Kitablar
Ştefan Svayq

Jozef Fuşe - siyasi xadimin portreti

  Elvin Mahmudovsitat gətirir4 il öncə
  İki aydan sonra o, qürurla Konventə yazır: «On rougit ic detre riche» – «burada varlı olmaqdan xəcalət çəkirlər». Lakin əslində o, belə deməli idi: “Burada varlı olmaqdan qorxurlar”.
  Elvin Mahmudovsitat gətirir4 il öncə
  Onların rəhbərləri Kondorse, Rolan, jirondistlər özləri ziyalıların və orta təbə­qə­nin nü­ma­yəndələri idilər.
  Elvin Mahmudovsitat gətirir4 il öncə
  Geo­ri Büx­ne­rin «Hes­sisc­he Land­bo­te»si
  Elvin Mahmudovsitat gətirir4 il öncə
  Təş­ki­lat­çı olan və şə­rai­ti tez dərk edən bu adam dostla­rın­dan heç də ge­ri qal­mır, nit­qi­nin kəs­kin­li­yi­nə gö­rə isə on­la­rın ha­mı­sı­nı vu­rub ke­çir. Çün­ki (bu­nu yad­da sax­la­maq la­zım­dır) in­qi­la­bı ya­ra­dan Ro­besp­yer və Dan­ton xü­su­si mül­kiy­yə­ti hə­lə eh­ti­ram­la «to­xu­nul­maz» elan et­dik­lə­ri hal­da, Jo­zef Fu­şe on­lar­dan fərq­li ola­raq, din və xü­su­si mül­kiy­yət mə­sə­lələ­rin­də eh­ti­yat­lı­lı­ğa əs­la ria­yət et­mir
  Elvin Mahmudovsitat gətirir4 il öncə
  Öz iş otağından, dağın pələnglərinin və jirondanın şirlə­ri­nin bir-birlərini əzmələrini, ehtirasları çoşub-daşan Verno, Kondorse, Demulen, Danton, Marat və Robespyer kimi görkəmli adamların bir-birlərinə necə ölümcül yaralar vurmalarını arxayınca müşa­hidə edə və nə­ti­cəni gözləyə bilər. O, izləyir və ehtirasla çul­ğa­lananların bir-birini məhv etmələrini gözləyir, çünki mühakiməli olmağı bacaranların da vaxtının gəlib çatacağını bilir
  Elvin Mahmudovsitat gətirir4 il öncə
  Hələ bir neçə həftə əvvəl təntənəli surətdə «vətən atası» elan edilmiş Lafayet bu gün satqın hesab olunur
  Elvin Mahmudovsitat gətirir4 il öncə
  hətta Allaha belə ömür boyu sadiq qalacağı barədə and içmirsə, insanlar haq­qında heç söhbət ola bilməz.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir5 il öncə
  Açıqca hakimiyyət başında durmadan hər halda onu ələ almalı, bütün telləri əldə saxlamalı və heç zaman məsuliyyət altına girməməli
  Xuraman Memmedovasitat gətirir5 il öncə
  əsl də­niz­çi oğlu kimi, dalğanın boyuna düşmək üçün səmt küləyi gözləyir, məqam gəlib yetişincə gəmi­si­ni körfəzdə saxlayır.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir5 il öncə
  Başlıca iş qapalı qalmaq, mövqeyi qabaqcadan bildirməmək, əl-qolu ömür­lük bağlatdırmaqdır.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir5 il öncə
  gözləməyi və pusquda durmağı bu sayaq bacaran hər kəs ən əyyar düşməni belə məğlub edər
  Xuraman Memmedovasitat gətirir5 il öncə
  Beləliklə, hətta Allaha belə ömür boyu sadiq qalacağı barədə and içmirsə, insanlar haq­qında heç söhbət ola bilməz.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl