Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm, Mikayıl Müşfiq
Kitablar
Mikayıl Müşfiq

Mən şirin ləhcəli bir bülbüləm

mlk
mlksitat gətirir4 il öncə
MƏHƏBBƏT
Mən ki bilməz idim nədir məhəbbət,
Bu sirri sən mənə anlatmadınmı?
Dünyaya sığmayan şair könlümü
Köksümdən çıxarıb oynatmadınmı?
Mən ki nəğmə deyib bənövşələrdən
Peşəm zövq almaqdı bir şux dilbərdən,
Məndən uzaq gəzib, dolanıb hərdən,
Qəlbimi sıxmağa can atmadınmı?!
Min hicran könlümü alanda ələ,
Zərrəcə halıma yanmadın belə.
Müşfiqin qəlbini tez alıb ələ
Onu röyalardan oyatmadınmı?!
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirir7 ay öncə
GÜLÜŞLƏR
Gülüş vardır səslərinə tunc əkslər yapdırır,
Gülüş vardır könülləri ruzgarlara qapdırır.
Bəzi tikər könüllərdə alovlardan bir məbəd,
İllər boyu atəşinə insanlığı tapdırır.

Bürünərək çoxu ipək füsunlu bir çarşafa
Saçır büllur təbəssümlər, əyləncələr ətrafa.
O pərdəyi parçalasaq can atarız nəhayət
Və başlarız göz yaşları aləmini təvafa.

Gülüş vardır dodaqaltı, gülüş vardır müstəhzi,
Zəncirləyər uçanları halqalandıqca bəzi,
Bəzi sıcaq görüşlərə doğru yollar göstərir.

Fəqət onun gülüşləri bir qönçəyə yaslanan
Rəngsiz parlaq jalələrdən nümunədir, hər zaman
Gənc ömrümə yüksəlməkçin qanad verir, can verir.
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir5 il öncə
Hücum et duyduğun varlığa, yoxluğa!
Hücum et sökülmüş şəfəqlər yurduna!
Başında oynayan o duyğu, o dalğa
Girişsin sahilə, baxmadan ardına.
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirir7 ay öncə
Sevgi vardır ki, dodaqlarda açar güllərini,
Sevgi vardır ki, bir az qar kimi, ruzgar kimidir.
Sevgi vardır oxudur qəlbidə bülbüllərini,
Böylə bir sevgi mənim ruhumu oxşar kimidir.

Sevgi vardır ki, uzaqdan bizə parlaq görünür,
Ona yaxlaşmayalım, çünki o zülmətlə dolu.
Sevgi vardır ki, düşər yerlərə daim sürünür,
Öylə bir sevgi də min dürlü xəyalətlə dolu.

Sevgi vardır ki, bahardan bizə güllər gətirir
İçi zəqqum və zəhər, qoxlama, qəlbin qanayar.
Sevgi vardır üzü xoş, daxili bir qorxulu yar.

Sevgi vardır bizə çox dadlı əməllər gətirir,
Fəqət həpsində qaranlıq gecələr kölgəsi var.
Sevgilərdə qarışıq bilməcələr kölgəsi var.
Yasar Salahov
Yasar Salahovsitat gətirirkeçən il
Gülüş vardır səslərinə tunc əkslər yapdırır,
Gülüş vardır könülləri ruzgarlara qapdırır.
Bəzi tikər könüllərdə alovlardan bir məbəd,
İllər boyu atəşinə insanlığı tapdırır.
Hayla Shafiyeva
Hayla Shafiyevasitat gətirir3 il öncə
Sevdalı könüllərdə sevdikləri yar vardır,
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir5 il öncə
Hər kimin ki, qanadı var çovğun olsa darılmaz
Günel
Günelsitat gətirir4 ay öncə
SƏNİNÇÜN

O gün ki hicrana uğradı yolum,
Qırıldı qanadım, qırıldı qolum.
Fələkdən bac verib, bac alan könlüm
İndi uşaq kimi ağlar səninçün.

Gül gülü çağırır, çiçək çiçəyi,
Gülər aşiqlərin qönçə diləyi.
Sən neçin yıxırsan bu şux ürəyi?
Qəlbimin çeşməsi çağlar səninçün.
Günel
Günelsitat gətirir4 ay öncə
YADIMA DÜŞDÜ

Keçən günlərimi vərəqləyirkən
Sevdalı dillərin yadıma düşdü.
Xəyalın qarşımda canlandı, birdən
Göyərçin əllərin yadıma düşdü.

Deyildir eşq odu məni yandıran,
Ruhumun şəhrini işıqlandıran.
Pozğun şəfəqləri mənə andıran
Ziyalı tellərin yadıma düşdü.

O gün də bir gündü, ey üzü dönmüş,
Sandım içində bir qaplan döyünmüş.
Bir anda köpürmüş, bir anda sönmüş
Xırçın əməllərin yadıma düşdü.
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirir4 ay öncə
HEYKƏL QARŞISINDA
O yerdə ki, bürclər düşgün nəzərlərilə
Dalğın-dalğın baxıyorlar gəlib-gedənə,
O yerdə ki, radio yeni xəbərlərilə
Şən bəstələr dinlətiyor yoldan ötənə.

O yerdə ki, tramvayın zil səslərilə
Qarışıyor təbiətin gürültüləri,
O yerdə ki, siliniyor – bir növ böylə –
Ürəklərin təsadüfi döyüntüləri.

İştə orda baxıyor bir canlı heykəl;
Bir heykəl ki, dalmış köhnə düşüncələrə.
Bir heykəl ki, çöhrəsində gizli min əməl,
Fəqət daşdan nəzərləri dikilmiş yerə.

Seyr ediyor sanki kəndi çevrəsindəki
Qaynaq kimi qaynayaraq daşan həyatı,
Seyr ediyor o, Kommunist küçəsindəki
Özündən çox irəliyə qoşan həyatı.

— Seyr et, Sabir! Bu seyr ediş haqqındır sənin,
Çünki sən bu zamanı görmədən öldün.
Seyr et necə dəyişmişdir işçi vətənin,
Çünki, şair, muradına irmədən öldün.

O zaman ki, Hadi coşqun şeirlərilə
Söyliyordu çox parlaqdır istiqbalımız,
Sənin könlün, fəqət məhzun şeirlərilə
Deyirdi ki, yox, lağlaqdır istiqbalımız.

Əvət, Sabir! Sən hər şeyi gördün və yazdın,
Mühitini əks etdirdi tərənnümlərin.
Təbiidir, sən şairdin, dinc duramazdın,
Ona görə iynələrlə dolmuş əsərlərin.

Sabir, fəqət bir gələcək məsələsində...
Qapılaraq hissə bir az yanıldın gərək.
Bilmədinmi yeni nəslin coşqun səsindən
Bu iqlimə ildırımlar qanad gərəcək?!

İndi burax düşüncəni, çevrənə bir bax,
Bir bax necə ətrafında qaynıyor həyat...
Uçmaq üçün hər kəsdə var böyük bir maraq,
Çarpınıyor, sanki olmuş daş-divar qanat!
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirir4 ay öncə
Uçmağa yoxkən uyarı
Şerimin süs qanadları
Yalnız səndən qüvvət aldı.
Aman könül! O nə haldı?!
İlk nəşidəm çıxan zaman,
Mən bir çocuq kimi haman
Ətrafa salmışdım nəzər.
Ah o günlər, ah o günlər!..
Deyil mənə, ona, buna,
Mənim kimi bir çoxuna
Qüvvət verib, həycan verib,
Sarsılmayan bir can verib.
Uzun zaman cəmiyyətin
Ən çıxılmaz və ən çətin
Yollarına rəhbər oldun,
Fikrimizə mehvər oldun...
Bizə etdin böyük xidmət,
Bizdən sənə min bir hörmət!
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirir4 ay öncə
Yadımdadır bu gün belə,
Bir bəxtiyar sevinc ilə
Könlümün ilk bəstəsini,
Ruhumun nəşidəsini
Oxuduğum əziz günlər.
Mənə açdın qoynunda yer,
Çıplaq, yetim duyğularım,
Ümidlərim, arzularım,
Sığındılar dərgahına,
Atıldılar pənahına.
Titrəyirkən, üşüyürkən,
Çırpınaraq tövşüyürkən
Gəncliyimin geniş qəlbi,
Bir şəfqətli ana kibi
İşıq verdi gözlərimə,
Qüvvət saçdın dizlərimə.
hihello
hihellositat gətirir5 ay öncə
SEVGİLƏR

Sevgi vardır ki, dodaqlarda açar güllərini,
Sevgi vardır ki, bir az qar kimi, ruzgar kimidir.
Sevgi vardır oxudur qəlbidə bülbüllərini,
Böylə bir sevgi mənim ruhumu oxşar kimidir.

Sevgi vardır ki, uzaqdan bizə parlaq görünür,
Ona yaxlaşmayalım, çünki o zülmətlə dolu.
Sevgi vardır ki, düşər yerlərə daim sürünür,
Öylə bir sevgi də min dürlü xəyalətlə dolu.

Sevgi vardır ki, bahardan bizə güllər gətirir
İçi zəqqum və zəhər, qoxlama, qəlbin qanayar.
Sevgi vardır üzü xoş, daxili bir qorxulu yar.

Sevgi vardır bizə çox dadlı əməllər gətirir,
Fəqət həpsində qaranlıq gecələr kölgəsi var.
Sevgilərdə qarışıq bilməcələr kölgəsi var.
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirir7 ay öncə
YENİ GƏNC
Mən çəlik ürəkli bir yeni gəncim,
Dildən-dilə düşmüş hekayətim var.
Həyat nəşəsilə titrəyir içim,
Parlaq gələcəyim, nəhayətim var.

Bir parça atəşim, bir parça yanğın,
Qəlbim örnəyidir yanar bir dağın.
Qarşımda duramaz nə sel, nə daşqın,

Təbiətlə mənim zərafətim var.
Sevgim mübarizə, sevgilim həyat,
Yəhərlənmiş mana qanadlı bir at.
Gör nə deyir sizə çaldığım qanat:
Hələ bundan sonra qiyamətim var.
Yasar Salahov
Yasar Salahovsitat gətirirkeçən il
Gülüş vardır dodaqaltı, gülüş vardır müstəhzi,
Zəncirləyər uçanları halqalandıqca bəzi,
Bəzi sıcaq görüşlərə doğru yollar göstərir.
Hayla Shafiyeva
Hayla Shafiyevasitat gətirir3 il öncə
Sevdalı könüllərdə sevdikləri yar vardır,
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir5 il öncə
Qanadı olanlar köksünü gərəcək
Aləmi titrədən bu fəslin zülmünə.
Odur, bax, zavallı bir yarpaq, bir çiçək
Sürünür torpaqda ölərək. – Kimə nə!..
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir5 il öncə
Kimdir o dalğın çocuq, saçları pəncəsində,
Bir saat ayrılmıyor can sıxan düşüncədən?
Neçin nitqi kəsilmiş, qüvvət yoxdur səsində:
Bir böhran içində o, qıvrılıyor ya nədən?
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir5 il öncə
Nazi-nemət içində bəslənən bəxtiyarlar
Sanki diyorlardı ki, yazıq, nəhayətin nə?
Qart daşları güldürən bu köhnə zəngin diyar
Hər baxışda ruhuma saplıyordı bir iynə.
Gulshan Jabi
Gulshan Jabisitat gətirir5 il öncə
Quruyordu get-gedə ömrümün dənizləri,
Bir qaynaq həsrətilə gözlərim bulanırdı.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl