Kitablar

Kəlilə və Dimnə

  Mir Ismail Alisitat gətirir6 il öncə
  sərvət ticarətsiz, elm mübahisəsiz, hakimiyyət siyasətsiz ola bilməz.
  Mir Ismail Alisitat gətirir6 il öncə
  Pis adamla qonşu olub dostluq edən dəniz səyyahı kimidir: batmaqdan yaxasını qurtarsa da, qorxu çəkməkdən qurtara bilməz.
  Rəvanə Mustafayevasitat gətirir2 il öncə
  Alimlər deyiblər: “Lal olmaq – yalan danışmaqdan, pəltək olmaq – söyüş söyməkdən, yoxsulluğa dözmək – oğurluqla mal toplamaqdan yaxşıdır”.
  Rəvanə Mustafayevasitat gətirir2 il öncə
  insan zəhərli ağac əkdiyini yalnız o zaman bilir ki, onun meyvəsini özünə yedirirlər.
  Rəvanə Mustafayevasitat gətirir2 il öncə
  Çünki sərvət ticarətsiz, elm mübahisəsiz, hakimiyyət siyasətsiz ola bilməz.
  Rəvanə Mustafayevasitat gətirir2 il öncə
  Bir dəstə gül olmaq bacarmasaq da,

  Yararıq oduntək yanaq ocaqda.
  Mirze Eliyevsitat gətirirkeçən il
  Onlar şahın əmrini yerinə yetirdilər.
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Ən düzü budur ki, gücsüz güclüdən, zəif qüvvətlidən uzaq olsun.
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  ­İnsanların dost olmağa meyil göstərmələrinin səbəbi fayda götürmək, düşmənlərdən qaçmalarının səbəbi ziyan çəkməməkdir. Lakin ağıl sahibləri ağır vəziyyətə düşərsə və düşmənin köməyi olmadan bu vəziyyətdən qurtarmaq mümkün deyilsə, düşmənə yaxınlaşar, onun köməyindən istifadə edər. Eləcə də dostdan ziyan görsə, ondan qaçıb uzaqlaşar. Heyvanların balaları da öz analarının arxasınca süd əmmək üçün düşürlər. Süddən ayrılcaq heç bir şeydən çəkinmədən, heç bir şeydən qorxmadan qohumluq və dostluğu tərk edib analarından uzaqlaşarlar və heç bir ağıllı adam bunu düşmənçilik kimi qələmə verməz. Hikmət sahibləri həmişə öz işlərini zəmanənin təqazasına, həyatın tələbinə görə qurar. Şəraiti, zaman və məkanı nəzərə alıb tədbir görər, dost-aşna ilə, rəqib və düşmənlə necə rəftar etməyin, yavaş tərpənib tünd getməyin, mehribanlıq büruzə verib sərtlik göstərməyin yerini bilər və həmişə necə məsləhətdirsə, elə də dolanar.
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Ona görə ağıllı adamlar hər iki halda təmkinli olub həm düşmənlə xoş rəftar edər, onunla bir vaxt dost ola biləcəyindən əlini üzməz, həm də dostla mülayim dolanıb onun əbədiliyinə bel bağlamaz...
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Mən verdiyim sözün üstündə dururam, lakin öz canımı qorumağı ondan da üstün tuturam. Çünki sən mənim üçün indicə sənin köməyin nəticəsində hücumlarından xilas olduğum, elə yalnız onun xatirinə səninlə sülh bağlamağa məcbur olduğum düşmənlərimdən daha qorxulusan. Mənim səninlə sazişə gəlməyimin səbəbi təhlükəni aradan qaldırmaq, şəri dəf etmək üçün məkan və zamanın tələb etdiyi bir tədbir idi. Hər işin öz yeri, hər saatın öz hökmü vardır. Vaxtı keçirib, mövqeyi uduzub, fürsəti əldən verən adamı uzaqgörən adlandırmaq olarmı?! Mən sənin bütün bəndlərini kəsəcəyəm, lakin öz bildiyim kimi. Əvvəlcə hamısını kəsib ancaq birisini saxlayacağam ki, o mənim həyatım üçün bir rəhn olsun. Axırıncı bəndi o vaxt kəsəcəyəm ki, sənin mənə hücum etməkdən daha vacib bir işin olsun. Öz canının hayına qalasan və mənə ziyan yetirə bilməyəsən.
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Zahid qayıdıb Gəlinciyi qana bulaşmış gördükdə oğlunun qanı olduğunu güman etdi, ağlı başından çıxdı, heç bir sorğu-sual etmədən çomağı qaparaq Gəlinciyin başını əzdi. Evə girdikdə uşağın salamat, ilanın parça-parça doğrandığını gördü, ­məsələni anladı
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  – Çox zaman dostluq və düşmənçilik uzun sürüb əbədi olmur. Onlar hadisələrin gedişindən və zamanın gərdişindən asılı olaraq dəyişilir.
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Zahid belə düşünə-düşünə o qədər özünə aludə olub qızışmışdı ki, birdən əsanı götürüb oğlunu vurur kimi havada oynatdı, əsa tavandan asılan bardağa dəyib onu sındırdı, bal və kərə axıb zahidin başına və üzünə töküldü.
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Arvad dedi:

  – Sən bilirsən ki, mənim oğlum olacaqdır? Bəlkə heç doğa bilmədim, doğsam da, oğlan olmadı. Fərz edək ki, Allah sən deyən kimi etdi. Ömür sən deyənləri etməyə vəfa edəcəkmi?
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Ona görə yenə tülküyə qoşulub şirin yanına gəldi. Onu mehribanlıqla qarşılayıb şirin-şirin dindirdi. Ulağın qorxusu zail oldu, şirə daha çox yaxınlaşdı. Şir sıçrayıb onu parçaladı. Tülküyə dedi ki, sən gözlə, mən qüsl edib bunun ürək və qulaqlarını yeyim,
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Çünki əldən buraxılan şeyi geri qaytarmaq hələ-hələ mümkün olmaz, təəssüf edib ah və əfsus qoparmağın da xeyri yoxdur.
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Ehtiyat igidin yaraşığıdır – demişlər. Bundan əlavə, tez-tez dəyişdiyi üçün ürəyə “qəlb” adı verilmişdir
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  – Görürəm, sən vicdan əzabı çəkir, öz nəfsinlə mübarizə edir, tərəddüd və iztirab keçirirsən.
  Fərid Çələbisitat gətirir2 il öncə
  Qarğa dedi:

  – Birincisi, məni öldürməyi təklif etməsi, ikincisi isə ağasının razılaşmayacağını bildiyi halda öz məsləhətlərini ondan əsirgəməməsi idi. O, nəzakətlə, mülayim bir tonla odlu ifadələr işlədir və bununla birlikdə şahın qəlbinə toxunmur, həmişə onun böyük olduğunu nəzərə çarpdırırdı; şahın səhv etdiyini gördükdə gözəl və ibrətli məsəllər çəkərək onu başa salmağa çalışır, mənalı təmsillər, şirin əhvalatlar, duzlu hekayələr danışaraq başqalarının nöqsanlarını ibrət güzgüsü edirdi ki, şah ona baxıb öz eyiblərini görsün və eyni zamanda, bəhanə tapıb onu cəzalandıra bilməsin.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl