Моllа Nəsrəddin lətifələri

Kitablar

Sitatlar

Gulshan Jabisitat gətirir2 ay öncə
Bir axşamüstü Molla çöldən qayıdırmış. Bir də görür ki, küçədə iki uşaq bir-biri ilə dalaşır. Yaxınlaşıb baxır ki, uşaqların əllərində bir qarğa var, o çəkir o tərəfə ki, mənimdi, bu çəkir bu tərəfə ki, mənimdi. Mollanın qarğaya yazığı gəlir. Soruşur:

– Nə olub? Niyə savaşırsınız?

Uşaqlardan biri deyir:

– Mən gördüm ki, bu qarğa uçub qondu, bax, bura, yuvasına. Buna dedim. Sonra yatdım ayağının altında, çıxıb tutdu. İndi deyir qarğa mənimdi.

O biri uşaq da deyir:

– Əlbəttə, mənimdi. Bacarırdın özün tutaydın da...

Molla baxır ki, uşaqlar qarğanı öldürəcəklər. Bir-iki şahı pul verib, qarğanı əllərindən alır, deyir:

– Qarğa yazıqdı, verin buraxım, uçsun getsin. Əvəzində götürün bu pulu, gedin halva alın yeyin!

Uşaqlar pulu alıb sevinə-sevinə, halvaçı dükanına tərəf qaçırlar. Molla da qarğanı buraxır.

Qarğa bir-iki qanad vurub qonur yaxında otlayan bir camışın belinə. Molla baxıb deyir:

– Afərin qarğa! Lap alıcı quş imiş ki... Gör nə boyda şikar ovladı.

Yavaşca yaxınlaşıb qarğanı tutur, alıcı quş kimi əlinə alır, camışı da qabağına qatıb evə gətirir.

Qaranlıq düşənə yaxın camış sahibi soraqlaşa-soraqlaşa gəlib çıxır ki:

– Ver mənim camışımı!

Molla deyir:

– Camış sənin niyə oldu? Dədə-babadan həmişə bizim bu yerlərdə quş buraxıb şikar ovlayıblar. Bu da mənim şikarımdı, quşumu buraxmışam, ovlayıb.

Kişi deyir, Molla deyir, işləri düşür qazıya. Qazı Mollanı çağırtdırır ki:

– Niyə kişinin camışını vermirsən?

Molla deyir:

– Qazı ağa, xoşbəxtlikdən burada heç kəs yoxdur, ikimizik. Qulaq as, gör, nə deyirəm. Hesablamışam ki, bu camışın südündən ayda on girvənkə yağ çıxacaq. Bu yağın hər ay beş girvənkəsi sənin, beş girvənkəsi mənim olsa, o kitablara salıb mənim qarğamı tərlan, bu camışı da şikar eləyə bilərsən, ya yox?

Qazı deyir:

– Sən get, yağı hazırla!

Molla çıxıb gedir. Bir neçə gündən sonra qazı camış sahibini də çağırır, Mollanı da. Kitabdan-kitaba, qanundan-qanuna salıb, sübut eləyir ki, camış çatır Mollaya.

Günlər dolanır, həftələr keçir, ay gəlib başa çatır. Qazı Mollaya sifariş göndərir ki, yağı gətirsin.

Molla camışın nəcisindən bir küpə doldurur, ağzına da iki barmaq qalınlığında yağ qoyub gətirir qazıya. Qazı deyir:

– Molla, o biri aylar yadından çıxar ha...

Molla deyir:

– Arxayın ol! Hər ay bu yağdan belə bir küpə gətirəcəyəm yeyəsən.

Molla çıxıb gedən kimi qazı küpəni açır. Bir barmaq, iki barmaq... Bir barmaq da vurub ağzına qoyanda baxır ki, dadı ayrı cür oldu. Baxıb görür nə... Küpə doludu camış nəcisi ilə. Hirs vurur qazının təpəsinə. Elə o saat adam göndərib Mollanı çağırtdırır. Molla gəlir. Qazı deyir:

– Molla sən indi işi o yerə çatdırıbsan ki, mənə camış nəcisi yedirdirsən?

Molla deyir:

– Əvvəla, bunu mən yedirtmirəm, qazı ağa, sən özün yeyirsən. İkincisi də, sən onu indi yemirsən. Sən onu o gün yedin ki, kitabdan-kitaba, qanundan-qanuna salıb, qarğanı tərlan elədin, camışı şikar.
Gulshan Jabisitat gətirir4 ay öncə
Mollanın qazı olduğu günlərin birində hiyləgər bir döv­lətli öz dilsiz-ağızsız qonşusunun yaxasından tutub çəkə-çəkə gətirir Mollanın yanına, deyir:

– Yuxuda görmüşəm ki, bu kişi mənə borcludur. İndi istəyirəm, vermir.

Molla bir az fikirləşib deyir:

– Sən haqlısan qardaş! Yuxuda ki görübsən, demək, borc­ludur. Ancaq bu zəhrimar qanun kitablarını çox pis yazıblar. Yuxuda görüləni ayıqlıqda almağa yol vermir ki, vermir. Sən get yenə də yat, elə ki bir də haman yuxunu gördün, ayılmamış qaç gəl mənim yanıma, tutum borcunu alım verim.
Gulshan Jabisitat gətirir4 ay öncə
Baş üstə!

Durub kağız-qələmini gətirir, oturub soruşur:

– Arvadının adı nədi?

Kişi ha çalışır, arvadının adını yadına sala bilmir. Axırda deyir:

– Bilmirəm.

Molla soruşur:

– Yaxşı, neçə yaşındadı?

Kişi ha gözlərini döyür, ha fikirləşir, bunu da yadına sala bilmir. Axırda deyir:

– Vallah, bunu da bilmirəm.

Molla soruşur:

– Yaxşı haralıdır?

Kişi deyir:

– Molla,vallah, bunu da yaxşı bilmirəm.

Molla kağız-qələmi yerinə qoyub deyir:

– Bu məhəbbət ki, sizin aranızda var, elə Allah özü arvadı səndən boşayıb da... Daha mənim yanıma niyə gəlibsən?
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl