bookmate game
az
Qabriel Qarsia Markes

Patriarxın payızı

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
«Patriarxın payızı" romanı zorakılıq və despotizm faktları ilə kifayət qədər zəngin olan bəşər tarixinin qrotesk ümumiləşdirilməsidir.Əsərinmərkəzindəkonkretjizgilərdən azad, maksimum tipikləşdirilmiş, bütün gerçək diktatorların xüsusiyyətlərini özündə jəmləyən, ölməkdə olan, amma heç jür ölmək bilməyən, həyatda qalmaq üçün əjaib jinayətlər işləyib, qanlar tökən bir diktatorun hekayəsi durur. Romanın qarmaqarışıq əhvalatı sözü gedən ölkədəki həyatın qarışıqlığı ilə üst-üstə düşür.
Patriarx – hakimiyyət ideyasının özünün, onun insan şüuruna təsirinin təjəssümüdür. Roman bizə hökmdar haqdamifinağıleləsədə,bu,mifinözükimiyox,mifyaratma prosesi kimi üzə çıxır. Bu hekayət mifin yaranması, rasional dərketməyə və təhlilə xalqın mif forması verə bilməsi haqqındadır. Anjaq mif nəinki yaranır və yaşayır, həm də diktatorun son, qəti ölümüylə bitir. Kollektiv hekayəçilərin diktatorhaqdanəqlelədiyibuhekayəttəkjəmifinyaranması hadisəsi deyil, həm də elə mifin dağıldığı vaxt onun dərk edilməsi və ona münasibətdir.
Latın Amerikası nəsr ənənələrinə sadiq qalan yazıçı, əsərləri çox satılan yazıçıların fəndlərindən də faydalanaraq, çağımızın şiddət və jinsilikdən xəbərdar olan oxujusunun da marağını çəkməyi bajardığına görə kitabları satış rekordları qırır.
This book is currently unavailable
362 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

 • b1733531577shared an impression7 years ago

  Çətin sözlərin mənası açılmır.Əsərin dili çox ağırdır.

 • Mrymshared an impression2 years ago

  Yalnız həqiqəti bilənlər yalan danışmağa cəsarət edərlər

 • Arzushared an impression4 years ago
  👍Worth reading

  Maraqlı kitab idi. Bir insanın ölümündən sonra kimin doğru kimin yanlış olduğumu, ətrafındakıların sənə nə qədər vəfalı olduğunu anlamalı olduğumuzu göstərir.

Quotes

 • Fatima Ahadovahas quoted7 years ago
  kasıblarasa yenə də heç nə jatmayajaq, onların güzəranı əvvəlkindən də pis olajaq. O bədbəxtlərin taleyi belədi, nəjisə beşjə qəpik verən tapılsa, bu adamlar dalsız doğulmağa başlayajaqlar
 • Kamil Kamillihas quoted3 years ago
  uşaqları, nə də, hər kim olur-olsun, həbsdə saxlamır, ümumiyyətlə, ölkədə bir nəfər belə olsun, məhbus yoxdur, dustaqxanalar bomboşdur, kütləvi həbslər barədəki söz-söhbət isə, xalqın vətənpərvərlik ruhunu sasıtmaq istəyən mürtədlərin iyrənj uydurmalarıdır – ölkəmizin qapıları həqiqəti öyrənmək istəyənlərin hamısının üzünə açıqdır, buyurub gələ bilərlər!
 • Kamil Kamillihas quoted3 years ago
  Bu suala gənj əjnəbi duruxmadan qətiyyətlə belə javab verdi: "Vətənimin şərəfi naminə, zati-aliləri! Vətən naminə! Onun uğrunda ölmək – böyük səadətdi!" Onda o, gənjə, rəhm edərək, öz kədərli təbəssümüyləbeləsöylədi: "Sarsaqlama, bala, yerüzündəbirvətən var – həyat!" Və sol yumruğunu açıb ovjundakı şüşə kürəjiyi ona göstərdi: "Bax, bunu görürsən? O ya var, ya yoxdu və bunun sahibi yalnız o şəxs ola bilər ki, bu əşya onda olsun, oğlan! Həyat və vətən məsələsi də belə bir şeydi!"

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)