Den Braun

Mələklər və iblislər

  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  ən qorxulu rəqib, heç kəsin təhlükə gözləmədiyi rəqibdir.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  suallar, onlara verilən cavablardan daha güclü təsirə malikdir.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Maariflənmiş insanlar məqsədlərinə nail olmaq üçün şantaja əl atmırlar.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  informasiyanın dəyəri onun mənbəyi ilə müəyyən edilir
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  – Geya48. Bizim planetimiz orqanizmdir, bizim hər birmiz isə – onun yalnız özümüzə xas funksiyaları olan hüceyrəsiyik. Eyni zamanda da, biz hamımız qarşılıqlı surətdə bir-birimizə bağlıyıq. Biz bir-birimizə xidmət edirik, eyni vaxtda da bütövə xidmət göstəririk.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Pyotrun inamı o qədər güclü idi ki, İsa Məsih onu Daş adlan­dırırdı. O, sadiq şagird idi və Xilaskar onun çiyinləri üzərində öz kilsəsini ucaltmaq istəyirdi.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  – Xəstəliklərdən çəkdiyimiz əzabları və heydən salan əməyin verdiyi əziyyətləri elm, ola bilsin, azaltmışdır. Elmin rahatlığımızı təmin edən və bizə əyləncələr təklif edən bir çox maşın yaratdığını inkar etmək olmaz. Lakin bizi nə bir təəccüb, nə də bir ruhi təlatüm doğurmağa qadir olmayan dünyaya gətirən də elə həmin elmdir. Bizim möhtəşəm gözəllikdə olan günəş şüalarımız dalğa uzunluqları və səs tezlikləri səviyyəsinə salınmışdır. Hüdudsuz və sonsuz qədər mürəkkəb Kainat riyazi tənliklər sisteminə çevrilərək parça-parça dağıdılmışdır. Və hətta bizim, bəşər övladı varlığının nümayəndəsi olaraq, özümüzün özümüzə hörmətimiz məhvə məruz edilmişdir. Elm bildirir ki, Yer planeti bütün sakinləri ilə birlikdə – əzəmətli sistemdə vur-tut əhəmiyyət kəsb etməyən, heç bir rol oynamayan qum dənəciyidir. Özünəməxsus kosmik anlaşılmaz­lıqdır
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Lemetr nəzəriyyəsini ilk dəfə təklif edəndə, – Vittoriya davam etdi, – alimlər bunun tamamilə boş şey olduğunu elan et­mişdilər. Onlar deyirdilər ki, materiya heç nədən yarana bilməz. Odur ki, Habbl Böyük Partlayışın mümkün olduğunu elmi şəkildə sübut edərək dünyanı silkələyəndə, kilsə öz qələbəsini elan etdi və bunun Müqəddəs Kitabın həqiqəti dediyinə subut oldu­ğunu car çəkdi.
  Huseyn Nagisoysitat gətirir6 il öncə
  – Elm sağaltmağı bacarır, amma elm öldürməyə də qadirdir.
  farhadovaasitat gətirir6 ay öncə
  Terrorçuluq hiddətin təzahürü deyil. Terrorçuluq – siyasi silahdır. İnsanlar öz hökumətlərinin aciz olduğunu görəndə, liderlərinə inamı itirirlər”.
  farhadovaasitat gətirir6 ay öncə
  – Terrorizm, – o vaxt professor danışırdı, – həmişə qarşısına yalnız bircə məqsəd qoyur. Bu nədən ibarətdir?

  – Günahsız insanları öldürməkdən, – tələbələrdən biri ehtimal etdi.

  – Düz deyil. Ölüm terrorçuluğun yalnız fəsad təzahürlü məh­suludur.

  – Gücü nümayiş etdirmək üçün, – başqa bir dinləyici bildir­di.

  – Yox. Zəifliyin terrordan da parlaq təzahürü dünyada möv­cud deyildir.

  – Qorxu meydana çıxarmaq üçün, – kimsə yerindən səsləndi.

  – Məhz elədir. Bu qənaətbəxş cavabdır. Sadə dillə desək, terrorçuluğun məqsədi – qorxu və dəhşət doğurmaqdır.
  farhadovaasitat gətirir6 ay öncə
  Elm mehrabında verilən günahsız qurbanlar (ital.).
  farhadovaasitat gətirir6 ay öncə
  Sacrifici vergini nell’ altare di scienza76.
  farhadovaasitat gətirir7 ay öncə
  Din danışdığın dil və yaxud, geyim tərzi kimi bir şeydir. Biz nə ilə böyümüşüksə, həmişə ona meyil edirik. Lakin son nəticədə biz hamımız eyni şeyi bəyan edirik. Deyirik ki, həyatın gizlin mənası var və biz, bizi yaratmış qüvvəyə minnətdarıq.

  Qızın sözləri Lenqdonu intriqalandırdı.

  – Deməli, bildirirsiniz ki, din – istər xristianlıq, müsəlmanlıq və yaxud buddizm olsun – yalnız bizim harada doğulma­ğımızdan asılıdır?

  – Məgər bu, açıq-aşkar elə deyil?

  – Belə olan halda inam, ümumiyyətlə, təsadüfi təzahürdür?

  – Əsla elə deyil. İnam – universal təzahürdür. Lakin bizim onu dərk etmək üçün əl atdığımız metodlar bütövlüklə öz se­çimimizdən asılıdır. Kimlərsə İsa Məsih üçün dua eləyir, başqaları Məkkəni ziyarət edir, üçüncülər isə elementar zərrəciklərin davranışını öyrənir. Son nəticədə hamımız, bizim özümüzdən qat-qat əzəmətli olan həqiqətin axtarışındayıq.
  alizada_fidansitat gətirir2 il öncə
  Əgər nəyi isə zəhmət çəkmədən etmisənsə, sən bunu düzgün etməmisən
  b2444240827sitat gətirir2 il öncə
  və hesab edirdi ki, elmin hazırda həll etməli olduğu problemlərin yarısını elə elm özü də yaratmışdır.
  b2444240827sitat gətirir2 il öncə
  Yaratma Aktı elmi nöqteyi-nəzərdən tam absurd idi.
  b2444240827sitat gətirir2 il öncə
  Lenqdon qısaca izah etdi ki, adi insanların əksəriyyəti sata­nist kultunun davamçılarını mərdimazar hesab etsə də, sata­nistlər tarixən kilsəyə qarşı çıxış edən çox savadlı adamlar olub­lar. “Şaytanlar” idilər. Heyvanların qurban verilməsi və pentaq­ramlar, qara magiya və satanistlərin dəhşətli ayinləri haqqında nağıllar və s. kilsəçilərin öz düşmənlərinə qara yaxmaq üçün cidd-cəhdlə yaydıqları yalandan başqa bir şey deyil. Zaman keçdikcə kilsənin düşmənləri – qardaşlıqla rəqabət aparan və onu yalnız təqlid etməyə deyil, həm də ondan üstün olmağa və onu sıxışdırmağa can atan düşmənləri, bu uydurmalara inanma­ğa və bunları praktikada həyata keçirməyə başladılar. Beləcə, müasir satanizm yarandı.
  b2444240827sitat gətirir2 il öncə
  Qarşısında şüşə və poladdan ultramüasir düzbucaqlı tikili ucalırdı. Belə bir nəhəngə heyrətamiz yüngüllük və şəffaflıq verən dizayn Lenqdonu məftun etdi. Memarlıq həmişə onun incə damarı olmuşdu.

  – “Şüşə Məbəd”, – pilot izah etdi.

  – Kilsə? – Lenqdon dəqiqləşdirməyi qərara aldı.

  – Əsla. Bax məhz kilsə bizdə yoxdur. Burada yeganə din – fizikadır.
  alizada_fidansitat gətirir2 il öncə
  ən qorxulu rəqib, heç kəsin təhlükə gözləmədiyi rəqibdir.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl