Əkrəm Əylisli

Kitablar

Sitatlar

chilanayjafarliisitat gətirir2 il öncə
ndiki zaman belә zamandır. İstәsәn eyvandan gündә yüz ermәni tullaya bilәrsәn. Fәrq etmәz, lap müsәlman at, bir kimsә gözün üstә qaşın var demәyәcәk. Arxasi-kömәyi olmayan hәr hansı bır insanı bir göz qırpımında yer üzündәn silmәk heç nәdi.
chilanayjafarliisitat gətirir2 il öncə
Qreta Sәrkisovnanın parçalanmış vücudu hәlә böyük qan gölmәçәsindә üzәrkәn şәhәrә daha bir şaiyyә çıxdı ki, guya özünü eyvandan atan ermәni qadın ölüm qabağı tövbә mәktubu yazıb qoyub. "Mәn ermәnilәrin törәtdiklәri bütün bu cinayyәtlәrә görә özümә nifrәt edirәm. Mәn öz xalqıma nifrәt edirәm, ona gorә dә bundan sonra bu dunyada yaşamaq istәmirәm. Qarabağ Azәrbaycanındır. Yaşasın Azәrbaycan".
chilanayjafarliisitat gətirir2 il öncə
Amma bu üç il әrzindә Bakıda gördüklәri onun dini görüşlәrini, vәtәnә, peyğәnbәrinә olan münasibәtini әmәlli-başlı dәyişmişdi.
Doktor Fәrzaninin dünyagörüşündәki dәyişikliyin әsası vardır. Bu әsas ondan ibarәt idi ki, şәhәrin müsәlman әhalisi ermәnilәrә qarşı misli görünmәmiş qәddarlıq törәtmişdilәr, halbuki o, ermәnilәrin haçansa, kimә qarşısa belә qәddarcasına davrandıqlarını nә görmüş, nә dә eşitmişdi.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl