Cek London

Martin İden

  muradrustemsitat gətirir7 il öncə
  Onların hamısı səyyar qarınqululardır, elə bir qarınqulu ki, ideya-bədii ehtiyacları molyusklarınkından irəli getməmişdir...
  aygulsitat gətirir5 il öncə
  O öz-özündən soruşurdu: “Günəşin şəfəqlərinə boyanmış dənizlərin lacivərdliyini sormuş kimi, ara-sıra tamamilə mavi görünən bu ala gözlərdə könül əks olunurmu?!”
  aygulsitat gətirir5 il öncə
  Martin dərindən, bütün varlığı ilə duyurdu ki, dünya gözəl, yaşamaq da, sevmək də gözəl nemətdir
  Xuraman Memmedovasitat gətirir2 il öncə
  Əsl güclü adam mərhəmət və şəfqətdən yüksəkdə durmalıdır. Bu hisslər kölələrin ya­şadıqları yeraltı mağaralarda doğmuş, yalnız zəif və bədbəxt insanların qisməti olmuşdur.
  Yegana_Lsitat gətirir2 il öncə
  Əsl güclü adam mərhəmət və şəfqətdən yüksəkdə durmalıdır.
  ahmadovaelmsitat gətirir2 il öncə
  Olan olub, keçən ke­çib, “tarix təkrar olunur” deyən adam isə yalan danışır.
  Məlahət Dadaşlısitat gətirir2 il öncə
  Lakin Martin öz sönən zəkası ilə başa düşdü ki, bu əzablar hə­lə ölüm deyildir. Ölüm əzab vermir. Bu hələ həyatdır, həyatın son sarsıntısı, son əzabları idi. Bu, həyatın ona vurduğu son zərbə idi.
  Yegana_Lsitat gətirir2 il öncə
  Göylərdə müqəddəslərin pak və təmiz olmaları heç də qəribə deyildir. Bunda onların böyük bir xidməti yoxdur. Lakin çirkab arasında yaşayan müqəddəslər isə əsl möcüzədir! Elə bu möcüzə xatirinə yaşamağa dəyər!
  şəms.sitat gətirir3 il öncə
  Göylərdə müqəddəslərin pak və təmiz olmaları heç də qəribə deyildir. Bunda onların böyük bir xidməti yoxdur. Lakin çirkab arasında yaşayan müqəddəslər isə əsl möcüzədir!
  şəms.sitat gətirir3 il öncə
  Gözəlliyin öz mənası var, lakin mən indiyə kimi o mənanı duymurdum. Gözəl şey ona görə mənim xoşuma gəlirdi ki, gözəl­dir, vəssalam. Mən gözəlliyin mahiyyətini anlamırdım. İndi isə anlayıram və ya daha doğrusu, anlamağa başlayıram. Bu yaşıl ot in­di mənim üçün daha gözəldir, çünki onun nə üçün belə olduğunu bilirəm, bu təpədə bitməsi üçün lazım gələn günəş şüalarının, ya­ğışların və torpağın şirəsinin bütün mürəkkəb təsirini görürəm.
  Nijat Aliyevsitat gətirir6 il öncə
  Dardüşüncəli adamlar bu mənaları sezə bilməzdi, lakin onlar Martinə yaxın və
  Nijat Aliyevsitat gətirir6 il öncə
  Lakin o, qənaətcil olmağı öyrənmiş və hətta dörd dollardan belə ayırıb yığmağı bacarmışdır.
  Nijat Aliyevsitat gətirir6 il öncə
  , namuslu olmuş, zəh­məti seçmiş və pulun qədrini bilmişdir.
  Nijat Aliyevsitat gətirir7 il öncə
  O, bütün günü dükanda müştərilər qabağında özünü təvazökar göstərir, karıxıb qalır, axşamı
  Anvar Mammadsitat gətirirkeçən ay
  Nə olar ki, Nitsşe bəlkə də haqlı­dır! Bəlkə həqiqət heç yerdə, hətta həqiqətin özündə belə yox­dur. Bəlkə həqiqət məfhumunun özü mənasız bir şeydir.
  Aytan Gurbanovasitat gətirir4 ay öncə
  Nə olar ki, Nitsşe bəlkə də haqlı­dır! Bəlkə həqiqət heç yerdə, hətta həqiqətin özündə belə yox­dur. Bəlkə həqiqət məfhumunun özü mənasız bir şeydir.
  Aytan Gurbanovasitat gətirir4 ay öncə
  Martin indi nə qədər çox yatdığını və həmişə yatmaq istədiyini düşündü. Halbuki bu yaxınlara kimi yuxuya nifrət edirdi. Yuxu ondan həyatın ən qiymətli saatlarını çalıb apa­rırdı. İyirmi dörd saatda dörd saat yatmaq – dörd saat az yaşamaq deməkdi. Onda yuxudan necə də bezmişdi! İndi isə həyatdan nə qədər bezmişdir! Həyat cansıxıcı idi və acı dadırdı. Martinin ölümünə səbəb bax bu idi. Həyata can atmayan adam ölüm yolları axtarır. Onun qəlbində köhnə, əzəli yaşamaq instinkti baş qaldırdı.
  Aytan Gurbanovasitat gətirir4 ay öncə
  İyirmi dörd saatda dörd saat yatmaq – dörd saat az yaşamaq deməkdi. Onda yuxudan necə də bezmişdi! İndi isə həyatdan nə qədər bezmişdir! Həyat cansıxıcı idi və acı dadırdı. Martinin ölümünə səbəb bax bu idi. Həyata can atmayan adam ölüm yolları axtarır. Onun qəlbində köhnə, əzəli yaşamaq instinkti baş qaldırdı.
  Aytan Gurbanovasitat gətirir4 ay öncə
  Lakin Conun qəlbində həyat qaynayır, aşıb-daşırdı, onunla təmasda olmaq isə indi Martini in­cidirdi. Bu, Martinin yorğun, usanmış qəlbi üçün çox ağır bir yük­dür.
  Aytan Gurbanovasitat gətirir4 ay öncə
  O indi aydın başa düşdü ki, heç bir zaman Rufu ürəkdən sevməmişdir. O, xəyalının yaratdığı nə isə ideal bir Rufu, səmalar xilqətini, poeziyasının ilham qaynağı olan nurlu və şəfəqli bir obrazı sevmişdir... Əsl Rufu, burjua psixologiyası və məhdud burjua görüş dairəsi olan bir burjua qızını o heç bir zaman sevməmişdir.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl