bookmate game
az
Fridrix Nitsşe

Zərdüst belə deyirdi

Notify me when the book’s added
To read this book, upload an EPUB or FB2 file to Bookmate. How do I upload a book?
Bu əsər dünya fəlsəfi fikrinin zehinlərdə dərin iz buraxan on kitabından biri sayılır. Dahi mütəfəkkir Fridrix Nitsşenin qədim şərq müdriki Zərdüştün həyatına və düşüncələrinə həsr olunmuş əsəri həyat və qüdrətli zəka qəhrəmanları haqqında ən kədərli epopeyalardan biridir. Burada poetik əzəmət, dərin fikir, mənalı rəmz, hər cür tiranlıq və saxtakarlığın amansız ifşası çox qəribə şəkildə bir-biri ilə çulğalanmışdır.
Nitsşe özü bu əsər barədə belə yazır: «Bu ya poeziya, ya beşinci İncil, ya da nəsə hələ adı olmayan bir şeydir; bu, mənim əsərlərimin ən ciddisi, ən uğurlusudur».
This book is currently unavailable
312 printed pages
Copyright owner
Qanun Nəşriyyatı
Have you already read it? How did you like it?
👍👎

Impressions

 • Rusisho Murazakishared an impression5 years ago
  👎Give This a Miss

  Safsata. Mənasız söz yığını. Ömrü boyu şiddətli baş ağrılarından əzab çəkmiş və sonda ruhi xəstə kimi ölmüş birisinin yazdığı kitabın ana mövzusu təbiiki “Allah ölüb” olacaq.

 • Yaqub Badallishared an impression6 years ago
  👍Worth reading
  🔮Hidden Depths
  💡Learnt A Lot
  🎯Worthwhile

 • Аладдин Галандаровshared an impression2 years ago
  👎Give This a Miss
  💧Soppy

Quotes

 • Həyat Qarayevahas quoted7 years ago
  O kəsləri sevirəm ki, insanların başı üstündən asılmış qara buluddan düşən ağır damlalara, şimşəyin ya­xınlaşmasını xəbər verən elçilərə bənzəyir.
 • Muradovhas quoted6 years ago
  O adamları sevirəm ki, nifrət etməyi bacarsın­lar. Yalnız naqisliyə nifrət bəsləyən kəs fəziləti qiy­mət­lən­dirə bilər.
  O adamları sevirəm ki, canlarını boş xəyallara, mə­nasız cəfəng ideyalara deyil, torpağa, vətənə fəda edir­lər, o torpağa ki, bir vaxt fövqəlinsanın məskəni ola­caq.
  O adamları sevirəm ki, dünyaya kor gəlib, kor get­məsinlər, həyatdan bir şey anlasınlar, öləndə də ar­xayın olsunlar ki, ruhlarını az da olsa, kamilləşdirə biliblər.
  O adamları sevirəm ki, canına cəfa verir, özündən son­ra bir iz qoymaq istəyir.
  Mərd adamları sevirəm, çünki gözü ilə od gö­türə-götürə dünyanın qəm yükünü çiynində daşıma­ğa tək onların hünəri çatar.
  O adamları sevirəm ki, közü öz qabağına çək­mə­sin, ruhunu saflaşdırmağın qeydinə qalsın.
 • Xuraman Memmedovahas quoted3 years ago
  Özünü ittiham edən an o, özünün ən ali zirvəsinə yük­səlir: qoymayın yüksəliş bir daha çamuruna qayıtsın!

On the bookshelves

fb2epub
Drag & drop your files (not more than 5 at once)