Bu kitabdan sitatlar: «Mələklər və iblislər», Den Braun

suallar, onlara verilən cavablardan daha güclü təsirə malikdir.
informasiyanın dəyəri onun mənbəyi ilə müəyyən edilir
Pyotrun inamı o qədər güclü idi ki, İsa Məsih onu Daş adlan­dırırdı. O, sadiq şagird idi və Xilaskar onun çiyinləri üzərində öz kilsəsini ucaltmaq istəyirdi.
– Xəstəliklərdən çəkdiyimiz əzabları və heydən salan əməyin verdiyi əziyyətləri elm, ola bilsin, azaltmışdır. Elmin rahatlığımızı təmin edən və bizə əyləncələr təklif edən bir çox maşın yaratdığını inkar etmək olmaz. Lakin bizi nə bir təəccüb, nə də bir ruhi təlatüm doğurmağa qadir olmayan dünyaya gətirən də elə həmin elmdir. Bizim möhtəşəm gözəllikdə olan günəş şüalarımız dalğa uzunluqları və səs tezlikləri səviyyəsinə salınmışdır. Hüdudsuz və sonsuz qədər mürəkkəb Kainat riyazi tənliklər sisteminə çevrilərək parça-parça dağıdılmışdır. Və hətta bizim, bəşər övladı varlığının nümayəndəsi olaraq, özümüzün özümüzə hörmətimiz məhvə məruz edilmişdir. Elm bildirir ki, Yer planeti bütün sakinləri ilə birlikdə – əzəmətli sistemdə vur-tut əhəmiyyət kəsb etməyən, heç bir rol oynamayan qum dənəciyidir. Özünəməxsus kosmik anlaşılmaz­lıqdır
Maariflənmiş insanlar məqsədlərinə nail olmaq üçün şantaja əl atmırlar.
Lemetr nəzəriyyəsini ilk dəfə təklif edəndə, – Vittoriya davam etdi, – alimlər bunun tamamilə boş şey olduğunu elan et­mişdilər. Onlar deyirdilər ki, materiya heç nədən yarana bilməz. Odur ki, Habbl Böyük Partlayışın mümkün olduğunu elmi şəkildə sübut edərək dünyanı silkələyəndə, kilsə öz qələbəsini elan etdi və bunun Müqəddəs Kitabın həqiqəti dediyinə subut oldu­ğunu car çəkdi.
ən qorxulu rəqib, heç kəsin təhlükə gözləmədiyi rəqibdir.
İnamı olan­lar Yaradanın naminə böyük sınaqlardan keçir! Tanrı Avraamdan (İbrahim peyğəmbər) öz övladını qurban verməyi tələb etdi! Tanrı İsa­ya çarmıxdan keçməyi hökm etdi! Və indi çarmıxa çəkilmiş – qan için­də və əzab çəkən Xilaskarın təsvirini görəndə biz şər qüvvələrin ne­cə qüdrəli ol­duğunu xatırlayırıq. Bu bizim ürəklərimizi sayıq ol­mağa məcbur edir!
İnsanları şərin varlığından güclü heç nə biləşdirmir
Tanrı – bizə yuxarıdan baxan və itaət­karsızlığa görə bizi cəhənnəm oduna vasil edəcəyi ilə hədələyən hansısa bir qüdrətli qüvvə deyil. Tanrı – bizim əsəb sis­temimizin sinapsları157 ilə axan və bizim ürəklərimizi dolduran enerjidir. Tanrı hər şeydədir!
malik olduğu qüdrətdən istifadə edə bil­mək üçün insan hələ yetişməyib. İnsanlar heç vaxt elə bir silah ya­ratmayıblar ki, onu sonradan istifadə et­məmiş olsunlar!
Qurbanı müqavimət göstərmək imkanından məhrum etmə­miş, heç vaxt sorğu-suala başlamayın. Küncə qısnanmış düşmən ölümcül dərəcədə təhlükəlidir.
Lazımi təcrübə ilə tamamlanmayan igidlik özünəqəsd kimidir.
Elm bizim üçün müqəddəs olan heç nə qoymayıb. Elm hələ dünyaya gəlməyən insan döllərini tədqiq edərək cavablar axtarır. Elm bizim DNK-mızı dəyişməyə qadir olduğunu iddia edir. Dünyanı dərk etməyə çalışan elm Tanrının dünyasını get-gedə daha kiçik fraqmentlərə çilikləyir... və nəticədə get-gedə daha çox sual meydana çıxarır.
Dindarlar əvvəlki bayramları qeyd etməkdə, özlərinə tanış olan yerlərdə dualar etməkdə və vərdiş etdikləri simvollardan is­tifadə etməkdə davam edirlər.. onlar, sadəcə, bir tanrını digəri ilə əvəz edirlər.
Kütləvi informasiya vasitələri anarxiyanın nökərlərin­dən başqa bir şey deyil.
İndiki tamaşaçıya doğuruçu informasiya tələb olunmur. Ona əyləncə ver.
Tanrıya verdiyin andı heç vaxt pozma.
Terrorizm, – o vaxt professor danışırdı, – həmişə qarşısına yalnız bircə məqsəd qoyur. Bu nədən ibarətdir?

– Günahsız insanları öldürməkdən, – tələbələrdən biri ehtimal etdi.

– Düz deyil. Ölüm terrorçuluğun yalnız fəsad təzahürlü məh­suludur.

– Gücü nümayiş etdirmək üçün, – başqa bir dinləyici bildir­di.

– Yox. Zəifliyin terrordan da parlaq təzahürü dünyada möv­cud deyildir.

– Qorxu meydana çıxarmaq üçün, – kimsə yerindən səsləndi.

– Məhz elədir. Bu qənaətbəxş cavabdır. Sadə dillə desək, terrorçuluğun məqsədi – qorxu və dəhşət doğurmaqdır. Bu hisslər düşmənin gücünü daxildən yeyir... kütlələrdə təlatüm doğurur. İndi isə yazın... “Terrorçuluq hiddətin təzahürü deyil. Terrorçuluq – siyasi silahdır. İnsanlar öz hökumətlərinin aciz olduğunu görəndə, liderlərinə inamı itirirlər”.
dəyişməyə gücüm çat­mayan bütün hər şeyə dözməyə mənə qüvvə ver.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl