Sidhartha, Herman Hesse
Kitablar
Herman Hesse

Sidhartha

Oxu
122 kağız səhifələr
 • 👍5
 • 🔮5
 • 🚀2
Her­man Hes­se – No­bel mü­ka­fa­tı lau­rea­tı, “Mun­cuq oyu­nu”, “Yalquzaq” ki­mi məş­hur ro­man­la­rın, “Nər­giz və Qold­mund”, “De­mian” və s. po­vest­lə­rin müəl­li­fi­dir. Hind möv­zu­sun­da olan “Sidd­hart­ha” (1922) po­ves­ti Hes­se­nin il­kin ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nın ümu­mi­ləş­di­ri­ci­si ro­lun­da çı­xış edir. Əsə­rin güc­lü psi­xo­sim­vo­lik möv­zu­su isə onu ya­zı­çı­nın son­ra­kı iş­lə­ri­lə doğ­ma­laş­dı­rır. Po­ves­tin qəh­rə­ma­nı mü­qəd­dəs Hau­ta­ma Bud­­da­nın ada­şı­dır.
Təəssürat
Rəfə
 • 👍Tövsiyə edirəm5
 • 🔮Müdrik kitabdır5
 • 🚀Ayrılmaq olmur2
Giriş və ya qeydiyyat
Ali Alizada
Ali Alizadatəəssüratları paylaş2 il öncə
💡Idraki kitabdır
🌴Məzuniyyətə

Kitab özündə sadəcə bir anlamı: axtarışda olan insan və onun sərgüzəştlərini əks elətdirir. Əsəri oxuyub öyrənə biləcəyiniz, müxtəlif yaş dövrlərində insanın qarşılaşdığı yaş krizisləridi. Və ən əsas ideya isə: nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığınadı. Boş vaxtınız varsa və oxumağa yüngül, sadə, axıcı bir əsər axtarırsınızsa oxuyun. Kitab məncə yeniyetmələr üçün daha maraqlı və faydalıdır.

Xalıqova Fidan
Xalıqova Fidantəəssüratları paylaş3 il öncə
👍Tövsiyə edirəm
💞Romantik kitabdır

Daxili alemine tez tez seyahet edenler üçün ve ya menevi dünyanın yolcuları üçün

Abbas Abdullazadeh
Abbas Abdullazadehtəəssüratları paylaş2 il öncə
👍Tövsiyə edirəm

Oxumaga dəyər.

Dəs­tə­maz xe­yir­li idi, am­ma su gü­nah­la­rı yu­yub apar­mır, ağ­lın atə­şi­ni sön­dür­mür, ürə­yin qor­xu­la­rı­nı əri­də bil­mir­di. Qur­ban­gə­tir­mə mə­ra­sim­lə­ri və Al­la­ha itaət əlay­dı. Am­ma mə­yər bu ye­tər­liy­di­mi? Mə­yər qur­ban­lar xoş­bəxt­lik aça­rıy­dı­mı?
də­rin­li­yin ax­ta­rı­şın­da di­bə­cən get­mək yax­şı­dır
„Dün­ya elə sə­nin ru­hun­dur“, – or­da be­lə de­yi­lir­di.
Azərbaycanca kitablar, Nur
Azərbaycanca ƏDƏBİYYAT, Vusala Mammadova
Vusala Mammadova
Azərbaycanca ƏDƏBİYYAT
 • 346
 • 131
Kitab refi, Kemale Heyderova
Kemale Heyderova
Kitab refi
 • 155
 • 11
Nil , Xuraman Memmedova
Xuraman Memmedova
Nil
 • 298
 • 3
Oxuduğum kitablar, Melo
bookmate icon
Minlərlə kitab – bir abunəlik
Siz kitab deyil, rus dilində ən böyük kitabxanaya çıxış imkanı alırsınız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl