Cabir Novruz

Sağlığında qiymət verin insanlara

Oxu
Semra Isayeva
Semra Isayevasitat gətirir4 il öncə
QİYMƏT VERİN İNSANLARA…
Bir arzum var, ay adamlar,
qoyun deyim,
Sağlığında qiymət verin insanlara,
Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin,
Sağlığında yaman deyin yamanlara.
Yalnız, yalnız sağ olanda,
Hər kəs əsil qiymətini bilər onda;
Bu sözlərim düz olmasa
töhmət edin.
Sizdən rica eləyirəm milyon
Şəlalə Bağışova
Şəlalə Bağışovasitat gətirir8 ay öncə
GÜNƏŞLİ ÖMRÜM…
Bir tufansan, ey ömrüm
Çağlar küləklərin sənin.
Çaxar şimşəklərin sənin.
Coşar diləklərin sənin.
Bir ümmansan, ey ömrüm,
Dönməz dəyanətin sənin.
Sönməz şeriyyətin sənin,
Susmaz məhəbbətin sənin.
Qoy həyat yolu
Yağış olsun
Külək olsun.
Təki qəlbdə Amal olsun,
Məslək olsun.
Bu arzular dünyasında
yaşar insan,
Bu amallar eşqilə
coşar insan,
hər an.
Bir günəşsən, ey ömrüm,
Qızıl şəfəqlərin sənin!
Əngin üfüqlərin sənin!
Bir atəşsən, ey ömrüm,
Yanmaq bir adətin sənin,
Sönməz şeriyyətin sənin
Qoy həyat yolu
Yağış olsun,
boran olsun.
Təki qəlbdə
Arzu olsun,
inam olsun.
Bu arzular dünyasında
yaşar insan.
Bu arzular eşqi ilə coşar
insan
o hər an.
Sevgi əzəl,
tale şirin,
ömür gözəl!
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
Rəqiblərim ürəyiniz istədikcə
yıxın, vurun, sökün
məni.
Onda daha möhkəm olur
köküm mənim...
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
Nə zaman ki, rast gəlirəm bir-bir qoşa gəzənlərə,
Bir-biriyçin yerdən çiçək, göydən ulduz üzənlərə,
Sevgi üçün hər cəfaya, hər əzaba dözənlərə
Düşünürəm bu cahanda müqəddəslik yaşar hələ
Eşq, məhəbbət yaşayırsa tükənməyib bəşər hələ
asker4
asker4sitat gətirirkeçən il
Yel toxundu yarpaqlara,
Nəğmə qondu dodaqlara.
Durub baxdım uzaqlara
Səni gördüm, ay sevgilim.
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirir2 il öncə
Belədir bu həyat,
Belədir bu cahan.
Səadət axtarır
Dünyada hər insan.
Afiq Aliyev
Afiq Aliyevsitat gətirir3 il öncə
İRAN QADINLARINA HEYRƏT MƏKTUBU
İran inqilabında kişilərlə, cavanlarla çiyin-çiyinə yüzlərlə qadın da üsyan etmiş və həlak olmuşlar...
Vuruş kişi peşəsidir,
döyüş kişi peşəsidir,
Bütün bəşər yaxşı bilir
bu iş kişi peşəsidir.
Barrikada döyüşündə
kişi kimi siz öldünüz,
Siz elə bil fağır, sakit
o qadınlar deyildiniz.
Yer kürəsi elə bil ki,
sizi təzə kəşf elədi,
Çadranızın qabağınd
Naz Ali
Naz Alisitat gətirir4 ay öncə
ə yaxın qonşu olduq
bu dünyada,
Ayrı-ayrı doğulduq
bu dünyada,
Axır gəlib bir olduq
bu dünyada
Ey həyat, sən
Nə qəribəsən?

N ə q a r a t:
Sən ay kimi baxdın mənə,
Sən gün kimi baxdın mənə,
Gözlərinin qarasıyla
Güldü ömrün baxtı mənə.

Aylar keçir, illər keçir
axın olur,
Yadlar gəlir doğma olur,
yaxın olur.
Məhəbbətlə keçən ömür
nağıl olur
Ey həyat, sən
Nə qəribəsən?!
Naz Ali
Naz Alisitat gətirir4 ay öncə
ylar keçir, illər keçir
axın olur,
Yadlar gəlir doğma olur,
yaxın olur
Məhəbbətlə keçən ömür
nağıl olur
Ey həyat, sən
Nə qəribəsən?!
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
Dahi sözü indi olub gülməli,
Tacir sözü əsir edib çoxunu...
Nəyə gərək Nizaminin heykəli,
Amma boldur satmaq üçün çuqunu...
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
DÖZMƏK OLMUR DAHA XALQIM Bu gəlir, aldadır xalqı,O gəlir, aldadır xalqı...Gör nə yaman günə qalıb,Gör ki, nə haldadır xalqım...İlanla da dolanandı,Əqrəblə də dil tapandı,İblisə də inandı,Səbr, inam dağı xalqım...Gəmisi var, sükanı yox,Sərvəti var, imkanı yox,Vətəni var, baxanı yox,Kim belə qarğayıb xalqı.Binayi-qədimdən qardaş,Ərzi icarə edir baş,Biz hisslər əsiriyik – kaş,Kaş olaydıq ağıl xalqı.Çox-çox xanı, çox-çox bəyi,O qaldırıb mərtəbəyə,Onlar da xalq deyə-deyə,Gecə-gündüz sağıb xalqı.Mərddən artıqdı namərdi,Dərdi çox, yoxdur həmdərdi,hər gün başına göylərdən,Öz daşındır yağır xalqım...Nə qədər qanlı dişlər var,Nə qədər çirkin işlər var,Dünyada dost var, düşmən var,Bizə durub baxır xalqım...Nə qədər biqeyrət olar,Nə qədər xəyanət olar,Nə qədər müsibət olar,Dözmək olmur daha xalqım...Düşmənimiz özümüzdən,Ya Rəbb, qoru bizi bizdən,Bu ləkəni üstümüzdən,Kim siləcək axı, xalqım?!
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
BİZ SƏNİ DAĞ BİLİRDİK Biz səni dağ bilirdik,sən heç təpə deyilsən.Səni ümman bilirdik,sən heç ləpə deyilsən.Biz sənə dost deyirdik,sən yad imişsən, demə.Səni kişi bilirdik,arvad imişsən, demə,Əvvəl elə sanırdıqtəmizlərin təmizisən,Sonra gördük, anladıq,sən çirkinlik rəmzisən.Çox artistlik eləmə,yoxsa sənə göz dəyər,Adam necə özünümaskalayar, gizləyər.Həqiqət gözümüzdədurubdur röya kimi,Arxasız imişik biz,demə, buraya kimi.
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
ADAM ADAM OĞURLAYIR Zamanın dönübdü üzüAdam adam oğurlayır.Heç vaxt görməyib yer üzüAdam adam oğurlayır.Hamı olub əsir-yesir,Qorxur, evinə tələsir.Adam adam başı kəsir,Adam adam oğurlayır.Hər cürə talan görmüşük,Hər cür qan salan görmüşük,Bəs bunu haçan görmüşük,Adam adam oğurlayır.Tükənib insanlıq eşqi,Bəşər xəstə, zaman düşkün,Bu da əsrin təzə kəşfi,Adam adam oğurlayır.Adam doğanlara deyim,Doğub boğanlara deyim,Vəhşi insanlara deyimAdam adam oğurlayır.Ayı qoz, fındıq aparır,Qurd yağlı quyruq aparır,Tülkü də toyuq aparır,Adam adam oğurlayır.Qara divin səsi gəlir,Körpə mələşməsi gəlir,Adam-madam iyisi gəlir,Adam adam oğurlayır.Qalxın məzarda yatanlar,İnsanı uca tutanlar,Ayıq olun, ey adamlar,Adam adam oğurlayır.Bundan o yanası yoxdur,Ta ömrün mənası yoxdur,Bəşərin anası yoxmu,Adam adam oğurlayır.
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
DÜNYA DOLLAR XƏSTƏSİDİR Dünya dollar xəstəsidirHamı ona əsir-yesir.Dərinə işləyib kökü,O bütün qəlblərə çöküb,Bütün vicdanları çapıb,O dolaşır küçə-küçə, qapı-qapıNə dərmanı, davası var.Ərzdə dollar davası var.Əl boyda kağızdır özü.Amma hamı xəstəsidir.Səsin çatanacan bağır,Bütün allahları çağır,Bütün loğmanları çağır,Bütün fələkləri səslə,Bütün arzuları izlə,Bütün fikirləri sapla,Ölünü, sağı cavabda,İblisi, şeytanı dindir,Rumili, firəngli, hindli,Ağlar, qaralar, sarılar,Onun əlində yaralı,Onun əlində oyuncaq,Odur haqq, ədalət ancaq.Hamı qabağında əsir,Dünya dollar xəstəsidir.Beyinləri silkələyib,Yeyib bütün sikkələri,Əskinasları öldürüb,Bu əsrin kağız qulduru.Zaman məhvərindən dənəQızıl-zər davası tələ,Onun davası səngiməz,Dövlətlər keçib cənginə,Şahlar qabağında rəzil,Dünya dollar xəstəsidir.Uğrunda tökülür qanlar,Ölü məhv edir dirini,Onun üstündə insanlar,Çapırlar bir-birini.Ucadır haqdan, Allahdan,Bütün tamahlar quludur,O hər cürə silahdan,Təcavüzdən qorxuludur.Bir göy kağızın uğrundaAnalar keçir oğlundan,Satqınlar keçir vətəndən,Başlar ayrılır bədəndən.Əllər əllərdən üzülür,Gözəllər satır özünü,Kasıbların baxtı çalıb,Onlar bu dərddən uzaqdır.Onlar bu döyüşdə qalib,Kasıbın da varmış baxtı?!Amerika yer üzünüBir göy kağızla zəbt eyləyib,Amerika yer üzünü dollar ilə zəbt eyləyib,Yer də, göy də bürünübdür dumanına,Bitməyəcək onun qorxunc davaları.O sağalmaz mərəzidir zəmanənin,Amerika onun ilə havalıdır.Sərkərdələr qabağında əsir-yesir,Prezidentlər qabağında əsir-yesir,Məmləkətlər qabağında əsir-yesir,Dünya dollar xəstəsidir.Köhnə dünya təzə dərdə düçar olub.Bu ən qorxunc azar olub,Yayılacaq dövr-dövr, nəsil-nəsil,Amerika gecə-gündüz dollar kəsir.Yer üzünə yayır qəsdənAman-aman bu mərəzdən.Ayıq olun, ey insanlar,Sayıq olun, ey insanlar,Zamanın haray səsidir,Dünya dollar xəstəsidir,Dünya dollar xəstəsidir
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
İmadəddini qətl edib,
Hadi ölümünə cəhd edib,
Böyük Sabiri rədd edib,
Kütlə çoxdankı kütlədi.
Ali Alizada
Ali Alizadasitat gətirirkeçən il
Gah şəkər olur dilində,
Gah zəhər olur dilində...
Bilmirsən nə var içində,
Bilmirsən nə var çölündə,
Saysız yaranıb canlılar,
İnsandan qəlizi yoxdur,
Baxırsan ki, sifəti var,
Sifətindən üzü yoxdur.
asker4
asker4sitat gətirirkeçən il
Yarı güllə atanlarıq,
Yarı haqqı tutanlarıq.
Yarı qorxaq, yarı igid,
Yarı imam, yarı yezid,
Yarı nəcib, yarı kinli,
Yarı şiə, yarı sünnü,
asker4
asker4sitat gətirirkeçən il
Sən ay kimi baxdın mənə,
Sən gün kimi baxdın mənə,
Gözlərinin qarasıyla
Güldü ömrün baxtı mənə.
asker4
asker4sitat gətirirkeçən il
Nə yaxın qonşu olduq
bu dünyada,
Ayrı-ayrı doğulduq
bu dünyada,
Axır gəlib bir olduq
bu dünyada
Ey həyat, sən
Nə qəribəsən?
Novruz
Novruzsitat gətirir2 il öncə
Hələ ağlın kəsmir, hələ uşaqsan,
Hələ çox şeylərdən xəbərin yoxdur.
Sonralar həyatı anlayacaqsan,
Ki, onun səfadan cəfası çoxdur...
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl