bookmate game
Aleksandr Düma

ÜÇ MUŞKETYOR

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  Hər kim bircə saniyə qorxaqlıq etsə, ola bilər ki, taleyin ona bəxş etdiyi təsadüfü həmin bu bir saniyədə itirsin.
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  Qəhrəmanlıq hətta düşməndə də olsa, həmişə hörmətə layiqdir
 • Cavid İsmayılzadəhas quoted3 years ago
  Ancaq Planşenin dediyi kimi, "nə qədər yesən də, ömürlük doya bilməzsən
 • Əlihas quoted8 years ago
  həyatı sənə məlum olan bir adam üzərində həmişə özünü üstün hiss edirsən
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  Miledi ancaq kraliçalar içində kraliça idi. Aşağı təbəqədən olan adamlar üzərində hökmranlıq etmək ona həzz verməzdi, bu, onun üçün bəlkə alçalmaq deməkdi.
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  Feltonun azca da olsa mənə yazığı gəlir, onun qəlbində bir rəhm qığılcımı var.
  Bu qığılcımdan mən elə bir yanğın törədərəm ki, bu yanğın onun özünü məhv edər.
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  bizim əsir hər necə olsa qadındır; yaxşı tərbiyə görmüş hər bir adam öz diqqətini qadından əsirgəməməlidir, bu da onun xətri üçün deyil. Adamın ləyaqəti üçündür
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  Hirslənmək heç lazım deyil; hirslənmək zəiflik əlamətidir. Əgər mən arvadlarla mübarizə etsəydim, qalib gələ bilərdim, çünki onlar məndən zəif olardı. Lakin mən kişilərlə mübarizə edirəm, onların qarşısında mən ancaq zəif bir qadınam. Mən də təbiətin qadınlara verdiyi silahla mübarizə edəcəyəm: mənim gücüm-mənim zəifliyimdədir".
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  Niyə Allah səhv edib kişi ruhunu zəif və zərif arvad bədəninə qoymuşdur?
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  XIII Lüdovik de Trevilə böyük məһəbbət bəslərdi. Doğrudur, bu məһəbbət padşaһ məһəbbəti, xudbin bir məһəbbət idi, anca һər һalda məһəbbət idi.
fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)