Bu kitabdan sitatlar: «Cenni Herhardt», Teodor Drazyzer

Leman
Lemansitat gətirir4 il öncə
O hələ qoca deyil. Götürdüyü uşaqları tərbiyələndirməlidir. Bir az keçəcək, onlar dirçələcək və onun yanından gedəcəklər. Bəs sonra? Bir-birinə oxşayan intəhasız günlər. Bəs sonra?..
Leman
Lemansitat gətirir4 il öncə
O yalnız bir şeyi – indicə gözdən itəcək uzun qutunu görürdü. O yalnız bir şeyi hiss edirdi – tezliklə qatar hərəkət edəcək və hər şey qurtaracaqdır
Leman
Lemansitat gətirir4 il öncə
İndi nə olacaq? O hələ qoca deyil. Götürdüyü uşaqları tərbiyələndirməlidir. Bir az keçəcək, onlar dirçələcək və onun yanından gedəcəklər. Bəs sonra? Bir-birinə oxşayan intəhasız günlər. Bəs sonra?..
b9431362569
b9431362569sitat gətirir3 il öncə
«Heç bir vaxt yalan demə. Heç bir zaman faktları öz gördüyün kimi deyil, başqa bir şəkildə təsəvvür etməyə çalışma. Doğruluq həyatın nəfəsidir, hər cür ləyaqətin əsasıdır. Kim buna möhkeəm riayət edirsə, bu, işgüzarlıq aləmində ona yaxşı ad qazandırar».
Xumar
Xumarsitat gətirir4 il öncə
Cəmiyyət bütövlükdə insanları olduqca pis tanıyır. Onun yeganə meyarı «başqaları nə deyərlər»dir. Onun yeganə ölçüsü – özünü mühafizə hissidir.
Xumar
Xumarsitat gətirir4 il öncə
müvəffəqiyyət qazanmaq istəyirsənsə, fürsəti əldən vermə. Bunun üçün isə bu dünyada, xarici görünüş və zahiri bəzək hər şeydən üstün olan bu dünyada, görkəmli yer tutanlara yaxınlaşmaq, yaxud heç olmazsa, özünü onlara yaxın göstərmək lazımdır.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
Sən bir az kökəlibsən, Cenni.

– Qocalıram, Lester, – deyə Cenni gülümsədi.

Lester gözünü ondan çəkməyərək:

– Bunun əhəmiyyəti yoxdur, – deyə etiraz etdi. – İş yaşda deyil. Hamı qocalır. İş kimin həyata nə cür baxmasındadır.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
Hansı bir qədim haqq-hesaba görə isə, yaxud daha doğrusu, əsrlərin təqdis etdiyi Tövrat ifadəsinə əsasən, insana yaşamaq üçün yetmiş il verilmişdir. İntəhasız olaraq nəsildən-nəslə təkrar edilən bu formul insanların şüurunda elə kök salmışdır ki, inkarolunmaz həqiqət kimi qəbul edilir. Həqiqətdə isə insan, özünü məhkum hesab etsə də, orqanik olaraq beş dəfə artıq ömür sürməyə qadirdir. Əgər o, bədənin deyil, ruhun yaşadığını, yaşın xülya olduğunu və ölümün olmadığını bilsəydi, onun həyatı, doğrudan da, xeyli uzun sürərdi. Lakin əsrlər boyu kök salmış fikri – hansı materialist hipotezlərin isə məhsulu olan bu fikri – şüurdan silmək olduqca çətindir, insanlar, sanki itaət və qorxu ilə qəbul etdikləri bu riyazi formula belə tabe olaraq, hər gün ölürlər.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
Varlığın hər hansı bir sirrini açmaq ümidi ilə, qızğın maraqla müşahidə etdiyimiz kişi və qadın arasındakı münasibətlərdə ən çətin və ən ağır mərhələ o dəqiqələrdir ki, qarşılıqlı mərbutiyyət hissi, bu hissin özünün gözəllik və qüvvəsindən çox uzaq olan zahiri vəziyyətə qurban verilir.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
Lester onu başa salırdı ki, əxlaqi görüşlərin müxtəlifliyinə səbəb bəzən iqlim, bəzən din, bəzən Məhəmməd kimi bir müstəsna şəxsin dünyaya gəlməsi olur. Lester onların alışdığı balaca dünya ilə müqayisədə belə geniş, ucsuz-bucaqsız olan bu dünyada şərtiliklərin necə az əhəmiyyətli olduğunu qeyd etməyi sevirdi. Cenni isə onu öz bildiyi kimi başa düşürdü. Misal üçün, onun keçmişini götürək. Tutaq ki, o, pis hərəkət etmişdir, bəlkə bu bir dəstə adam üçün mühümdür, lakin bəşəriyyətin bütün tarixi planında, dünyanı hərəkət etdirən bütün qüvvələr fonunda bunun nə əhəmiyyəti var? Bir qədər vaxt keçdikdən sonra hamı öləcək – o da, Lester də, bu adamlar da. Xeyirxahlıqdan, səmimi, insan xeyirxahlığından real və əbədi bir şey yoxdur. Qalanları hamısı yuxu kimi keçib gedəndir.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
işgüzarlıq dünyasında, adətən, yalnız o adam görkəmli yer tuta bilir ki, o, bir ideya ilə yaşayır və möhkəm inanır ki, seçdiyi bu və ya başqa fəaliyyət sahəsində tale özü onun üçün parlaq karyera hazırlamışdır. Yeni sabun növü, yaxud konserv qablarını açmaq üçün bıçaq, yaxud təhlükəsiz ülgüc, yaxud da motorun sürətini dəyişdirən cihaz – nə isə müəyyən, tək bir şey insan təsəvvürünə hakim kəsilir, qızarmış kömür kimi yandırır, onun varlığını, həyatını axıradək doldurur, məşğul edir. Belə yanmaq üçün yoxsulluq və gənclik lazımdır. İnsan öz həyatını bir şeyə həsr etməyi qərara almışdırsa, bu şey onun üçün saysız-hesabsız imkanlara və saysız sevinclərə yol açmalıdır. Məqsəddə səadət olmalıdır, əks təqdirdə od kifayət qədər parlaq yanmayacaq, hərəkətverici qüvvə kifayət qədər qüdrətli olmayacaq və müvəffəqiyyət də tam olmayacaqdır.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
«Heç bir vaxt yalan demə. Heç bir zaman faktları öz gördüyün kimi deyil, başqa bir şəkildə təsəvvür etməyə çalışma. Doğruluq həyatın nəfəsidir, hər cür ləyaqətin əsasıdır. Kim buna möhkeəm riayət edirsə, bu, işgüzarlıq aləmində ona yaxşı ad qazandırar»
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
Əgər yaşadığın qadında gənclik, gözəllik, ağıl, həlim xasiyyət varsa, onun daha yumşaq və emosional şəkildə öz xüsusi görüşləri vardırsa, bu, nadir səadətdir.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
– Adam varlıdırsa, – dedi, – o, boynunda zınqırovu olan pişiyi xatırladır. Hər bir siçan onun harada olduğunu və nə etdiyini dürüst bilir.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir3 ay öncə
Hər bir zəiflik, hətta zəiflik əlaməti, adamları qorxudur. Onlar bəxti gətirməyənlərdən şüursuz olaraq üz çevirir, yoluxucu xəstəlikdən ehtiyat edirmiş kimi, belə adamlardan qaçırlar.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir4 ay öncə
Onun günü çox şirin keçirdi. Cenni onu çox ərköyün saxlayırdı. Tam sərbəstlik, maneəsiz olaraq köhnə tanışlarla görüşmək imkanı, evdə onu gözləyən rahatlıq və mehribanlıqla bərabər onun xoşuna gəlir, ürəyinə yatırdı.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir4 ay öncə
Hər bir düşüncəli adamın həyatında elə bir dövr gəlib çatır ki, o dönüb keçmişə nəzər salır və həm zehni, həm mənəvi, həm fiziki, həm də maddi cəhətdən nə kimi dəyəri olduğunu öz-özündən soruşur. Bu, düşüncəsiz gənclik coşğunluğu geridə, keçmişdə qalanda, ilk müstəqil addımlar atıldıqdan, ən qızğın səy göstərildikdən sonra baş verir və can atdığın hər şey, nail olduğun hər bir şey sənin gözlərində yanlış və səbatsız görünür. Bu zaman həyatın boşluğu haqqında qəlbi qurudan bir fıkir – Ekkleziastın xüsusilə yaxşı ifadə etdiyi fikir gizli-gizli, yavaş-yavaş bir çoxlarının şüuruna yol açır.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir4 ay öncə
Onlar evlənib-evlənməmək haqqında fikirləşdikcə özlərindən soruşurlar: «Doğrudanmı, mən də ümumi əxlaqa itaət etməli, cəmiyyətin qanunlarına riayət etməli, öz xoşumla təmkinli və təvazökar bir adama çevrilib, başqasına mənim bütün işlərimə qarışmaq hüququ verməli olacağam, həm də yalnız buna görə ki, gözəlliyi və cazibədarlığı silinib getdikcə, arzuları və naz-qəmzəsi daha inadlı və daha yorucu olan qadını, mənim özüm qədər etibarsız olan qadını ağuşuma basıram?»

Belə adamlar qanuni nikahın öz arxasınca gətirdiyi hər cür təsadüflərdən ziyan çəkmək istəməyərək, o qədər də ağır olmayan müvəqqəti əlaqəni üstün tutmağa meyil edirlər. Onlar bahasına bir şey vermədən həyatın sevinclərini əldə etməyə can atırlar. Onlar düşünürlər ki, müəyyən vaxt keçirdikdən sonra daha möhkəm, daha ədəbli münasibət düzəldə biləcək və beləliklə, öz yaxalarını hər cür məzəmmətdən, yaxud nəyi isə əsaslı surətdə düzəltmək və yoluna qoymaq zəruriyyətindən qurtaracaqlar.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir4 ay öncə
Bəzi kişilərin həyatında elə dövr olur ki, onlar ideal səadət haqqında xəyala getməkdən daha artıq, ətrafdakı mühitin şərti qanunlarından ehtiyat edə-edə qadın gəncliyini və gözəlliyini şüursuz olaraq qiymətləndirməyə başlayırlar.
iranaquluzade
iranaquluzadesitat gətirir4 ay öncə
Lester Keyn özünə təsəlli verərək fikirləşirdi ki, o, həqiqi həyatın sirlərini mənimsəmişdir: bütün iş bundadır ki, ictimai şərtləri bəzi təshihlərlə, olduğu kimi qəbul etməlisən və özünə nə cür xoşdursa, eləcə də hərəkət etməlisən. Özündən çıxmamalı, boş şeylər üçün çox səs-küy qaldırmamalı, sentimentlər düzəltməməlisən, qüvvəli olmalı, özünü heç nədə unutmamalısan – Lester Keynin həyat fəlsəfəsi belə idi.
bookmate icon
Minlərlə kitab – bir abunəlik
Siz kitab deyil, rus dilində ən böyük kitabxanaya çıxış imkanı alırsınız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl