Bu kitabdan sitatlar: «SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ», Şah İsmayıl Xətai

Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirir12 gün öncə
Neylərəm ol cənnəti, içində dildar olmasa?!
Qoy onu viranə qalsın – bağçada bar olmasa.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Eşqinə hər kim giriftar oldu, ey kafir necə,
Şeyx Sənan tək belinə bağlayan zünnar ola.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Eylə sultandır ki, yoxdur mislü həm həmta ona,
Buyruğundan kim, onun çıxmaz şəhü mirü gəda.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Aciz olma, ey könül, münkir gərəkməz əhli-dil,
Həqtəala buyruğudur mur əlində əjdəha.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Xaki-payin sürmədir eynimə, ənan et mana,
Gər qəbul olmaz muradim səndən, elam et mana.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Ah kim, sən getdin, ey ay üzlü, can qaldı mana,
Can səninlə getdi, ismi-natəvan qaldı mana.

Taki sən getdin yanımdan, ey dilaramım mənim,
Haləti-vəslin könüldə pasiban qaldı mana.

Gərçi gülzari-cəmalın getdi qarşımdan mənim,
Dildə mehri-qamətin sərvi-rəvan qaldı mana.

Gər nihan oldu gözümdən ol pəri peykər sənəm,
Gögdə mah onun yüzündən bir nişan qaldı mana.

Taki səndən ayrı düşdi bu Xətayi xəstə dil,
Buyi-muyin müşk ilə ənbərfişan qaldı mana.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Həqq əzəl meyxanəsindən verdi bu cami mana,
Kainat əhli təəccüb qıldılar qamu mana.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Gecələr ta sübh olunca uyxu gəlməz eynimə,
Ta xəyalın daima çeşmimdə qarşudur mana.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Zülmat içində abi-həyat istəməz könül,
Ləlin zülali çeşmeyi-heyvan yetər mana.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Sözünü bir söyləyənin
Sözünü edər sağ bir söz.
Pir nəfəsin dinləyənin
Yüzünü edər ağ bir söz.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Dərindir bizim dəryamız, boylanmaz,
Min bir kəlam desəm, biri anlanmaz.
Kişi iqrarsız yollara bağlanmaz,
Yolları qoynunda yürüyüb gedər.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Gözündən ahu tək dağlara düşdüm,
Nə sehr etdi mənə ol iki cadu?
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
insanı yer üzünün ən qiymətli gövhəri saydığından insansız olan, insana zidd olan, insanın sədaqətinə mane, buxov, əngəl olan hər şeyi rədd edir.
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Yəqin bil əhli-iqrarın yanında
Yerü gög cümlə həqdir, olma gümrah...
Ta səni gördü Xətai valehi şeydayidir,
Hansı gözdür həq üzün görcək ki, bidar olmadı?
Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedovasitat gətirirkeçən il
Ki, həqqi-mütləqəm, həq söylərəm mən.
Zaur Mirzayev
Zaur Mirzayevsitat gətirir2 il öncə
Dindar insan hər cür istək və arzularını buxovlayıb cənnət xəyalı ilə yaşayırdısa, humanist ziyalıların ideal insanı əsl cənnəti bu dünyada axtarır və tapırdı.
bookmate icon
Minlərlə kitab – bir abunəlik
Siz kitab deyil, rus dilində ən böyük kitabxanaya çıxış imkanı alırsınız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl