7Rəflər
0Təəssüratlar
22Sitatlar
7Rəflər
0Təəssüratlar
22Sitatlar

Bu kitabdan sitatlar: «Leviathan», Tomas Hobs

müdriklik kitab oxuyaraq deyil, insanları tanıyaraq əldə edilir.
Çünki heç kim köhnə zarafatlara gülməz və ya keçmişdə qalmış bir fəlakət üçün
Çünki heç kim köhnə zarafatlara gülməz və ya keçmişdə qalmış bir fəlakət
Qadınlar və uşaqlarda, əsasən də xaricdən gələn yardımlara dayananlarda ən çox olur
bilinmədiyi, dəhşət; əslində, səbəbini və ya obyektini bilmədən qorxu duyan biri, ilk əvvəl qorxusunun səbəbini bilir; amma daha sonra biri o birinin bildiyini fərz etmək üçün bu unudulub
yəni insanı digər heyvanlardan ayıran, yalnız ağlı deyil, həmçinin bu xüsusi duyğudur
Ümid. Arzu, arzu edilən şeyə çatma ehtimalı ilə birlikdə mövcud olan hiss ümid adını
evgi. Nifrət. İnsanlar bir şeyi arzu etdiklərində, o şeyə sevgi bəslədiklərini, bir ikrah hissi duyduqda isə nifrət etdiklərini deyirlər. Yəni arzu və sevgi eyni şeydir; bu fərqlə ki, arzu ilə, daim obyektin yoxluğunu ifadə edirik, sevgi ilə isə, ümu
ümumiyyətlə, sevilən obyektin var olduğunu anlatmaq istəyirik. Eyni şəkildə ikrah ilə obyektin yoxluğu; nifrətlə isə obyektin varlığı izah edilər.
Etinasızlıq – nə arzu, nə də nifrət etdiyimiz şeylərə münasibətdir. Etinasızlıq bəzi şeylərin hərəkətinə qarşı müqavimətdə ürəyin hərəkətsizliyi
bitmiş və qaytarılması mümkün olmayan fakt olduğu halda; elm nəticələrin və bir
Daha əvvəl tamamilə və ya qismən duyulmamış bir şeyi təsəvvür edə bilmədiyimiz kimi; bir düşüncədən daha əvvəl zehnimizdə bənzəri olmayan başqa düşüncəyə də keçə bilmərik. Bunun səbəbi: bütün xəyallar içimizdəki hərəkətlərdir, daha əvvəl duyulmuş şeylərin
Yuxuların və digər güclü xəyalların arzu və idrakdan necə fərqlən­diriləcəyini bilmədiklərinə görə keçmişdə mifoloji varlıqlara sitayiş edən dinlərin çoxu və hazırda cahil adamların pərilərə, cinlərə və cadugərlərin gücünə olan inancı yarandı. Cadugərlərlə əlaqədar olaraq onların sehrlərinin heç bir gerçək bünövrəsi olmadığını, pis şeylər edə bilmə gücünə sahib olduqlarına inandıqları və fürsət tapdıqlarında da pis şeylər etməyə
Yuxular. Yatanların təxəyyülünə yuxular deyirik.
duyğunun köhnəlib keçmişə qarışdığını ifadə etsək, buna xatirə deyərik.
suda olduğu kimi külək dayansa da, dalğalar uzun müddət hərəkətinə davam edər;
hərəkət daha bir hərəkətdən başqa bir şey yaratmır.
Bütün bir ölkəni idarə edən şəxs özünü tanımalıdır; bu və ya digər insanı deyil, bütün insanlığı tanımalıdır:
“Özünüzü tanıyın!” (latınca nosce teipsum).
Bütün bir ölkəni idarə edən şəxs özünü tanımalıdır; bu və ya digər insanı deyil, bütün insanlığı tanımalıdır

Leviathan

bookmate icon
Minlərlə kitab – bir abunəlik
Siz kitab deyil, rus dilində ən böyük kitabxanaya çıxış imkanı alırsınız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl