Bu kitabdan sitatlar: «Qafqazın on iki sirri», Əsəd Bəy

ola düşməzdən qabaq atam mənə qızıldan düzəldilmiş bir Qafqaz xəncəri verdi, dağlarda ondan haçan istifadə etmək lazım olduğunu, ləyaqətli və tərbiyəli adam kimi özümü necə aparmalı olduğumu başa saldı. O özü bu barbar, dağlıq ölkəni yaxşı tanıyırdı, bilirdi ki, oradakı qanunlar, qaydalar bir neft şəhərinin hotellərindəkindən daha mürəkkəbdir.

Kim kime barbar deyir bilmedim ki. Baki -neft vee milyonlar selteneti ele uzun esrler Rus Avropalilardan otru barbar imicinde olub.

onu tamamlamışdır. Həmin qanuna görə, qızlar bir neçə qrupa bölünür: çirkin, orta, gözəl, çox gözəl və olduqca gözəl qızlar. Bir də ki bakirə, yarım bakirə və bakirə olmayan qızlar. Qızın təsnifatını ekspert komitəsi müəyyən edir, sonra hakimiyyət orqanı təsdiq edir. Qiymət bakirə qızlar üçün 125–500 dollar arasında dəyişir, bakirə olmayan qızlar üçün də simvolik olaraq bir neçə sent müəyyən olunur. Bakirə qız üçün ən aşağı qiymət 125 dollardır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu məbləğ onunçün lazımdır ki, qız ərə gedənə qədər təhsil alsın, özünə baxsın. Bu məbləğdən artıq nə verilirsə, gözəlliyə görə verilir. Demokratik hökumət əvvəllər yaxşı ailədən olan qıza verilən bonusu ləğv edib. Həmin məbləği hissə-hissə ödəməyə də icazə verilir. Qiymət danışıqlarını oğlanın nümayəndələri aparır, rəsmi evlilik təklifini rədd etmək eşidilməmiş təhqir hesab edilir, amma qızın atası istəsə elə yüksək məbləğdə “başlıq” tələb edər ki, ciddi sosial qınağa səbəb olmadan təklifdən imtina edə bilər.
— Kitabın qoxusu olmalıdır, — ətir ustası bir dəfə mənə dedi. — Qədim, incə kalliqrafiya ilə yazılmış fikirlər canlanma, oyanma qoxusu yaymalıdır ki, yorulmuş oxucu işdə yatmasın, onu düzəldən Ustanın xatirəsinə təşəkkür etsin.
Ətirdən istifadə Şərqdən gəlib və bu gün mədəni bəşəriyyətin adətinə çevrilib. Heç yerdə buna qədim ustaların laboratoriyalarında olduğu kimi fikir vermirlər.
Əbdülhəmidin hərəmxanasına, Şahın “Gül Sarayı”na və ya Dağıstan şamxalının (“şamxal” hökmdar tituludur – tərc.) qalasına təzə qız gətiriləndə onlardan da qabaq qızı ətir ustasının yanına gətirirdilər. Bu kişi yeganə adam idi ki, ona qızla təkbətək qalmağa izin verirdilər. Ətir ustası qızın əslini-nəcabətini soruşur, adətlərini, tərbiyəsini öyrənir, rəqs etdirir, yeməyinə, mahnı oxumağına diqqət edirdi, hər tərəfini gözdən keçirir, daha neçə-neçə sual verirdi. Sonra qaşlarını bərk-bərk çatıb qayğılı halda uzaqlaşır, öz hücrəsinə çəkilirdi.
Ətir ustası deyirdi ki, bu, böyük barbarizmin bir parçasıdır. Heç bir qadın o biri qadına bənzəmir, ona görə də hər bir qadının ətri ayrıca, yalnız özünə xas olmalıdır.
Müharibədən sonra dünya çox dəyişdi, minlərlə savaşçı, hərbçi Qafqazdan fərar etdi. Amma onlar rus həmkarları kimi nə xörəkpaylayan, nə də rəqqas oldular. Saraylar və hərbi qərargahlar onları yaman çəkir – bu onların qanındadır. Avropada, Asiyada, Afrikada – harada ki, saraylar, əsgərlər var, hələ də döyüşlər gedir, orada qaraşın qafqazlılara rast gəlmək olar – uca boyları, qaynar gözləri, aristokrat yeriş-duruşları, qıvraq-sərrast davranışları ilə seçilirlər. Onlar hakimiyyətdə olanlara yaltaqlanır, onların qızlarına eşq elan edir, səhrada, dağlarda və ya istehkamlarda – harada ki, cəsur savaşçıya ehtiyac var – bir an da tərəddüd etmədən qanlarını axıdırlar.
Məscidin həyətində, ayın solğun işığında o, kiçik, dəyirmi bir şeyi mənə verdi. Əyilib baxdım və bu sözləri oxudum: “Qafqaz Kommunist Aktivist-Terrorist Qrupu. Dağlılar Vilayəti”.
Digər dağlıq yerlərdən fərqli olaraq, Qafqazda göl azdır. Buna görə də gölləri çox qiymətləndirirlər. Ən müqəddəs göl Esan gölüdür – bir vaxtlar sahilində qəbilə müdriklərinin toplandığı göl. Bir çox illər qabaq, Böyük Şamil ruslara qarşı vuruşarkən onun xəzinəsi Esan gölünün sahilində yerləşirmiş. Şamil otuz il müharibə apardı, otuz il Qafqazın yeganə hökmdarı oldu. Onun xəzinəsi çox zəngin idi, burada nə desən vardı. Bir gün o hiss etdi ki, adamlar onun ətrafına Allah xatirinə yox, pul xatirinə yığılır. Şamil hofmeysterlərini, qubernatorları və generalları, saray əhlini gölün sahilinə yığıb onlara Allahdan, onun əbədi qanunlarından danışır. Sözünü qurtarandan sonra rus əsirlərinə xəzinəsindən sərvətlə dolu sandıqları gətirməyi əmr edir. Sandıqlar bir-bir gölə atılır, yüzlərlə qızıl və cəvahirat daşlar, üç yüz gümüş külçəsi suya qərq olur. İmam və generalları kənarda durub baxır, dua edir və bu sərvəti lənətləyirlər. Şamil tamam kasıblaşır, amma indi inanır ki, ətrafı ona pul xatirinə xidmət etməz. Sonralar ruslara məğlub olanda çar ona pensiya kəsməli idi, yoxsa ac qalacaqdı. O Şamilə – müqəddəs və varlı diktatora... Bu günə qədər onun xəzinəsi gölün dibində yatır. Yerlilər onu axtarıb tapa bilmir, əcnəbiləri də gölə yaxın buraxmırlar.
Dağıstanda savadsız ləzgiyə az rast gələrsən, eynilə burada savadlı noqay tatarına da az rast gəlmək olar. Şərqdə savadlı adam maraq doğurur, diqqətdə olur, ona görə, öz yazıları olmasa da, ləzgilərin biliyə can atması aydındır. Onlar müsəlman-sünnidirlər, bütün Qafqazı savadlı mollalarla təmin edən də onlardır.
Qafqazın izi itmiş xalqları, bu dağlar-daşlar danışa bilsəydi, bəlkə də dünyanın tarixi yenidən yazılardı.
Hər xalqın zadəganı, ya da aristokratı olmur. Məsələn, çeçenlər sayca çoxdur, amma onlarda aristokratlıq, kübarlıq yoxdur. “Biz hamımız zadəganıq”, – çeçenlər fəxrlə deyir. Onlar dərəcə, rütbə üstünlüyü olmayan xalqdır, heç vaxt da olmayıb, ona görə də onların dilinə “əmr” sözü şamil edilə bilməz. Bu söz onlara heç tanış deyil və “xahiş etmək” kimi tərcümə olunmalıdır. Məsələn, belə deyilə bilər: “Çar cənab X-dan xahiş edir ki, qazamatda on il keçirsin” (çünki bu xalq rus qanunları ilə yaşayır).
Dağlarda qızlar belə bir mahnı oxuyur: “Qorxub geri qayıtsan yürüşdən, üzünə baxmaram mən”. Analar belə oxuyur: “İgid kimi həlak olsan, şad olaram ürəkdən”. İgidlər özləri belə deyirlər: “Sevdiklərimiz üzümüzə baxmasa, nə şərəfimiz var, nə həyatımız”. Dağlarda beləcə oxuyub abrek, quldur – Qafqazın ən şərəfli adamı olurlar.

xeyri yoxduye, Vurub yixmag bu gafgazlilarin ganindadi ))

Dağlarda belə bir deyim var: “Abrek vəhşi heyvan kimi yaşayır, mələk kimi uca tutulur”. Ailədə abrek yoxdursa, buna əskiklik kimi baxırlar. Mən belə abrekləri çox görmüşəm. Bunların arasında Qafqazın hər yerindən olan knyazlar və kəndlilər də var. Onlar hamısı xoşagəlimli, yaman da lovğadırlar. Öz işləri ilə qürrələnir, hakimiyyətə nifrət edirlər. Onlar cəngavərdir, əsl cəngavər. Hətta yolkəsən, soyğunçu olsalar belə
Bir dəfə məcrası qurumuş çayın kənarında oturmuşdum, hiss etdim ki, yel döyən qayanın lap kənarında nəsə yapışqanlı, sürüşkən bir gil parçası əlimə dəydi. Mən bu gil parçasını əlimə alıb sıxdım, yastıladım, ondan bir fiqur düzəltdim. Burnumda tanış bir qoxu duydum. Əvvəlcə buna fikir vermədim. Bu qoxu mənə yaxşı tanış idi. Bu, xam neftin qoxusu idi – gillə qarışmış xam neft. Ayağa sıçradım. Tamam yaddan çıxarmışdım ki, mən Bakıda, hər qarışı neft qoxuyan o şəhərdə deyiləm. Dağıstanda idim. Mənimlə ən yaxın neft mədənləri arasında nəhəng dağlar ucalırdı. Həmin yeri yoxladım, doğrudan da, qayanın altından gilli-palçıqlı kiçik bir neft şırnağı axırdı. Mən bu cür şırnaqların əhəmiyyətini bilirdim.

Neft Bakisi can Baki

Qadın ləzgi dilində nəsə dedi, silahlı adamlar qadının üzünü görməmək üçün çevrilib getdilər. Qadın üzündəki örtüyü açdı. Yalnız mənə, bir də xədimə onun üzünü, iri qaynar gözlərini görməyə icazə verdilər. Qadın qabağımda əyildi, dedim yəqin məni öpmək istəyir, amma süd analığım məni qoxuladı, qollarımı qaldırıb bədənimi, sinəmi, ağzımı qoxuladı. Sonra məni bağrına basıb öpdü, razı halda dedi:

— Daha kişi qoxusu verirsən, bu yaxşıdır. — Sonra yerə oturdu, məni də yanında oturdub dedi: — Əssə, oğlum, onlar deyirlər, sən çox xəstəsən. Mənsə deyirəm ki, sən xəstə deyilsən, bəlkə də acsan. Sən beşiyində yuxuya getməyəndə mən səni əmizdirirdim, sən doyub yatırdın. İndi səni yenə yedizdirərəm, — deyib qadın köynəyini qurşağına qədər endirdi, döşünün birini ağzıma tutdu. Qorxdum, bir gözümlə xədimə baxdım.

— İç, — o, rus dilində dedi, — dağlarda bir-birini belə qarşılayırlar.

Mən cəsarətə gəldim, son dəfə dayəmin döşündən süd əmdim. O qədər əmdim ki, analığımın belində gətirdiyi körpə uşağı etiraz əlaməti olaraq qışqırmağa başladı. Ehmalca analığımın döşünü buraxdım, ayağa qalxdım.

— Sən çox yaxşı anasan, — dedim. — Qoy o balaca da əmsin.

Bir az kənarda bir kişi dayanmışdı. Bu, İsgəndər Xan idi. Mən onu tanımamışdım. O, bərkdən güldü, məni yerdən qaldırıb qucağına aldı, körpə uşaq kimi elə qucağındaca kəndə gətirdi. Dayə, xədim, o biri adamlar arxamızca gəlirdilər. Beləcə, mən süd qohumlarımın yanına gəldim.

Tovbe Tovbe Tovbe (((((((

adi Qafqaz pendiri lət şəklində qazanda qaynar yağla qarışdırılır. Sonra bir az un əlavə edilir və bu kütlə bir çubuqla bərkiyənə qədər qarışdırılır. Sonra həmin kütlə dəyirmi şəkildə ipə sarınır, ip isə öz növbəsində suya salınmış çubuğa dolanır. Sonra da kütləni soyudurlar. Lent şəkilli pendir əmələ gələndən sonra onu çubuqdan ayırır, ova gedəndə çiyindən asıb aparırlar ki, acanda yesinlər. Bu pendir yumşaq və elastikdir, köhnəlmir, dadlıdır. Bu, avropalının buterbrod dediyi şeyi tamamilə əvəz edir, çünki tərkibində həm yağ var, həm də un.
qızılca qadın xəstəliyi sayılır və konfet istəyir. Çiçək xəstəliyi isə kişi xəstəliyidir, onu bir bardaq şərabla rəf etmək olar.
Məbədlərdə iri çəlləklər və mis vedrələr olur. Bundan başqa burada heç nə görməzsən. O müqəddəs çəlləklərdə pivə saxlanır, müqəddəs vedrələrdə pivə hazırlanır. Pivə xevsurların baş allahıdır, pivə bişirənlər isə birinci dərəcəli keşişdir. Hər festivalda ibadət mərasimi düzənlənir. Keşiş gələn ilin hadisələrindən danışır, sonra kiçik pivə çəlləyini ortalığa çəkib stəkanı pivə ilə doldurur, ruhların sağlığına dörd bir tərəfə – göyə səpələyir. Özü də pivələnib xumarlanır, sonra növbə dindarlara çatır. Pivədən və Müqəddəs Georgidən başqa xevsurlar müxtəlif əşyalarda təcəssüm etdirilən allahlara da sitayiş edirlər – bu əşyalar, əlbəttə ki, narahat edilməməlidir. Onu da deyək ki, xevsurlara təkcə əşyalardan istifadə etməyi qadağan etməyiblər, onlara balıq və ov quşlarının ətini yeməyə də icazə verilmir, halbuki Xevsuriya çaylarında bol balıq, meşələrdə bol ov quşları var.
Onlar da donuz əti yemir, poliqamistdirlər (poliqamiya — çoxarvadlılıq), onlarda da levirat nikah2 yayılıb və sadəcə başqalarından fərqlənmək üçün gecəni heç vaxt arvadları ilə bir otaqda keçirmirlər. Hər halda onlar arvadlarının yanına az-az gəlir və əgər arvadları ilk üç ildə hamilə qalacaqsa, boşayırlar, çünki bu, ayıb sayılır. Xaç, Həzrəti Məryəm və Müqəddəs Georgidən başqa xevsurlar digər allahlara – kiçik və böyük Pirkuşi, Adgilis Deda (xristiandan əvvəlki gürcü mifologiyasında allahlar – tərc.), Şərq və Qərb allahlarına da sitayiş edirlər. Sonuncu ikisinə xüsusən çox inanırlar. Buna baxmayaraq, bütün bu allahlar əhalinin əsas həyat tərzində az rol oynayırlar.
bookmate icon
Minlərlə kitab – bir abunəlik
Siz kitab deyil, rus dilində ən böyük kitabxanaya çıxış imkanı alırsınız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl