Qabriel Qarsia Markes

Patriarxın payızı

«Patriarxın payızı" romanı zorakılıq və despotizm faktları ilə kifayət qədər zəngin olan bəşər tarixinin qrotesk ümumiləşdirilməsidir.Əsərinmərkəzindəkonkretjizgilərdən azad, maksimum tipikləşdirilmiş, bütün gerçək diktatorların xüsusiyyətlərini özündə jəmləyən, ölməkdə olan, amma heç jür ölmək bilməyən, həyatda qalmaq üçün əjaib jinayətlər işləyib, qanlar tökən bir diktatorun hekayəsi durur. Romanın qarmaqarışıq əhvalatı sözü gedən ölkədəki həyatın qarışıqlığı ilə üst-üstə düşür.
Patriarx – hakimiyyət ideyasının özünün, onun insan şüuruna təsirinin təjəssümüdür. Roman bizə hökmdar haqdamifinağıleləsədə,bu,mifinözükimiyox,mifyaratma prosesi kimi üzə çıxır. Bu hekayət mifin yaranması, rasional dərketməyə və təhlilə xalqın mif forması verə bilməsi haqqındadır. Anjaq mif nəinki yaranır və yaşayır, həm də diktatorun son, qəti ölümüylə bitir. Kollektiv hekayəçilərin diktatorhaqdanəqlelədiyibuhekayəttəkjəmifinyaranması hadisəsi deyil, həm də elə mifin dağıldığı vaxt onun dərk edilməsi və ona münasibətdir.
Latın Amerikası nəsr ənənələrinə sadiq qalan yazıçı, əsərləri çox satılan yazıçıların fəndlərindən də faydalanaraq, çağımızın şiddət və jinsilikdən xəbərdar olan oxujusunun da marağını çəkməyi bajardığına görə kitabları satış rekordları qırır.
362 kağız səhifələr
Müəllif hüququnun sahibi
Qanun Nəşriyyatı
Artıq oxumusunuz? Nə düşünürsünüz?
👍👎

Təəssüratlar

  b1733531577təəssüratları paylaş5 il öncə

  Çətin sözlərin mənası açılmır.Əsərin dili çox ağırdır.

  Mrymtəəssüratları paylaşkeçən il

  Yalnız həqiqəti bilənlər yalan danışmağa cəsarət edərlər

  Arzutəəssüratları paylaş2 il öncə
  👍Tövsiyə edirəm

  Maraqlı kitab idi. Bir insanın ölümündən sonra kimin doğru kimin yanlış olduğumu, ətrafındakıların sənə nə qədər vəfalı olduğunu anlamalı olduğumuzu göstərir.

Sitatlar

  Fatima Ahadovasitat gətirir5 il öncə
  kasıblarasa yenə də heç nə jatmayajaq, onların güzəranı əvvəlkindən də pis olajaq. O bədbəxtlərin taleyi belədi, nəjisə beşjə qəpik verən tapılsa, bu adamlar dalsız doğulmağa başlayajaqlar
  Kamil Kamillisitat gətirir2 il öncə
  uşaqları, nə də, hər kim olur-olsun, həbsdə saxlamır, ümumiyyətlə, ölkədə bir nəfər belə olsun, məhbus yoxdur, dustaqxanalar bomboşdur, kütləvi həbslər barədəki söz-söhbət isə, xalqın vətənpərvərlik ruhunu sasıtmaq istəyən mürtədlərin iyrənj uydurmalarıdır – ölkəmizin qapıları həqiqəti öyrənmək istəyənlərin hamısının üzünə açıqdır, buyurub gələ bilərlər!
  Kamil Kamillisitat gətirir2 il öncə
  Bu suala gənj əjnəbi duruxmadan qətiyyətlə belə javab verdi: "Vətənimin şərəfi naminə, zati-aliləri! Vətən naminə! Onun uğrunda ölmək – böyük səadətdi!" Onda o, gənjə, rəhm edərək, öz kədərli təbəssümüyləbeləsöylədi: "Sarsaqlama, bala, yerüzündəbirvətən var – həyat!" Və sol yumruğunu açıb ovjundakı şüşə kürəjiyi ona göstərdi: "Bax, bunu görürsən? O ya var, ya yoxdu və bunun sahibi yalnız o şəxs ola bilər ki, bu əşya onda olsun, oğlan! Həyat və vətən məsələsi də belə bir şeydi!"

Rəflərdə

fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl