Bu kitabdan sitatlar: «Da Vinçi Şifrəsi», Den Braun

İsa Məsih böyük nüfuza malik tarixi şəxsiyyət olub. Bəlkə də o, dünyanın gördüyü ən müəmmalı və xarizmatik liderdir. Messiyada (messianizm – allah tərəfindən yer üzünə xilaskar gələcəyi haqqında etiqad) əvvəlcədən deyildiyi kimi, İsa hökmdarları devirir, milyonlarla insanı ruhlandırır, yeni fəlsəfi cərəyanların əsasını qoyurdu. Süleyman və Davud nəslindən olan İsanın yəhudi şahlığına iddia etməyə tam hüququ vardı. Onun həyatı minlərlə ardıcılı tərəfindən təsvir olunub. – Tibinq sözünə ara verib bir qurtum çay içdi və fincanı yerinə qoydu. – Əhdi-Cədidə daxil etmək üçün səksəndən yuxarı İncilə baxılıb, lakin onlardan yalnız bir neçəsi bu kitabda əks olunmaq şərəfinə nail olub. Onlardan Matfeyin, Markın, Lukanın, İohannın incillərini göstərmək olar.
Kim ki həqiqət axtarışındadır, dostdan da irəlidir. Ona qardaş demək olar.
«İncil göydən bizə faksla göndərilməyib».
İnsan sadəcə Təbiətin qanunları ilə yaşayır, ona görə də incəsənət – Allahın yaratdığı gözəlliyin insan tərəfindən imitasiya edilməsi cəhdidir.
Kilsənin – kişi obrazının dominant, «kişi başlanğıcı»nın əsas olduğu Kilsənin yüksəlişinə mane olurdu. Ona görə də, keşişlər müqəddəs «qadın başlanğıcı»nı demonlaşdırdı. Heç bir Allah yox, məhz İnsan «ilkin günah» konsepsiyasını irəli sürdü. Həvva almadan dişlədi və insan nəslinin əbədi günaha batmasına səbəb oldu. Həyat verən, bir vaxtlar müqəddəs hesab edilən qadın düşmənə çevrildi.
Sion Prioratı – 1099-cu ildə yaradılmış Avropa gizli cəmiyyətidir, real təşkilatdır. (Priorat və ya sinyoriya – orta əsrlərdə bəzi şəhər-kommunaların idarəetmə orqanıdır. Mason ənənələrində Böyük Priorat – masonluğun rəhbərlik sistemində bölmələrdən biridir (Məbəd, Hospital – red.qeyd). 1975-ci ildə Paris milli kitabxanasında «Gizli dosyelər» adı ilə məlum olan bükülü əlyazmalar tapılıb. Bu dosyelərdə Sion Prioratının əksər üzvlərinin adı açıqlanır. Onların arasında ser İsaak Nyuton, Bottiçelli, Viktor Hüqo və Leonardo da Vinçi də var.
Şerdə «qab» və «qılınc» sözləri vardı.
heyran
heyransitat gətirir4 il öncə
Tarix də, təmsil kimi bir şeydi, inanaqmı?
Xristian simvolikasında bütpərəstlik rudimentləri açıqca görünür. Misirin günəş diskləri katolik müqəddəslərinin nimbalarına çevrilib. Möcüzəli şəkildə dünyaya gələn körpəsi Qoraya laylay çalan ilahə İsidanın piktoqramları körpə İsasını əlində tutan Məryəm Ananın obrazları oldular. Katolik ayinlərinin bütün elementləri - mitra, altar, mədhiyyə, priçastiye, «Məsih cisminin yeyilməsi» - bütün bunlar əvvəllər mövcud olmuş bütpərəst dinlərindən götürülüb.
İncil – insan məhsuludur, mənim əzizim, onu Allah yazmayıb. İncil bizim başımıza göydən düşməyib. Qaranlıq zamanların bu tarixi xronikasını insan yaradıb, sonra ona çoxlu sayda dəyişikliklər və əlavələr edilib, müxtəlif təfsirlər və tərcümələr olunub. Tarixdə bu kitabın oricinal variantı heç vaxt mövcud olmayıb.
SİON PRİORATI – BÖYÜK USTADLAR
JAN DE QİZOR (1188-1220)
MARİ DE SEN KLER (1220-1266)
QİYOM DE QİZOR (1266-1307)
EDUARD DE BAR (1307-1336)
JANNA DE BAR (1336-1351)
JAN DE SEN-KLER (13151-1366)
BLANŞ D EVRYÖ (1366-1398)
NİKOLA FLAMEL (1398-1418)
RENE D ANCU (1418-1480)
İOLANDA DE BAR (1480-1483)
SANDRO BOTTİÇELLİ (1483-1510)
LEONARDO DA VİNÇİ (1510-1519)
KONNETABL DE BURBON (1519-1527)
FERDİNAND DE QONSAKE (1527-1575)
LUİ DE NEVER (1575-1595)
ROBERT FLADD (1595-1637)
C. VALENTİN ANDREA (1637-1654)
ROBERT BOYL (1654-1691)
www.odan.orq
Arinqarosa Vatikanın elmə yumşaq münasibətini heç vaxt təqdir etməmişdi. Dinlə elmi qarışdırmağın nə mənası? Axı, xalis mömin elmlə ciddi surətdə məşğul ola bilməz. Dinin isə öz doğruluğunu sübut etmək üçün maddi dəlillərə ehtiyacı yox idi.
«xaç» və «çarmıxa çəkmək» sözləri («cross», «crucifux») latın sözü olan «cruciare» («əzab, işgəncə vermək») sözündən yaranıb.
Sanqril adlanan şey Qraal piyaləsidir.
Vatikanın «Opus Dei» adlanan şəxsi prelaturası qatı dindarlığı təbliğ edən katolik sektasıdır. Beyinlərin təmizlənməsi, «nəfsin öldürülməsi» kimi dəhşətli rituallarla və zorakılıqla tanınıb. «Opus Dei» sektasının Nyu-Yorkda, Leksinqton-avenyu 243-də, 47 milyon dollara başa gələn mənzil-qərargahının tikintisi yaxın vaxtlarda qurtarıb.
Assena
Assenasitat gətirir3 ay öncə
hərbi feminizmlə, Napoleon və Gödək Pipin kimi miniatür diktatorları ilə məşhur Fransaya milli simvol – hündürlüyü min futlarla ölçülən bu dəmir fallos heç yaraşmırdı.
Sfinks ləqəbli Fransua Mitteranın tapşırığı ilə tikilmiş abidə idi. Şayilərə inansaq, Mitteran da gizli cəmiyyətlərdən birinin üzvü olmuşdu.
görəndə heyrətdən ağzı açıla qalmışdı. O görmüşdü ki, sualtı Ariel şahlığından bəhs edən şəkil – on yeddinci əsrin rəssamı Corc de la Turun Mariya Maqdalinanın qadağan edilmiş obrazına hörmət əlaməti kimi həsr etdiyi «Etiraf edən Maqdalina» əsəri ilə eynidir. Ümumiyyətlə, bu saat yarımlıq film bütünlüklə İsidanın, Həvvanı
soruşur.

- Bəli, PHİ, - Lenqdon başını tərpədir. – Bir tam mində altı yüz on səkkiz. Bir misal da istəyirsiz? Çiyninizdən barmaqlarınızın ucuna qədər olan məsafəni ölçün. Sonra onu dirsəyinizdən barmaqlarınıza qədər olan məsafəyə bölün. Yenə həmin ədədi alacaqsınız. Bir misal da? Ombanızın yuxarısından döşəməyə qədər olan məsafəni dizinizdən döşməyə qədər olan məsafəyə bölün. Yenə PHİ. Əl barmaqlarınızın uzunluğu. Ayaq barmaqlarınızın uzunluğu. Və yenə PHİ, PHİ. Beləliklə mənim dostlarım, sizin hər biriniz «İlahi proporsiya»ya canlı nümunəsiniz.
bookmate icon
Minlərlə kitab – bir abunəlik
Siz kitab deyil, rus dilində ən böyük kitabxanaya çıxış imkanı alırsınız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl