Jan Kormye

Çe Gevara

Oxu
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Çe sağlamlığına böyük ziyan vuraraq olduqca çox siqaret çəkir, onun sağlamlığı isə hamı üçün vacibdir. Ximenes hücuma keçir:
– Çe, sən bu qədər çəkməyi davam etdirə bilməzsən. Bu sənin həyatın üçün təhlükəlidir.
Divara sıxışdırılan Çe, nəhayət, boynuna alır:
– Razıyam. Ancaq heç olmasa gündə bir dənə siqar çəkməyə icazə verin. Tanrıların tütünü!
Səhəri gün o, nazirliyə uzunluğu bir metr olan siqar ilə gəlir...
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
“Əsasən fəhlə kütlələri ilə rəhbərlər arasında əlaqənin olmaması və təşkilatların səhvləri ucbatından tətildə yanlışlıq baş verdi.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
– Gerilyero – sosial islahatçıdır. O bütün silahsız qardaşlarımızı əsarətdə və yoxsulluqda yaşamağa məcbur edən rejimi dəyişmək üçün mübarizə aparır. Gerilyero əsasən və ilk növbədə aqrar inqilabçıdır.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Elə bu vaxt qonşu sinif otağından ilk güllə səsi eşidilir, sonra üçüncü otaqda daha bir güllə açılır. Çe anlayır: Villi və Çino artıq yoxdur...
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Sovet hökumətinin istəyi aydın görünür: Kubadakı raketlərlə bağlı hadisələrdən sonra Birləşmiş Ştatlarla bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq, Latın Amerikasında baş verənlərə müdaxilə etməmək lazımdır. Moskva Çenin arzuladığı yanğını istəmir və Monxe ilə manipulyasiya edir ki, o, Boliviya ekspedisiyasının məğlub olmasına kömək etsin
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Amerikada sosializmə dinc yolla keçid praktik olaraq qeyri-mümkündür. Elə buna görə də biz kubalılar deyirik: Amerikada xalqların azadlıq yolu sosializm yoludur və demək olar ki, bütün ölkələrdə bu yol güllə səsləri ilə keçiləcək. Mən proqnoz da verirəm – siz hamınız o hadisələrin şahidi olacaqsınız.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
“Tayms” yazır: “Fidel bugünkü Kubanın ürəyi, qəlbi, səsi və saqqallı sifətidir. Raul Kastro İnqilabın qılıncını tutmuş yumruğudur. Gevara – İnqilabın beynidir
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
O, tədqiqatları sevirdi, böyük alim ola bilərdi, ancaq əsgər olmağı seçmişdi. Yorulmadan mütaliə edirdi, nəfəsimizi dərmək üçün dayandığımızda dərhal kitabı açırdı. Halbuki həmin vaxt yorğunluqdan üzülmüş biz gözlərimizi yuman kimi yuxuya gedirdik”.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Fidel hakimiyyətin barbudoları gözdən salmağa çalışdığı və bu niyyətlə uydurduğu, onların nüfuzuna xələl gətirən əfsanələri ifşa etməyin zəruriliyini anlayır
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Savad öyrənmədən əlində silahı niyə tutduğunu anlaya bilməyəcəksən.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
1952-ci ildəki üsyan sayəsində
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Boliviya gerilyasının Dantonu adlandırılan Reji Debrey başqalarından daha yaxşı bilirdi ki, Boliviya ərazisi silahlı inqilab üçün qənaətbəxş məkan deyildi. Əvvəla, kəndlilər artıq aqrar islahat hüququnu əldə etmişdilər190 və onlar mübarizədə qətiyyən maraqlı deyildilər. Həm də ona görə ki, Boliviya cəngəlliklərində mübarizə üçün şərait Kuba dağlarındakı şəraitdən qat-qat dözülməz idi. Bütün bunlara Boliviya Kommunist Partiyasının tutduğu dəvəquşu siyasətini də əlavə etsək, Çeyə And Kordilyerini Syerra-Maestraya çevirməkdə mane olan səbəblər daha da çoxalmış olur
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Könüllü heç kəs razılaşmayanda bu iş üçün həmin gün doğum günü olan Mario Teranı seçirlər. Teran əvvəlcə Çeyə məktəbli kürsüsündən qalxmaqda yardım edir – bütün bu vaxt ərzində Çe sakitcə oturaraq qismətini gözləyirdi. Ancaq Teranı qorxu bürüyür, o, heç bir hərəkət etməyə qadir deyil. Çe onu ruhlandırmaq üçün deyir:
– Atəş aç, qorxma! Atəş aç!
Teranı əsməcə tutur. O danışır:
– Onun gözləri parlayırdı. O məni hipnoz edirdi. O mənə elə ucaboy, cüssəli görünürdü ki..
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
unudulur...
Ancaq Boliviya prezidenti bu müraciəti yox, tamam başqasını nəzərə alır. Onun yerinə yetirdiyi məsləhət Birləşmiş Ştatların Boliviyadakı səfiri Duqlas Endersona məxsusdur. Enderson prezident Lindon Consonu Boliviya meşələrində “kommunist gerilyero”nun olması barədə məlumatlandırır və Çenin qətlinin Vaşinqton üçün zəruri olduğunu onun nəzərinə çatdırır. Arqumentlər bu cürdür: kommunizmə qarşı birgə mübarizədə bütün dünyanın gözləri qarşısında döyüşdə öldürülmüş Çenin güllələrdən eybəcər hala salınmış portretini göstərmək vacibdir. Bu cür təhlükəli dustağı salamat qoymaq olmaz. Əgər onu məhbəsdə saxlasalar, hansısa “ekstremist və ya fanatiklər” qrupu onu azad etməyə cəhd göstərəcək. Məcbur olub onun məhkəmə prosesini keçirəcəklər, ictimai rəy yaranacaq və Boliviya hakimiyyəti ölkədəki sabit vəziyyəti qoruyub saxlamaqda aciz qalacaq. Səfir misal kimi Reji Debreyin məhkəmə ­prosesini göstərir, Kamiridə baş tutan həmin məhkəmə Birləşmiş Ştatların və Boliviyanın ümumi maraqlarına böyük zərbə vurub. Sonra səfir Reji Debreyin müdafiəsinə qoşulan Fransa prezidenti general de Qollun ünvanına kobud ifadələr işlədir və əlavə edir ki, əgər gənc fransız həbs anında qətlə yetirilsəydi, bu mürəkkəbliklərdən qaçılmış olardı. O, bir daha təsdiqləyir ki, Çe salamat qalarsa, hər iki ölkənin maraqlarına kölgə düşmüş olacaq. Əksinə, Çenin ölümü Kuba İnqilabı və xüsusən də Fidel Kastro üçün dəhşətli zərbədir.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Onun daha bir xüsusi tapşırığı var: özü ilə gətirdiyi kimyəvi maddəni gerilyeroların paltarına və çantalarına səpmək, bununla da polis itlərinə onları tapmağa və dəstəyə yaxınlaşmağa şərait yaratmaq. Aprelin 25-də alman çoban itlərinin ərazidə peyda olması da bununla izah olunur
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Gerilyanın bazasını yerləşdirmək üçün bu vəzifəyə çox uyğun gələn Nyankauasu çayını seçirlər – o, dağ ətəyində, adam yaşamayan rayonda yerləşir, bu əraziyə yalnız ayrı-ayrı ovçular gəlirlər. Ancaq acı ironiya – oradakı Arqanaras adlı yeganə kəndli düşmən tərəfindən pulla satın alınacaq.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
“Afrika haqqında. O, yeni müstəmləkəçilərin işğalı üçün, demək olar ki, bakirə torpaqdır. Burada elə dəyişikliklər baş verdi ki, yeni müstəmləkəçilik siyasəti yürüdən hökumətləri müəyyən şəkildə özlərinin keçmiş mütləq səlahiyyətləri ilə üzülüşməyə məcbur etdi. Ancaq proseslər fasiləsiz olaraq bir-birinin ardınca davam edəndə iqtisadi ağalıq nöqteyi-nəzərindən müstəmləkəçilik eyni nəticə ilə və heç bir zorakılığa əl atmadan yeni müstəmləkəçiliklə əvəzlənir. Dünyanın bu hissəsində heç vaxt müstəmləkəsi olmamış Birləşmiş Ştatlar artıq öz müttəfiqlərinin keçmiş ov yerlərinə soxulmaq üçün fəallaşır. Əmin ola bilərsiz ki, Afrika uzun müddətə Birləşmiş Ştatların imperializmi üçün ehtiyat rolunu oynayacaq”.
Asiya haqqında. “Fərqli xarakteristikalara malik qitə. Müstəmləkəçilərə qarşı azadlıq müharibələri bu və ya digər dərəcədə mütərəqqi sayılan hakimiyyətlərin təşəkkülü ilə nəticələnib, ancaq sonrakı təkamül bəzi hallarda milli azadlığın məqsədlərinin daha da dərinləşməsinə səbəb olduğu halda, bəzilərində imperialist yönlü mövqelərə qayıdışla müşayiət olunur. İqtisadiyyat nöqteyi-nəzərindən, Birləşmiş Ştatların Asiyada itirəcəkləri az, qazana biləcəkləri isə çoxdur. Dəyişikliklər onlar üçün əlverişlidir. Ancaq bütün bunlardan yuxarıda Hind-Çin yarımadasında spesifik siyasi şərait mövcuddur, həmin şərait Asiyaya xüsusi əhəmiyyət verir və Şimali Amerika imperializminin qlobal hərbi strategiyasında böyük rol kəsb edir”.
Amerika haqqında. “Amerika bu və ya digər dərəcədə yekcins olan simbioz təşkil edir, onun az qalsın bütün ­ərazilərində Şimali Amerika monopolist kapitalı absolyut hegemoniyaya malikdir. Xəyali, yaxud ən yaxşı halda, zəif və qorxaq hökumətlər özlərinin yanki sahiblərinin əmrlərinə etiraz etməyi bacarmırlar. Buralarda Şimali amerikalılar özlərinin siyasi və iqtisadi ağalıqlarının ən yüksək zirvəsinə qədər yüksəliblər; situasiyanı azacıq dəyişmək yalnız onların ağalıqlarının tənəzzülə uğraması şəklində ola bilər. “Biz başqa Kubaya imkan verməyəcəyik” şüarı altında heç bir risk etmədən San-Dominqoya qarşı təcavüz, yaxud Panamadakı qırğın gizlənir. Bununla da onlar xəbərdar edirlər ki, yanki qoşunları onların maraqlarını məhdudlaşdıran qaydaları məhv etmək üçün heç bir xəbərdarlıq etmədən Amerikanın istənilən nöqtəsinə soxulmağa hazırdırlar”.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Bunlar kapitalist stimullarıdır və onları yeni insanın formalaşmasına gətirib çıxaracaq mənəvi stimullarla əvəzləmək lazımdır”.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
Yuqoslaviyanı bu cür xarakterizə edir: “Yeddi ölkə ilə əhatə olunub, altı respublika, beş milləti, dörd dili, üç dini, iki əlifbası ilə təmsil olunan vahid xalq”.
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir5 il öncə
silah zavodunda qonaqlara Batistanın təyyarələrindən atılmış, ancaq partlamamış bombaları göstərirlər – onları yenidən istifadə olunmaq üçün bərpa edirlər.
– Onlar bir daha səmadan düşməyəcəklər, – Çe tələbələrə deyir, – ancaq kimlərisə səmaya yollamağa ­yararlıdırlar.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl