bookmate game
az
Səməd Ağaoğlu

Atamın dostları

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Azərbaycan əsilli görkəmli türk yazıçısı, siyasətçi və dövlət xadimi
Səməd Ağaoğlu (1909–1982) çağdaş Türkiyədə memuar ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndələrindən biri kimi tanınır. Onun oxuculara
təqdim olunan “Atamın dostları” kitabında atası, XX əsrin ilk onilliklərində
Azərbaycanın və Türkiyənin fikir həyatında müstəsna xidmətlər
göstərmiş Əhməd Ağaoğlunun (1869–1939) türkçülük hərəkatında,
sənət və siyasət aləmində, yeni Türkiyənin qurulması uğrunda
mübarizədə çiyin-çiyinə addımladığı bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin
portretləri yaradılıb. Müəllifin ad çəkmədən son dərəcə səciyyəvi cizgilərlə
rəsm etdiyi bu portretlər özlərinin, eləcə də Əhməd Ağaoğlunun
həyatının, mübarizə və ideallarının bir sıra xüsusiyyət və keyfiyyətlərini
aşkara çıxarır.
Kitab tarixçilər, politoloqlar, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə
məşğul olan mütəxəssislər, habelə geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı ola bilər.
This book is currently unavailable
369 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Quotes

 • Aybəniz Həsənovahas quoted7 years ago
  Afyonkarahisardan Osmanlı Məclisi-Məbusanına millət vəkili seçildi. 1915-ci ildə İttihad və Tərəqqi partiyasının Mərkəzi Komitəsinin üzvü oldu. Oktyabr çevrilişindən sonra Qaf­qaz ordularının siyasi müşaviri kimi getdiyi Rusiyadan (mətndə belə getmişdir, əslində Azərbaycandan olmalıdır – V.Q.) döndüyü zaman İstanbulda ingilislər tərəfindən həbs olunub Malta sürgününə göndərildi.
  Sürgündən 1921-ci ildə dönən Ağaoğlu Anadoluya ke­çə­­rək Ankara Hökumətinin Ümumi Mətbuat baş müdiri vəzifəsində çalışmağa başladı. İkinci və üçüncü dönəmlərdə Qars millət vəkili kimi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə seçildi. 1930-cu ildə Cümhuriyyət Sərbəst Firqəsinin qu­rulmasında iştirak etdi, partiyanın siyasi xətti­nin müəy­yənləşdirilməsində mühüm xidmətlər göstərdi. Partiyanın öz-özünü buraxmasından sonra İstanbula dönüb Darülfünunda hüquq tarixi dərsləri verdi. Bu illərdə hakim Cümhuriyyət Xalq Partiyasına müxalif yazılarına görə nəşr etdiyi “Axın” qəzetini höku­mətin təzyiqləri nəticəsində bağlamalı oldu. Ardınca ölkədə həyata keçi­rilən universitet islahatı nəticəsində ali məktəblərdəki fəaliyyəti də sona çatdı və təqaüdə çıxdı.
  Düşüncə və yazılarında Qərb liberalizmini və azadlıqlarını əsas kimi götürərkən islam islahatçılığını, laikliyi1 və demokratik milliy­yətçiliyi də ardıcıllıqla müdafiə edən Əhməd Ağaoğlunun əsas əsər­ləri aşağıdakılardır: “İslam və Axund” (1900), “İslamda qadın” (1905, 1959), “Üç mədəniyyət” (1927, 1972), “Sərbəst İnsanlar Ölkəsində” (1930), “Dövlət və Fərd” (1933).
  1 Dövlətin qanunvericilik sistemində hər hansı bir dinin ehkamlarının birbaşa norma şəklində tətbiq olunmasının qadağan edilməsidir.
 • Ruslan Bayramovhas quoted4 years ago
  Bir insan ömrü boyunca belə yoldaşlardan birini, yaxud bir neçə­sini tapa bilər. Əslinə baxsan, bu hətta bir nəsibdir, alın yazısıdır. Onlar bir-birlərini mütləq tapırlar, tapacaqlar. Çünki birlikdə olmaları əzəldən qərarlaşdırılıb, alın yazısı kimi bir şeydir
 • testgato007has quoted4 years ago
  Uzun iqtidar illərinin gətirdiyi alışqanlıq, özünə güvən­mək və qürurlu davranmaqla – bir sözlə, istənilən yolla yenə əllərindəkini qoruyub saxlayacaqlarını düşü­nən­lər, aralarında baş redaktor da olmaqla, 1950-ci il seçim­lərinin nəticələri qarşısında heyrətdən özlərini itirdilər.

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)