafqaz səfəri», «Qar yığını» və «Sultanetta» əsərlərini yazaraq nəşr etdirmişdir. «Qafqaz səfəri» 1859-cu ildə Parisdə fransızca, 1861-ci ildə Tiflisdə rusca, 1962-ci
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl