bookmate game
az
Mövlud Süleymanlı

DƏRSDƏN ÖNCƏ YAZILANLAR

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Yaddaşa sığınmaqdan başqa yolumuz yoxdur, biz itirdik­lərimizi ancaq orda tapa bilərik. Yer üzü də bizim indimizi — bu günümüzü tanımaq istəmir, neynirsən elə, tanı­mayacaq da, çünki onun yaddaşında bizim bu günümüz yox, minilliklərimiz yaşayır. “Göz gördüyündən qorxar”, bu minilliklər onu hələ də qorxudur, yaddaşını incidir, bizə qarşı olan münasibətləri də bu hisslərin üzərində bərqərardır. Bunu bilməmiz lazımdır. Bu gün O, bizim çaşdığımız anı gözləyir, hələlik ona görə gəl deyir ki, özünə oxşatsın, oxşada bilməsə, qapısının ağzında təhqir etsin, biz də bir ağızdan səs-səsə verək, inandıraq… deyək ki, yo-ooxx, biz min il bundan qabaqkı türklər deyilik! Yer üzü bunu, bu səsi məmnuniyyətlə eşitmək istəyir… Bizimsə, dediyim kimi, özümüzə sığınmaqdan, yadda­şı­mızı tədqiq etməkdən, araşdırmaqdan, öyrən­məkdən başqa çarəmiz yoxdur.
This book is currently unavailable
159 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

  • b9477633197shared an impression2 years ago
    👎Give This a Miss

    Pis

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)