Bu kitabdan sitatlar: «Cenni Herhardt», Teodor Drazyzer

Leman
Lemansitat gətirir4 il öncə
O hələ qoca deyil. Götürdüyü uşaqları tərbiyələndirməlidir. Bir az keçəcək, onlar dirçələcək və onun yanından gedəcəklər. Bəs sonra? Bir-birinə oxşayan intəhasız günlər. Bəs sonra?..
Leman
Lemansitat gətirir4 il öncə
O yalnız bir şeyi – indicə gözdən itəcək uzun qutunu görürdü. O yalnız bir şeyi hiss edirdi – tezliklə qatar hərəkət edəcək və hər şey qurtaracaqdır
Leman
Lemansitat gətirir4 il öncə
İndi nə olacaq? O hələ qoca deyil. Götürdüyü uşaqları tərbiyələndirməlidir. Bir az keçəcək, onlar dirçələcək və onun yanından gedəcəklər. Bəs sonra? Bir-birinə oxşayan intəhasız günlər. Bəs sonra?..
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Cəmiyyət bütövlükdə insanları olduqca pis tanıyır. Onun yeganə meyarı «başqaları nə deyərlər»dir. Onun yeganə ölçüsü – özünü mühafizə hissidir.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
müvəffəqiyyət qazanmaq istəyirsənsə, fürsəti əldən vermə. Bunun üçün isə bu dünyada, xarici görünüş və zahiri bəzək hər şeydən üstün olan bu dünyada, görkəmli yer tutanlara yaxınlaşmaq, yaxud heç olmazsa, özünü onlara yaxın göstərmək lazımdır.
alizade_
alizade_sitat gətirir6 ay öncə
çünki xeyirxahlıq – insanlara yaxşılıq arzulamaq və onlara yaxşılıq etmək qabiliyyətidir.
alizade_
alizade_sitat gətirir6 ay öncə
Həyatımızda baş verən xarici və daxili dəyişikliyin əhəmiyyəti bəzən bizə dərhal aydın olmur. Biz sarsılırıq, qorxuruq, sonra sanki yenə əvvəlki həyat tərzinə qayıdırıq, dəyişiklik isə artıq baş vermişdir. Biz daha heç yerdə və heç vaxt əvvəlki kimi olmayacağıq.
«Heç bir vaxt yalan demə. Heç bir zaman faktları öz gördüyün kimi deyil, başqa bir şəkildə təsəvvür etməyə çalışma. Doğruluq həyatın nəfəsidir, hər cür ləyaqətin əsasıdır. Kim buna möhkeəm riayət edirsə, bu, işgüzarlıq aləmində ona yaxşı ad qazandırar».
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Xeyirxahlıqdan, səmimi, insan xeyirxahlığından real və əbədi bir şey yoxdur. Qalanları hamısı yuxu kimi keçib gedəndir.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Buna baxmayaraq, ictimai həyat dairəsi hər kəs üçün elə dürüst müəyyən edilmişdir ki, bu dairədən çıxan hər kəs ölümə məhkum olunmuşdur. Bu və ya başqa mühitdə doğulmuş və tərbiyə olunmuş adam həmin mühitdən xaricdə yaşamağa yaramır. O, havanın müəyyən sıxlığına adət etmiş, nə daha sıx, nə daha seyrək atmosferdə həyatdan həzz almağa qabil olmayan bir quş kimidir.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
İnsanlar tərəfındən müəyyən edilmiş qaydaları təsadüfən pozan heç bir bədbəxt məxluqu, cəmiyyət rəyinin amansızcasına onun adına yazdığı hədsiz alçaqlıqda ittiham etmək
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Şeylərə belə baxış, şübhəsiz, kökündən yanlışdır. Fəlsəfənin öyrətdiyi həqiqətlər, biologiyanın gəldiyi nəticələr insanın gündəlik ­təsərrüfatına daha möhkəm daxil olmalıdır: təbiətdə alçaq proseslər, qeyri-təbii hallar yoxdur. Müəyyən cəmiyyətin əsaslarından və adətlərindən təsadüfən kənara çıxmaq heç də sözsüz günah işləmək demək deyildir.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
«Mayamız qəbahətdəndir və günah içində doğulmuşuq» – riyakar adam təbiətin qanunlarına belə qeyri-təbii izahat verir və cəmiyyət də həqiqətən eybəcər olan bu mühakimə ilə dinməz-söyləməz razılaşır.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Bəlkə də bu həqiqət sənə hazır düsturlar şəklində deyil, nəticə etibarilə idrakın mahiyyətini təşkil edən sevinc və rahatlıq duyğusu ilə gəlib çatacaqdır. Rahatlıqda müdriklik qazanırsan.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Təbiət heç kəsi rədd etmir. Mühit, yaxud cəmiyyət bizdən üz döndərirsə, biz yenə də bütün mövcud olanlarla dostluqda qalırıq. Təbiət alicənabdır. Külək və ulduzlar sənin dostlarındır. Sən ancaq mərhəmətli və həssas ol – o zaman bu böyük həqiqəti dərk edərsən.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Filan qadın öz təmizliyini saxlamışdırmı? Göründüyü kimi, ancaq tək-tək nadir adamlar bəzən öz müstəqil rəylərini ifadə etməyə qabildirlər.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Senator ayağa qalxaraq:
– Hər necə olsa, indi siz mənimsiniz, – dedi. – Bu gündən mən sizin qayğınızı çəkəcəyəm.

Qızın yanağından öpdü deyə qız onun oldu. Enteresan????

Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Bəli, senator Brenderi tam mənasilə bəxti gətirən adam adlandırmaq olardı. Lakin bununla bərabər, o, həyatında nəyinsə çatmadığını hiss edirdi. O hələ istədiklərinin hamısını etməmişdi. Budur, onun əlli iki yaşı var, o, hörmətli, izzətli, görkəmli xadim kimi, ləkələnməmiş şan-şöhrət sahibidir, lakin təkdir, heç kəsi yoxdur. O bilaixtiyar tez-tez düşünürdü ki, yanında onu əzizləyəcək bir kəs yoxdur. Öz otağı hərdən ona qəribə, boş görünürdü və o öz-özünə nifrət hissi duyurdu.
Xumar
Xumarsitat gətirir3 il öncə
Elə nadir təbiətli insanlar olur ki, onlar dünyaya nə üçün gəldiklərini bilmir və axıradək heç bir şey anlamadan həyatdan köçüb gedirlər.
Yunis Yus
Yunis Yussitat gətirir4 il öncə
Belə bir sərvətin birdən-birə ona qismət olması möcüzədir. Lester vəd etmişdir ki, anasının da payına bəzi şeylər düşəcəkdir.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl