Bu kitabdan sitatlar: «Mələklər və iblislər», Den Braun

suallar, onlara verilən cavablardan daha güclü təsirə malikdir.
ən qorxulu rəqib, heç kəsin təhlükə gözləmədiyi rəqibdir.
informasiyanın dəyəri onun mənbəyi ilə müəyyən edilir
– Geya48. Bizim planetimiz orqanizmdir, bizim hər birmiz isə – onun yalnız özümüzə xas funksiyaları olan hüceyrəsiyik. Eyni zamanda da, biz hamımız qarşılıqlı surətdə bir-birimizə bağlıyıq. Biz bir-birimizə xidmət edirik, eyni vaxtda da bütövə xidmət göstəririk.
İki min ildir xilaskarlarını gözləyirlər, heç cür də sakitləşmirlər”.

))

Pyotrun inamı o qədər güclü idi ki, İsa Məsih onu Daş adlan­dırırdı. O, sadiq şagird idi və Xilaskar onun çiyinləri üzərində öz kilsəsini ucaltmaq istəyirdi.
– Xəstəliklərdən çəkdiyimiz əzabları və heydən salan əməyin verdiyi əziyyətləri elm, ola bilsin, azaltmışdır. Elmin rahatlığımızı təmin edən və bizə əyləncələr təklif edən bir çox maşın yaratdığını inkar etmək olmaz. Lakin bizi nə bir təəccüb, nə də bir ruhi təlatüm doğurmağa qadir olmayan dünyaya gətirən də elə həmin elmdir. Bizim möhtəşəm gözəllikdə olan günəş şüalarımız dalğa uzunluqları və səs tezlikləri səviyyəsinə salınmışdır. Hüdudsuz və sonsuz qədər mürəkkəb Kainat riyazi tənliklər sisteminə çevrilərək parça-parça dağıdılmışdır. Və hətta bizim, bəşər övladı varlığının nümayəndəsi olaraq, özümüzün özümüzə hörmətimiz məhvə məruz edilmişdir. Elm bildirir ki, Yer planeti bütün sakinləri ilə birlikdə – əzəmətli sistemdə vur-tut əhəmiyyət kəsb etməyən, heç bir rol oynamayan qum dənəciyidir. Özünəməxsus kosmik anlaşılmaz­lıqdır
Maariflənmiş insanlar məqsədlərinə nail olmaq üçün şantaja əl atmırlar.
Lemetr nəzəriyyəsini ilk dəfə təklif edəndə, – Vittoriya davam etdi, – alimlər bunun tamamilə boş şey olduğunu elan et­mişdilər. Onlar deyirdilər ki, materiya heç nədən yarana bilməz. Odur ki, Habbl Böyük Partlayışın mümkün olduğunu elmi şəkildə sübut edərək dünyanı silkələyəndə, kilsə öz qələbəsini elan etdi və bunun Müqəddəs Kitabın həqiqəti dediyinə subut oldu­ğunu car çəkdi.
– Elm sağaltmağı bacarır, amma elm öldürməyə də qadirdir.
Giz – Qahirədə, fironlar Heops, Hefren və Mikerinin piramidalarının (b.e.ə. III minillik) yerləşdiyi şəhərətrafı qəsəbə. (tərc)

4 Plaşanitsa – üzərində İsa Məsihin tabutda şəkli çəkilmiş dördkünc parça – xristianlarda dini ayinlərdə istifadə olunur. (tərc)

5 Tunika – qədim romalılarda alt köynək. (tərc
Mikelancelo, Bramente60 və Berninini
Pira­mida – hündürə, mütləq Nurun mənbəyinə can atan qüvvələrin qovuşmasını təmsil edən okkult simvoldur.
Saxlancın açarı bir Papadan digərinə keçirdi, ancaq kamerari onu oğurlaya bildi və relikvariyə daxil oldu. Burada saxlanı­lanlar adamı sehrə salırdı. Orada İncilin dərc olunmayan – apo­krif adlandırılan on dörd əlyazması var idi. O burada Fatimənin etdiyi üçüncü peyğəmbərliyi gördü. Birinci iki peyğəmbərlik çin olmuşdu, üçüncü isə o qədər dəhşətli idi ki, kilsə ictimaiyyəti onunla tanış etməyə cürət eləmədi. Bundan başqa, kamerari saxlancda “İllüminati” qardaşlığına aidiyyəti olan əşyaların bü­töv kolleksiyasını gördü. Kolleksiyada birliyin bütün sirlərinin cavabı var idi. Kilsə illüminatları Romadan qovaraq almışdı bu cavabları. Maaraiflənmə Yolu... Vatikanın əsas memarı olan Bernininin hiyləgər fəndləri... Avropanın aparıcı alimlərinin “Müqəddəs Mələk Qəsri”ndəki Nur Məbədinə yığışıb, kilsənin ünvanına dedikləri lağ-lağılar. Bu kolleksiyada, içində altı damğa olan beşguşəli mücrü də var idi. Mifik “İllüminatların Rombu” da elə bu damğalar­dan biri idi. Bütün bunlar Vatikanın qədim tarixinin bir hissəsi idi və onun haqqında yaddan çı­xarmağa üstünlük verirdilər. Lakin kamerari bununla razılaş­mırdı.

?

Yalnız tam həqiqət səni azad edə bilər...
“Bizlərdən hər birimiz Tanrıyıq, – demişdi bir dəfə Budda. – Bizlərdən hər birimizə hər şey bəllidir. Və bizə vur-tut öz zəka­mızı açmaq lazımdır ki, elə öz müdrikliyimizin səsini eşidə bilək”.
Sənə, görünür, məlum olduğu kimi, insan varlığı, bir qayda olaraq, öz beyin hüceyrələrinin son dərəcə kiçik hissəsini istifadə edir. Lakin insan fiziki travma, həddən-ziyadə sevinc, qorxu, ya da duaya dərin qərq olmaqla meydana çıxan ekstremal situasiyaya salınarsa, onda beyinin neyronlarının hamısı, dəlicəsinə işləməyə başlayır və bununla da qeyri-adi dərəcədə aydın düşüncə yaradır.
İnam... istənilən inam... öyrədir ki, bizim başa düşmək iqtidarında olmadığımız nə isə mövcuddur və biz onun qarşısında hesabat verməliyik. İnama malik olmaqla biz bir-birimizin, özümüz özümüzün və Ali Həqiqətin qarşısında məsuliyyət daşıyırıq.
Elm sağaltmağı bacarır, amma elm öldürməyə də qadirdir. Bu bütövlükdə elmin köməyinə əl atan adamın ruhundan ası­lıdır. Məni ruh maraqlandırır və bu mənada elm irrelevantdır – yəni ruha dəxli olmayan bir şeydir.
– İlahi nə ilə isə ünsiyyətdən biz hamımız fayda alırıq... qoy bu ünsiyyət lap xəyali olsun.
bookmate icon
Minlərlə kitab – bir abunəlik
Siz kitab deyil, rus dilində ən böyük kitabxanaya çıxış imkanı alırsınız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl