Bu kitabdan sitatlar: «O illərin çörəyi», Haynrix Böll

Gunel Najafova
Gunel Najafovasitat gətirir2 il öncə
hərdən çeşmənin gözünə qırmızı boyaq tökürsən ki, görəsən, rəngli su haracan gedib çıxacaq, bəzən görürsən ki, illər gəlib-keçir və təsadüfən, heç gözləmədiyin bir yerdə həmin boyaqlı suya rast gəlirsən. Mən bu gün həmin suya rast gəlmişəm
Elvin Yusifoğlu
Elvin Yusifoğlusitat gətirir3 il öncə
Onlar məni bağışlamışdılar, ancaq bilirsinizmi, bu cür bağışlamaq adama necə təsir eləyir? Müqəssir olmaya-olmaya bağışlanmaq!
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir4 il öncə
Baxan kimi bilmək olurdu ki, sən öz peşən üçün yaranmısan, onu sevirsən. Sən öz çörəyini qazanmağa qadirsən, buna görə də sənə çörək bağışlamağın mənası yox idi.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir4 il öncə
hədiyyəni boş yerə verməzlər, hədiyyə verilən kəs ona layiq bir iş görməlidir.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir4 il öncə
sinif yoldaşları – mən onların bəzisiylə üç il, bəzisiylə dörd il, bəzisiylə düz doqquz il bir yerdə olmuşdum, göydən bombalar töküləndə mən onlarla bir yerdə gizlənmişdim; yoxlama işləri bizim üçün ən böyük çarpışma demək idi, bu çarpışmalarda biz həmişə çiyin-çiyinə dayanmışdıq; məktəbin alovlanan binasını biz birlikdə söndürmüşdük, yaralanmış latın dili müəlliminin yarasını birgə sarıyıb, onu öz evinə birgə aparmışdıq, biz hamımız birlikdə iki il dalbadal bir sinifdə oxumuşduq; elə zənn etmək olar ki, bütün bu əhvalatlardan sonra biz əbədi olaraq bir-birimizə bağlanmalı idik, lakin biz bir-birimizə bağlı deyildik – nə əbədi, nə müvəqqəti.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Mənim düşündüyümə görə, qalibiyyət Ullanın tərəfində olmalı idi, ancaq burada qalib gələn mən olmuşdum və bu qələbənin dadını turş bir şey kimi ağzımda hiss eləyirdim.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
xüsusən, o yoldaşlar ki, ideallarını itirdiklərini bəhanə eləyib insaniyyətdən məhrum olmuşdular; bu adamların heç vaxt idealı olmamışdı və burada ideal özü ona görə yüksək görünürdü ki, onu bu uğursuz sarsaqlar itirmişdilər.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
nifrətimin məskən saldığı yerdə boş bir fəza, çəkisiz bir heçlik yarandığını duydum, sanki, bu boşluq məni qaldırıb öz üstündə sazladı, dalğalar balığı saxladığı kimi saxladı; lakin bu vəziyyət cəmisi bircə an çəkdi, sonra mən içimdəki boşluğun qurğuşun kimi ağır bir şeylə dolmaqda olduğunu duydum – bu laqeydlik idi, öldürücü laqeydlik.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir4 il öncə
o kitabları satmağa aparanda mən heç nəyi nəzərdə tutmurdum, daha doğrusu, kitabların ancaq qalınlığını nəzərdə tuturdum; atamın kitabı çox idi, mənim zənnimə görə, o, evdən kitab aparıldığını bilməməli idi, mən ancaq sonralar başa düşdüm ki, səhv eləmişəm, atam hər kitabın yerini bilir, çobanlar sürüdəki qoyunları necə tanıyırsa, eləcə də atam özünün hər kitabını tanıyır; kitabların arasında köhnəlmiş, əzilmiş, bapbalaca bir kitab da vardı, mənə o kitabdan verilən pula bir qutu kibrit almaq olardı, lakin sonra mən o balaca kitabın düz bir vaqon çörək dəyərində olduğunu bildim. Nəhayət, atam işin üstünü açmalı oldu, mənimlə bu haqda danışanda o utandı, qızardı və xahiş elədi ki, mən bu işi onun öhdəsinə buraxım; bundan sonra kitabları atam özü satmağa başladı, satıb pulunu mənə yolladı və bu pulla mən çörək aldım.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir4 il öncə
İndi sən çox alicənab olmusan. O qədər böyümüsən ki, elektrik plitkalarını çırpışdırdığın, yəqin ki, yadından çıxıb. Satıb siqaret aldığın plitkaları!
— Həm siqaret, həm də çörək aldığın, — dedim, — çörək... Onu nə səndən görmüşdüm, nə də sənin atandan, təkcə Volf mənə hərdən verərdi, o da həmişə yox. O, aclığın nə demək olduğunu bilmirdi, ancaq biz bir yerdə işləyəndə Volf öz çörəyini mənə verirdi. İnanıram ki, — deyə mən astadan əlavə elədim, — əgər sən də bircə dəfə mənə çörək vermiş olsaydın, mən bu saat burada oturub səninlə bu şəkildə danışmağa cürət eləməzdim.
— Biz həmişə öz işçilərimizə tarif üzrə nəzərdə tutulduğundan artıq pul vermişik və bizim fabrikdə işləyənlər həmişə ərzaq payı alıblar, nahar vaxtı isə müftə şorba içiblər. Əclaf! — deyə Ulla qışqırırdı. — Nankor, naşükür, əclaf!
Mən saatın üstündən menyu kağızını götürdüm, hələ heç yeddinin yarısı da olmadığını görüb, saatı dübarə kağızın altında gizlətdim.
— Öz əlində tutduğun o maaş cədvəlini götür, bir də bax, — dedim, — diqqətlə bax: yazdığın soyadları bir də oxu, ucadan kilsədə dua oxuyan keşişlər kimi ehtiramla oxu və hər soyadı oxuduqca de: «Bağışla bizi!» Sonra bütün bu soyadları topla və alınan rəqəmi min kömbə çörəyə vur, hasili bir daha minə vur, onda görəcəksən ki, bankda hər gün üst-üstə gələn pullarla birgə sənin atanın adına nə qədər lənət yığılıbdır. Bu lənətlərin sayını ancaq bir şeylə hesablamaq olar: çörəklə, o illərin çörəyi ilə; o illər mənim xatirimdə qatı dumana bürünübdür; sizin verdiyiniz o şorba axşamlar işdən qayıdanda isti və turşumuş zəhərə dönüb tramvaylarda bizim ağzımıza gəlirdi, zəifliyimiz, gücsüzlüyümüz mədələrimizin hıçqırtısı ilə birgə içimizdən baş qaldırırdı; bizim həzz aldığımız yeganə bir şey vardısa, o da nifrət idi; indi məndə nifrət yoxdur, – deyə astadan əlavə elədim, – o, mənim içimdən quş kimi pərvaz edibdir, mədəmin hıçqırtısı kimi yoxa çıxıbdır. Eh, Ulla, – deyə mən bayaqdan bəri ilk dəfə onun üzünə baxıb, yavaşca dilləndim, – doğrudanmı, sən məni inandırmaq istəyirsən ki, verdiyiniz şorba və maaşa əlavə elədiyiniz beş-üç mark pul bizim üçün kifayət idi? Sən bunumu mənim boynuma qoymaq istəyirsən? Heç olmasa, yağlı kağızlara bükdüyümüz bağlamaları yadına sal.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir4 il öncə
O vaxtlar mən evimizə gedəndə bir tikə çörəkdən ötrü atamın kitablarını oğurlayırdım. Bu kitabları atam dəlicəsinə sevirdi, onları çətinliklə alıb yığmışdı, bu kitablardan ötrü o özü tələbə vaxtı ac qalmışdı; onun iyirmi kömbə çörək qiymətinə aldığı kitabları mən satıb yarım kömbə çörəyə verirdim — sənin atan da indiyəcən bu cür nisbətlə bizə maaş vermişdir. Bizdən çıxılan faizin sayı-hesabı yoxdur — mənfi iki yüzdən sonsuzluğacan.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir4 il öncə
Məni sakitləşdirmək məqsədilə atam deyirdi ki, əşyaların bircə doğru əksi varsa, o da gözəgörünməz kamerada, yəni Allahın insana bəxş etdiyi şüur və idrakıdır, lakin atamın bu sözləri də o vaxt mənə son dərəcə dayaz görünürdü, çünki «Allah» sözü böyüklərin dilində kiçikləri aldatmaq üçün bir vasitə idi və bu sözün arxasında onlar həqiqəti gizlətməyə çalışırdılar.
Vusala Mammadova
Vusala Mammadovasitat gətirir4 il öncə
bu yeddi il mənə şeylərin qiymətini çox yaxşı öyrədib və buna görə mənim «ucuz» sözündən zəhləm gedir; dünyada «ucuz» şey yoxdur, çörəyə qoyulan qiymət isə həmişə lazım olduğundan artıqdır.
Gunel Najafova
Gunel Najafovasitat gətirir4 il öncə
Əgər o gün Hedviqi vağzalda qarşılamasaydım, görəsən, mənim həyatım nə cür olacaqdı: adamlar səhv edib özgə bir qatara mindiyi kimi, mən də bambaşqa bir həyata qədəm qoyacaqdım.
Gunel Najafova
Gunel Najafovasitat gətirir2 il öncə
Bir dəfə qadınlardan birisi eşitmədiyimi zənn eləyib, öz yanımdaca məni təriflədi və axırda belə dedi: «Çox nəcib görkəmi var bunun!»
O vaxt mən ürəyimdə fikirləşdim:
«Çox gözəl, deməli, mənim nəcib görkəmim var», – və bundan sonra yataqxanamızda, əl-üz yuduğumuz yerdəki aynaya mən daha diqqətlə baxmağa başladım; aynanın qabağında dayanıb öz solğun, uzunsov sifətimi dönə-dönə nəzərdən keçirib gah dodaqlarımı qabağa uzadır, gah gözlərimi bərəldib dayanırdım. «Deməli, nəcib görkəmli adamlar belə olur» – deyə düşünürdüm
Elnur Zulfiyev
Elnur Zulfiyevsitat gətirir3 il öncə
eləmişdi, toxum ölmüşdü, qardaş yaranmamışdı.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Mən onun qəşəng gözlərinə daha diqqətlə baxaraq düşündüm: görəsən, yeddi il əvvəl buraya gəlib, həmin bu konfetüzlü xanımdan bir tikə çörək istəsəydim, o mənimlə necə danışardı?
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
ağ xalatlı qızları, frau Flinki gördüm və mənə tanış olan bu sifətləri bu dəfə bir-birindən zorla ayıra bildim, sanki, bombardmandan sonra üzləri toz dumanına bürünmüş adamları yenidən görürdüm, o adamlar ki artıq ölmüş hesab olunurdular
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Burada mən əvvəllər heç vaxt dərk edə bilmədiyim bir şeyi dərk etdiyimi düşündüm: düşündüm ki, Vıkveber eyni vaxtda həm alçaq, həm də mömin bir adam ola bilər. Bu alçaqlıq əsl alçaqlıq, möminlik əsl möminlikdir; Vikveberə olan nifrətim məndən ayrılıb uzaqlaşdı, bu nifrət bir uşağın bütün bazar günü həvəslə oynadıb, sonra havaya buraxdığı şara bənzəyirdi. Şar göylərdə kiçildikcə kiçilir, tədricən gözdən itir. Hətta mən o anda qəlbimdən gələn ahın həzin səsini eşitdim və Vikveberə olan nifrətim də bu ahla uçub getdi.
Ellada Mammadli
Ellada Mammadlisitat gətirir2 ay öncə
Bəli, bu yeddi il mənə şeylərin qiymətini çox yaxşı öyrədib və buna görə mənim «ucuz» sözündən zəhləm gedir; dünyada «ucuz» şey yoxdur, çörəyə qoyulan qiymət isə həmişə lazım olduğundan artıqdır.
bookmate icon
Minlərlə kitab – bir abunəlik
Siz kitab deyil, rus dilində ən böyük kitabxanaya çıxış imkanı alırsınız.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl