bookmate game
Ziqmund Freyd

Musa və təkallahlılıq

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
“Musa və təkallahlılıq” kitabı məşhur avstriyalı
psixoloq, psixiatr, psixoanalizin banisi Ziqmund Freydin
sonuncu əsəridir. Freyd bu əsərində Bibliyada başlıca
fiqur kimi tanınan, yəhudi xalqı üçün ilk qanunların
və dinin yaradıcısı, onları Misir əsirliyindən qurtarmış
böyük öndər sayılan Musanın əslən yəhudi deyil, misirli
olmasını çoxsaylı tarixi qaynaqlara əsaslanmaqla
və özünün yaratdığı psixoanalitik araşdırmalar metoduna
əsasən sübuta yetirməyə çalışır. Freydə xas olan
düşüncə genişliyi və dərinliyi, ardıcıl və güclü məntiq,
habelə detektivsayağı qurulmuş süjet xətti, üstəlik, bütün
bu hadisələrə psixoanalitik təhlillərlə yanaşılması,
kitabı oxunaqlı edərək oxucunun yeni biliklər qazanmasına
və düşüncəsinin yenilənməsinə xidmət edir.
This book is currently unavailable
207 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

 • Ro Manshared an impression7 years ago
  👍Worth reading
  🎯Worthwhile

  Hamı üçün deyil ;)

 • Kemale Heyderovashared an impression7 years ago

  Yorucu

 • Xuraman Memmedovashared an impression4 years ago
  👍Worth reading
  💡Learnt A Lot
  🎯Worthwhile
  🌴Beach Bag Book
  🚀Unputdownable

Quotes

 • myraileahas quoted3 years ago
  Onun bu üstünlüyünü əlindən almayın”.
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  Homerin öz eposlarını və yunan dramaturqlarının öz şah əsərlərini yazması üçün yararlandıqları bu qədər əfsanə və mif yunanlarda haradan idi? Cavab isə belə ola bilərdi: görünür, bu xalq uzaq keçmişində parlaq həyat, çiçəklənən bir mədəniyyət yarada bilmiş, hansısa faciədən sonra bunların hamısını itirmiş və o böyük günlər haqqında yalnız şifahi formada yaşayan əfsanələrdə dumanlı məlumatlar qala bilmişdi. Belə mülahizələri irəli sürmək indiyədək çox riskli sayılırdı, lakin müasir dövrdə aparılan arxeoloji qazıntılar onların doğruluğunu təsdiqlədi. Arxeoloqların bu axtarışları, böyük ehtimalla, e.ə. 1250-ci ildən əvvəl dağılmış çox böyük Krit-Miken mədəniyyətinin qalıqlarını tapıb üzə çıxara bildi. Bu çağdan sonra yaşamış yunan tarixçilərinin heç birinin əsərlərində bu mədəniyyətlərlə bağlı məlumat yoxdur. Onların əsərlərində yalnız epizodik şəkildə vaxtilə kritlilərin dənizdəki hökmranlığından, onların Minos adında kralından, böyük və gözəl sarayından, burada qurulan labirintdən söz açılır; tarixçilərin əsərlərində o dövrlə bağlı başqa heç bir dəyərli məlumat yoxdur, ancaq həmin dövrün mahiyyətini açan digər məlumatlar xalq arasında dolaşan əfsanələrdən yararlanmağı bacaran şairlərin əsərlərində yaşaya bilmişdir.
 • Xuraman Memmedovahas quoted4 years ago
  Biz bu gün olduqca qorxunc bir dövrdə yaşayırıq. Başımızı qaldırıb baxanda mədəniyyətin barbarlıq ilə ittifaqa girdiyini görüb təəccüblənirik. Sovet Rusiyasında yüz milyona yaxın insanı ən yaxşı həyata çatdırmaq məqsədilə dözülməz sıxıntılar içində saxlayırlar. Onları belə bir səadətə çatdırmaq üçün yetərincə riskli addımlar atdılar: insanları hamılıqla din tiryəkindən məhrum edib, bunun qarşılığında bəlli ölçülər daxilində seksual azadlıqlar verdilər və eyni zamanda onları amansız bir təzyiqə məruz qoydular, habelə azad düşüncə imkanlarından tamamilə məhrum etdilər. Buna oxşar bir amansızlıqla italyan xalqına da qayda-qanun və borc duyğuları aşılanmaqdadır. Bugünkü alman xalqının misalında mütərəqqi ideyalara əsaslanmayan insanların ən uzaq tarixi keçmişindəki barbarlığa gəlib çıxdığını görürük, ancaq bu işə başçılıq edənlər bütün bunları onların əlavə qayğılardan azad olunması adlandırırlar. İş gəlib o yerə çatıb ki, bu gün mühafizəkar demokratizm mədəni tərəqqinin qoruyucusuna çevrilmişdir və necə qəribə olsa da, yalnız katolik kilsəsinin qurumları mədəniyyətin dağıdılması meyillərinin qarşısını alan bir qüvvə olaraq qalmışdır. Bəli, necə acınacaqlı olsa da, indiyədək azad düşüncə, tərəqqi və həqiqəti dərk etməyin barışmaz düşməni olan kilsə bu gün mədəniyyətin son sığınacaq yeri olmuşdur!

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)