Cek London

Ağ diş Povest

Oxu
Əminə Abbasova
Əminə Abbasovasitat gətirir4 il öncə
sakitlik pozuldu. Uzaqdan zəif bir ulartı gəldi. Səs get-gedə
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir5 il öncə
insan dünyanın ən yırtıcı məxluqudur!
Sevil Məmmədli
Sevil Məmmədlisitat gətirir5 ay öncə
Canavar peçin böyründə durmuşdu. O, qabağa qaçmadı, başqa itlər kimi özünü sahibinin əl-ayağına sürtmədi. Eləcə durub vəcdlə öz Allahına baxdı.

Mətt çımxırdı:

— Lənət şeytana! Onun quyruğunu bulamasına bax bir!
Sevil Məmmədli
Sevil Məmmədlisitat gətirir5 ay öncə
Axıra qədər döyüşdü. Həyatın ali məqsədini yerinə yetirərək öz varlığını da təsdiq etdi. Çünki həyat o vaxt zirvəyə qalxır ki, bütün qüvvələr qarşıya qoyulan məqsədin həyata keçirilməsinə yönəldilsin. Yalnız bu anlarda həyat həyatlığında qalır.
Həmidə Məcidli
Həmidə Məcidlisitat gətirir2 il öncə
Dünyanın bütün canlıları iki yerə bölünürlər: yeyənlər və yeyilənlər. Qanun isə belə deyirdi: ye, yeməsən sənin özünü yeyəcəklər!
M.Vəlizadə
M.Vəlizadəsitat gətirir2 il öncə
Ağ Diş üçün bir qanun əblli idi; zəifləri sıxışdır, güclüyə tabe ol!
Elçin Amirov
Elçin Amirovsitat gətirir3 il öncə
həyat – doyunca yemək üçün ehtirasdır, dünya isə səhnədir. Bu səhnədə doymağa can atan adamlar bir-biri ilə mübarizə aparır, vuruşur, bir-birini təqib edirlər. Onlar bir-birləri üçün yemək əldə edir, hətta bir-birini yeyirlər. Səhnədə qanlar tökülür, orada başdan-ayağadək amansızlıq
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir5 il öncə
İtaət öz yerini sevgiyə vermişdi. Məhəbbət Ağ Dişdə elə dərin hisslər yaratmışdı ki, itaət heç vaxt bunu edə bilməzdi. Ağ Diş sevgiyə sevgiylə cavab verirdi. O, Allaha, təmiz, müqəddəs allaha rast gəlmişdi və bu allahın yanında günəşdən işıq udan bitki kimi çiçək açmışdı. Ağ Diş öz hisslərini izhar edə bilmirdi. O, artıq cavan deyildi və bunun üçün çox ğırlaaşmışdı. Uzun müddət tənha gəzməsi onu dözümlü əv qaşqabaqlı eləmişdi. Onun qaraqabaq təbiəti çoxillik təcrübəsinin nəticəsiydi. Hürməyi bacarmırdı və öz sahibini, allahını hürməklə salamlamağı öyrənə bilmirdi. Ağ Diş heç vaxt sahibinin gözünə girməz, özünü şirin salmaq, məhəbbətinin izharı üçün ıatlıb düşməzdi. Heç vaxt sahibinin qabağına yüyürməzdi, bir kənarda durub gözlərdi. Amma həmişə, hər an gözləyirdi. Onun sevgisi lal-kar idi, bu sevgini ürəyində, canında məftunluqla gəzdirirdi. Ağ Dişin səmimi hisslərini yalnız sahibinin hər bir hərəkətini izləyən gözlərindən oxumaq olardı. Skott ona baxıb danışanda Ağ Diş sıxılar, bütün vücudunu çulğamış sevgi hissini ifadə etməyi bacarmazdı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Zahirə çıxmağa can atan dərin məhəbbət hissini bildirməyə sevinc necə kömək edərmiş! Ağ Diş boynunu uzadıb başını öz sahibinin qolu altına saldı. Beləcə özünü gizlədib mırıltısını kəsdi, sahibinə daha çox sığındı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Sevimli sahibinin qayıdıb gəlməsi kifayət etmişdi. Damarlarında yenidən ecazkar, coşqun həyat qaynamağa başlamışdı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Hərəkətlərində utancaqlıq vardı, gözlərindən isə nəsə təzə, anlaşılmaz bir ifadə oxunurdu: gözlərində dərin sevgi hissi alovlanırdı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Ağ Diş darıxırdı, qəribsəmişdi. Heç nə yemirdi. Ona hücum edəndə o, əks həmlə etmirdi. Komadakı peçin yanında uzanmışdı, yeməyə həvəsi ölmüşdü. Məttə və dünyada hər şeyə qarşı marağı ölmüşdü. Mətt onunla nəvazişlə danışmağa çalışırdısa da, ona heç nə təsir etmir, tutqun gözlərini ona tuşlayır, sonra başını yenə qabaq pəncələrinin üstünə uzadırdı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Ağ Diş heç vaxt sahibinin gözünə girməz, özünü şirin salmaq, məhəbbətinin izharı üçün ıatlıb düşməzdi. Heç vaxt sahibinin qabağına yüyürməzdi, bir kənarda durub gözlərdi. Amma həmişə, hər an gözləyirdi. Onun sevgisi lal-kar idi, bu sevgini ürəyində, canında məftunluqla gəzdirirdi.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Ağ Dişin səmimi hisslərini yalnız sahibinin hər bir hərəkətini izləyən gözlərindən oxumaq olardı. Skott ona baxıb danışanda Ağ Diş sıxılar, bütün vücudunu çulğamış sevgi hissini ifadə etməyi bacarmazdı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Məhəbbət Ağ Dişdə elə dərin hisslər yaratmışdı ki, itaət heç vaxt bunu edə bilməzdi. Ağ Diş sevgiyə sevgiylə cavab verirdi. O, Allaha, təmiz, müqəddəs allaha rast gəlmişdi və bu allahın yanında günəşdən işıq udan bitki kimi çiçək açmışdı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Uzun müddət tənha gəzməsi onu dözümlü əv qaşqabaqlı eləmişdi. Onun qaraqabaq təbiəti çoxillik təcrübəsinin nəticəsiydi
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Onun üçün Allahın yanında olmaq hər şey idi, bütün həyatının mənasıydı. Təki öz allahından xoş söz eşitsin, nəvaziş duysun və onunla birlikdə addımlasın.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Buna görə də o, Ağ Dişə daha çox nəvaziş göstərməyə çalışırdı. O özünə öhdəlik götürərək hər gün Ağ Dişi sığallayır, onu nəvazişli sözlərlə oxşayırdı. İlk günlər bu nəvaziş Ağ Dişi cinləndirir, şübhələndirirdi. Lakin tədricən canavar balası bu nəvazişdən həzz almağa başladı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
Məhəbbət özünü, öz boşluğunu doldurmaqda ona kömək edirdi. Məhəbbət onun mənəvi tələbatına çevrilmişdi. O, özüylə həyəcan, ağrı gətirmişdi; bu həyəcan və ağrılar yeni Allahın sığalından sonra azalırdı.
rzaeva
rzaevasitat gətirir2 ay öncə
O, Ağ Dişin lap dərin hisslərini dindirmişdi, canavar balasının mürgüləmiş və oğurlanıb məhv edilmiş ən xırda, zərif hisslərini öz nəvazişi gücünə oyatmışdı. Ağ Diş sevginin nə demək olduğunu anlamışdı.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl