az
Vuqar Bayramov

Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyasının maliyyə təminatı

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın diversifikasiyası və eləcə də iqtisadi şaxələnmə ilə bağlı islahatların həyata keçirilməsi üçün maliyyə təminatının güclən­dirilməsi məsələlərinə yer ayrılmışdır. Tədqiqatda həm müasir nəzəriyyələr təhlil edilmiş, həm də təbii ehtiyatlar ilə zəngin olan ölkələrdə iqtisadi diversifikasiya ilə bağlı aparılan islahatlar ətraflı tədqiq edilmişdir. Tədqiqat həmçinin sektorlar üzrə ekonometrik qiymətləndirmə və onun nəticələrini əhatə edir. İqtisadi diversifikasiya prosesində həyata keçirilən fiskal, monetar və investisiya siyasətlərinin iqtisadi sektorlar üzrə təsiri ayrıca ölçülüb. Məqsəd ilk olaraq müqayisəli üstünlüyə malik olan sektorların üzə çıxarılması ilə yanaşı, gələcək reformların icrası zamanı sektorlar üzrə daha təkmil strategiyaların hazırlanmasını şərtləndirəcək nəticə­lə­rin əldə edilməsidir. Bundan başqa, iqtisadiyyatın diversifikasiyası və inkişaf meyillərinin qiy­mətləndirilməsi zamanı VAR modelinin ölkədə tətbiq edilən vergi güzəştlərinin proseslərə təsiri qiymətləndirilib. Ekonomik qiymətləndirmənin effektivliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə iki əsas model — Vector Autoregression (VAR) və Simple Linear Regression (SLR) tətbiq edi­lib. VAR iqtisadi sektorlar üzrə diversifikasiya səviyyəsinin ölçüləməsi, SLR modeli isə diver­si­fikasiya siyasətinin maliyyələşmə mənbələri və onun gələcək təsirlərini qiymətləndirmək üçün tətbiq edilib.
This book is currently unavailable
542 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  • Hüseynshared an impression2 years ago
    💤Borrrriiinnng!

Quotes

  • b7269870870has quoted2 years ago
    Karbohidrogen ehtiyatlarının satışından əldə edilən gəlirlərin toplandığı fond­da vəsaitlər qorunub saxlanılmışdır ki, bu da ölkədə həmin sektordan ası­lılığın azalmasında rol oynamışdır. Fondda yığılan vəsait rəsmi olaraq gələcək nəsillər üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun da əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, oxşar fonda malik ölkələrin bir çoxunda fonda yığılan vəsait iqtidarda olan hakimiyyət tərəfindən rahatlıqla müxtəlif layihələrə istifadə edilirsə, Norveçdə istifadə imkanları daha məhduddur. Çünki fonddakı vəsaitlər əsasən iqtisa­diyyatın uzunmüddətli inkişafına, yeni sektorların yaradılmasına, gələcək nəsillərin sosial müdafiə xərclərini qarşılamaq üçün nəzərdə tutulub.

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)