Bu kitabdan sitatlar: «Da Vinçi Şifrəsi», Den Braun

İsa Məsih böyük nüfuza malik tarixi şəxsiyyət olub. Bəlkə də o, dünyanın gördüyü ən müəmmalı və xarizmatik liderdir. Messiyada (messianizm – allah tərəfindən yer üzünə xilaskar gələcəyi haqqında etiqad) əvvəlcədən deyildiyi kimi, İsa hökmdarları devirir, milyonlarla insanı ruhlandırır, yeni fəlsəfi cərəyanların əsasını qoyurdu. Süleyman və Davud nəslindən olan İsanın yəhudi şahlığına iddia etməyə tam hüququ vardı. Onun həyatı minlərlə ardıcılı tərəfindən təsvir olunub. – Tibinq sözünə ara verib bir qurtum çay içdi və fincanı yerinə qoydu. – Əhdi-Cədidə daxil etmək üçün səksəndən yuxarı İncilə baxılıb, lakin onlardan yalnız bir neçəsi bu kitabda əks olunmaq şərəfinə nail olub. Onlardan Matfeyin, Markın, Lukanın, İohannın incillərini göstərmək olar.
Kim ki həqiqət axtarışındadır, dostdan da irəlidir. Ona qardaş demək olar.
İnsan sadəcə Təbiətin qanunları ilə yaşayır, ona görə də incəsənət – Allahın yaratdığı gözəlliyin insan tərəfindən imitasiya edilməsi cəhdidir.
Kilsənin – kişi obrazının dominant, «kişi başlanğıcı»nın əsas olduğu Kilsənin yüksəlişinə mane olurdu. Ona görə də, keşişlər müqəddəs «qadın başlanğıcı»nı demonlaşdırdı. Heç bir Allah yox, məhz İnsan «ilkin günah» konsepsiyasını irəli sürdü. Həvva almadan dişlədi və insan nəslinin əbədi günaha batmasına səbəb oldu. Həyat verən, bir vaxtlar müqəddəs hesab edilən qadın düşmənə çevrildi.
«İncil göydən bizə faksla göndərilməyib».
Şerdə «qab» və «qılınc» sözləri vardı.
heyran
heyransitat gətirir3 il öncə
Tarix də, təmsil kimi bir şeydi, inanaqmı?
Xristian simvolikasında bütpərəstlik rudimentləri açıqca görünür. Misirin günəş diskləri katolik müqəddəslərinin nimbalarına çevrilib. Möcüzəli şəkildə dünyaya gələn körpəsi Qoraya laylay çalan ilahə İsidanın piktoqramları körpə İsasını əlində tutan Məryəm Ananın obrazları oldular. Katolik ayinlərinin bütün elementləri - mitra, altar, mədhiyyə, priçastiye, «Məsih cisminin yeyilməsi» - bütün bunlar əvvəllər mövcud olmuş bütpərəst dinlərindən götürülüb.
İncil – insan məhsuludur, mənim əzizim, onu Allah yazmayıb. İncil bizim başımıza göydən düşməyib. Qaranlıq zamanların bu tarixi xronikasını insan yaradıb, sonra ona çoxlu sayda dəyişikliklər və əlavələr edilib, müxtəlif təfsirlər və tərcümələr olunub. Tarixdə bu kitabın oricinal variantı heç vaxt mövcud olmayıb.
soruşur.

- Bəli, PHİ, - Lenqdon başını tərpədir. – Bir tam mində altı yüz on səkkiz. Bir misal da istəyirsiz? Çiyninizdən barmaqlarınızın ucuna qədər olan məsafəni ölçün. Sonra onu dirsəyinizdən barmaqlarınıza qədər olan məsafəyə bölün. Yenə həmin ədədi alacaqsınız. Bir misal da? Ombanızın yuxarısından döşəməyə qədər olan məsafəni dizinizdən döşməyə qədər olan məsafəyə bölün. Yenə PHİ. Əl barmaqlarınızın uzunluğu. Ayaq barmaqlarınızın uzunluğu. Və yenə PHİ, PHİ. Beləliklə mənim dostlarım, sizin hər biriniz «İlahi proporsiya»ya canlı nümunəsiniz.
Bu gün çox az adam bilir ki, müasir olimpiadalar Veneranın yarım tsiklinə uyğun gəlir. Daha az adam bilir ki, beşguşəli ulduzu az qala Olimpiada oyunlarının rəmzi kimi təsdiq edəcəkdilər, amma son anda onu dəyişdilər: beşguşəli ulduzu beş halqa ilə əvəz etdilər. Təşkilatçıların fikrincə bu, oyunların harmoniyasını və iştrirakçıların ruhunu daha yaxşı əks etdirir.
Roslin kilsəsi bütün dinlərin… bütün ənənələrin məbədi idi, amma hər şeydən əvvəl o, Təbiəti və Müqəddəs qadın başlanğıcını mədh edən məbədgah idi.
Kontekstdən çıxan açar sözlər ona Vaqnerin «Parsifal» operasını xatırlatdı. Bəstəkar bu operasında İsa Məsihin nəslini davam etdirdiyi üçün Mariya Maqdalinanı mədh edirdi. Bu, həqiqət axtarışına çıxmış gənc cəngavərin hekayəsi idi
Sent-Ceyms parkı – Londonun mərkəzində, Vestminster və Bukinhem saraylarının yaxınlığında yerləşən yaşıl adadır. İndii o, onu görməyi arzu edən hər kəsə açıqdır, amma bir vaxtlar Kral VIII Henrix onu çəpərə salıb, maral bəsləyərək saray xadimləri ilə ova çıxardı. Londonlular isti və günəşli günlərdə söyüd ağaclarının altında piknik qurub göldəki qutanları yemləyirlər. Onu da deyək ki, bu qutanların əcdadlarını II Karla rus səfiri hədiyyə etmişdi.
Müasir bank işinin konsepsiyasını məhz tampliyerlər hazırlamışdılar. Avropada zəngin adamların qızılla səyahət etməsi təhlükəli idi və tampliyerlər varlılara icazə verdilər ki, onlar öz qızıllarını yaxınlıqda yerləşən Templ kilsələrində saxlasınlar. Onlar Avropanın istənilən yerində belə kilsələrdən öz qızıllarını götürə bilərdilər. Sadəcə sənədləri düzgün tərtib etmək lazım idi. – O göz vurdu. – Əlbəttə ki, bu xidmətdən kiçik miqdarda qızıl komission xərcləri kimi tampliyerlərə də çatırdı
İOLANDA DE BAR (1480-1483)

SANDRO BOTTİÇELLİ (1483-1510)

LEONARDO DA VİNÇİ (1510-1519)

KONNETABL DE BURBON (1519-1527)

FERDİNAND DE QONSAKE (1527-1575)

LUİ DE NEVER (1575-1595)

ROBERT FLADD (1595-1637)

C. VALENTİN ANDREA (1637-1654)

ROBERT BOYL (1654-1691)

İSAAK NYUTON (1691-1727)

ÇARLZ REDKLİF (1727-1746)

ŞARL DE LOREN (1746-1780)

MAKSİMİLYAN DE LOREN (1780-1801)

ŞARL NODYE (1801-1844)

VİKTOR HÜQO (1844-1885)

KLOD DEBÜSSİ (1885-1918)

CAN KOKTO (1918-1963)
SİON PRİORATI – BÖYÜK USTADLAR

CAN DE QİZOR (1188-1220)

MARİ DE SEN KLER (1220-1266)

QİYOM DE QİZOR (1266-1307)

EDUARD DE BAR (1307-1336)

CANNA DE BAR (1336-1351)

CAN DE SEN-KLER (13151-1366)

BLANŞ D EVRYÖ (1366-1398)

NİKOLA FLAMEL (1398-1418)
Məşhur qədim yəhudi sözü olan YHWH, Allahın müqəddəs adı olub Yehovah sözündən əmələ gəlib. Bu isə kişi başlanğıcı olan Yah və qadın başlanğıcı olan Havah-ın (Həvva) fiziki birləşməsindən yaranıb.
tarix həmişə qaliblər tərəfindən yazılır. Və o vaxt ki, iki mədəniyyətin toqquşması baş verir, məğlubun üstündən xətt çəkilir, qalibsə özünü mədh edən, məğlubu alçaldan tarixi kitablar yazır. Napoleon bir dəfə deyib: «Tarix də, təmsil kimi bir şeydi, inanaqmı?!» - O gülümsündü. – Tarix öz təbiətinə görə həmişə hadisələrin birtərəfli qiymətini verib.
qızılgül qadın genitaliyasına oxşayır, hansı ki, bu gözəl buton vasitəsi ilə bütün bəşər dünyaya göz açır. Əgər siz Corci Kiffin rəsmini görmüsünüzsə, onda nə demək istədiyimi dəqiq anlayarsız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl