Corc Oruel

1984

Oxu
Mir Ismail Ali
Mir Ismail Alisitat gətirir4 il öncə
Fikir cinayəti ölümlə nəticələnmir. Fikir cinayətinin özü ÖLÜM deməkdir.
Elmin Seyfəddinli
Elmin Seyfəddinlisitat gətirir4 il öncə
Heç kəs layiq bilindiyi cəzadan canını qurtara bilməz. Sadəcə, vaxtı bir az uzatmaq olar.
Mara Resulzade
Mara Resulzadesitat gətirir4 il öncə
“ — Sənin ən qəddar düşmənin öz əsəb sistemindir!”
M.Vəlizadə
M.Vəlizadəsitat gətirirkeçən il
Yaxşı başa düşürük ki, heç vaxt hakimiyyəti ondan imtina etmək xatirinə ələ keçirmirlər. Hakimiyyət vasitə deyil, hakimiyyət — məqsəddir. Heç kəs inqilabın nailiyyətlərini qoruyub saxlamaq naminə diktatura qurmur. Əksinə, diktatura qurmaq üçün inqilab edirlər. Repressiyadan məqsəd — repressiyadır. İşgəncənin məqsədi — işgəncədir. Hakimiyyətin məqsədi — hakimiyyətdir.
M.Vəlizadə
M.Vəlizadəsitat gətirirkeçən il
Hər şey qatı dumana bürünüb. Keçmiş lazım bilinməyən hər şeydən təmizlənib, təmizlənən nə varsa hamının yadından çıxıb, yalan həqiqətə çevrilib.
şəms.
şəms.sitat gətirirkeçən il
Hətta ən bəsit fakt da sənin yaddaşından başqa heç yerdə təsbit olunmayıbsa, onu gerçəkliyini necə sübut edə bilərsən?
b2205282565
b2205282565sitat gətirir2 il öncə
Dünyanı fəth etməyin mümkün olmadığını hamıdan yaxşı bilənlər buna hamıdan çox inanırlar.
Elnur Ibrahim
Elnur Ibrahimsitat gətirir2 il öncə
Azadlıq iki üstə gəl ikinin dördə bərabər olduğunu demək haqqıdır. Əgər buna imkan yaradılırsa, qalan hər şey öz yerini tapacaq.
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirir3 il öncə
Lotereya onların sevinci, ümidi, dəliliyi, intellektual fəallıq mənbəyi idi
Həmidə Məcidli
Həmidə Məcidlisitat gətirir3 il öncə
MÜHARİBƏ — SÜLHDÜR
AZADLIQ — KÖLƏLİKDİR
CƏHALƏT — QÜVVƏDİR
turalismayilov
turalismayilovsitat gətirir4 il öncə
Romanın intellektual personajlarından olan Saymın dediyi kimi, “fikir mühiti tamamilə başqalaşacaq. Bizim indi anladığımız mənada fikir olmayacaq. İnanclı adam fikirləşmir. Onun fikirləşməyə ümumiyyətlə ehtiyacı yoxdur. İnanclı olmaq —
b2663601457
b2663601457sitat gətirir4 il öncə
Yaradıcılığında toxunduğu kəskin və qlobal problemlər Corc Oruellin yaradıcılığının və şəxsiyyətinin bu gün də dünya ictimai fikrinin mərkəzində qalmasında mühüm rol oynamışdır.
Mara Resulzade
Mara Resulzadesitat gətirir4 il öncə
demək istədiyi mətləblər bu kitabda şərh olunmuşdu.
Gunduz Memmedov
Gunduz Memmedovsitat gətirir4 il öncə
Parkdakı dəmir skamyada yanaşı oturdular. Yanaşı oturmuşdular, amma bir-birlərinə sıxılmamışdılar. Uinston Culiyanın danışmaq istədiyini hiss etdi. Qız kobud tufli geydiyi ayaqlarını qabağa uzadıb cütləmişdi. Uinston onun baldırlarının da xeyli ətləndiyini nəzərdən qaçırmadı.
— Mən səni ələ verdim, — deyə Culiya müqəddiməsiz sözə başladı.
— Mən də səni ələ verdim.
Culiya yenə ikrah dolu baxışları ilə onu süzdü.
— Bəzən adamı elə şeylə hədələyirdilər ki, tab gətirməyəcəyini bilirdin. Tab gətirmək nədir, fikirləşməyə də qorxurdun. O zaman deyirdin: “Bu oyunu mənim başıma açmayın, başqa adam seçin, filankəsi götürün!”. Sonra öz-özünə haqq qazandırmağa çalışırdın ki, bu yalnız bir oyundur, boş sözdür, sadəcə səndən əl çəkmələri üçün filan adamın adını çəkmisən, əslində isə ona heç bir pislik arzulamamısan. Lakin elə deyil. Həmin sözləri dediyin anda məhz elə olmasını istəyirsən. Fikirləşirsən ki, başqa yolla özünü xilas edə bilməyəcəksən. Odur ki, canını bu yolla qurtarmağa razı olursan. Səni gözləyən müsibəti başqasına rəva görürsən. Artıq onun əzabları sənin vecinə deyil. Həmin anda yalnız özünü düşünürsən.
— Yalnız özünü düşünürsən, — Uinston əks-səda kimi eyni sözləri təkrarladı.
— Sonra isə həmin adama daha əvvəlki hisslərlə yanaşa bilmirsən.
— Yox, — Uinston dedi. — Əvvəlki hisslərlə yanaşa bilmirsən.
Deyəsən, daha danışılası başqa sözləri yox idi. Külək nazik kombinezonlarını çırpıb əyinlərinə yapışdırırdı. Dinməz-söyləməz bir yerdə oturmaq ikisinə də çətin gəlirdi.
Gunduz Memmedov
Gunduz Memmedovsitat gətirir4 il öncə
Şabalıd kölgəsində,
Sən məni ələ verdin,
Mən səni ələ verdim...
b1750743140
b1750743140sitat gətirir5 il öncə
mülklər, maşınlar — bir sözlə, hər şey onların əlindən alındı. Alınanlar artıq şəxsi əmlak deyildisə, deməli, ictimai əmlaka çevrilmişdi. İlkin Sosialist hərəkatı daxilindən yetişən, onun ibarələrini mənimsəyən İngsoc həqiqətən də sosialist proqramının əsas müddəasını həyata keçirdi. Təbii ki, buna əvvəlcədən nəzərdə tutduğu və can atdığı üsulla — iqtisadi qeyri-bərabərliyi cəmiyyətin daimi vəziyyətinə çevirmək yolu ilə nail oldu.
b1750743140
b1750743140sitat gətirir5 il öncə
bütün proses kollektivləşdirmə şüarı altında aparılmışdı. Həmişə elə hesab edirdilər ki, kapitalistlərin varyoxları əllərindən alınsa, sosializm öz-özünə qurulacaq. Və sorğu-sualsız kapitalistlərin əmlakını müsadirə edirdilər. Fabriklər, şaxtalar, torpaqlar,
M.Vəlizadə
M.Vəlizadəsitat gətirirkeçən il
Dinc və ədalətli cəmiyyətin qeyri-mümkün göründüyü ibtidai dövrlərdə insanlara bərabərlik fikrini təlqin etmək daha asan idi. Qanunların basqısı və ağır əməyin mövcud olmadığı yer üzündəki cənnətdə birgə yaşamaq ideyası min illər boyu insanların xəyalını məşğul etmişdi. Hətta istənilən tarixi dəyişiklikdən öz xeyirləri üçün yararlanmağı bacaran qruplar belə bu xülyanın təsirindən tam uzaqlaşa bilməmişdilər. Fransız, ingilis və amerikan inqilablarının varisləri insan hüquqları, söz azadlığı, qanun qarşısında bərabərlik kimi dəbdəbəli ibarələrə inanırdılar, hətta müəyyən mənada davranış və hərəkətlərini elan etdikləri prinsiplərə uyğunlaşdırmaq istəyirdilər.
M.Vəlizadə
M.Vəlizadəsitat gətirirkeçən il
Fiziki faktları inkar etmək olmaz. Fəlsəfədə, dində, etikada, siyasətdə iki dəfə iki beşə bərabər ola bilər. Lakin təyyarə, yaxud tüfəng istehsalı zamanı iki dəfə iki mütləq dörd etməlidir. Qeyri-fəal millətlər gec, ya tez əsarət altına düşürlər.
M.Vəlizadə
M.Vəlizadəsitat gətirirkeçən il
Şübhəsiz, şəxsi sərvət və həzzlər baxımından bütün nemətlərin bərabər bölündüyü, hakimiyyətin isə sayca az, lakin çox böyük imtiyazlara malik kastanın əlində qaldığı cəmiyyətin mövcudluğunu təsəvvür etmək mümkündür. Lakin real həyatda belə cəmiyyət öz sabitliyini uzun müddət qoruyub saxlaya bilməz. Çünki hamı eyni dərəcədə təminatlı həyat və asudə vaxt kimi nemətlərdən yararlansa, onda ehtiyacdan kütləşmiş böyük bir insan kütləsi savadlanmaq fikrinə düşəcək, həyat haqqında düşünmək imkanı qazanacaq. Nəticədə isə tez, ya gec imtiyazlı kastanın cəmiyyətdə heç bir rol oynamadığını anlayacaq, onu öz yolundan süpürüb atacaq. Bir sözlə, iyerarxik cəmiyyət yalnız yoxsulluq və cəhalət bünövrəsi üzərində yüksələ bilir.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl