Fridrix Nitsşe

Zərdüst belə deyirdi

Bu əsər dünya fəlsəfi fikrinin zehinlərdə dərin iz buraxan on kitabından biri sayılır. Dahi mütəfəkkir Fridrix Nitsşenin qədim şərq müdriki Zərdüştün həyatına və düşüncələrinə həsr olunmuş əsəri həyat və qüdrətli zəka qəhrəmanları haqqında ən kədərli epopeyalardan biridir. Burada poetik əzəmət, dərin fikir, mənalı rəmz, hər cür tiranlıq və saxtakarlığın amansız ifşası çox qəribə şəkildə bir-biri ilə çulğalanmışdır.
Nitsşe özü bu əsər barədə belə yazır: «Bu ya poeziya, ya beşinci İncil, ya da nəsə hələ adı olmayan bir şeydir; bu, mənim əsərlərimin ən ciddisi, ən uğurlusudur».
312 kağız səhifələr
Müəllif hüququnun sahibi
Qanun Nəşriyyatı
Artıq oxumusunuz? Nə düşünürsünüz?
👍👎

Təəssüratlar

  Rusisho Murazakitəəssüratları paylaş4 il öncə
  👎Tövsiyə etmirəm

  Safsata. Mənasız söz yığını. Ömrü boyu şiddətli baş ağrılarından əzab çəkmiş və sonda ruhi xəstə kimi ölmüş birisinin yazdığı kitabın ana mövzusu təbiiki “Allah ölüb” olacaq.

  Yaqub Badallitəəssüratları paylaş4 il öncə
  👍Tövsiyə edirəm
  🔮Müdrik kitabdır
  💡Idraki kitabdır
  🎯Faydalı kitabdır

  Аладдин Галандаровtəəssüratları paylaş3 ay öncə
  👎Tövsiyə etmirəm
  💧Gözdən yaş gələnədək

Sitatlar

  Həyat Qarayevasitat gətirir6 il öncə
  O kəsləri sevirəm ki, insanların başı üstündən asılmış qara buluddan düşən ağır damlalara, şimşəyin ya­xınlaşmasını xəbər verən elçilərə bənzəyir.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir2 il öncə
  Özünü ittiham edən an o, özünün ən ali zirvəsinə yük­səlir: qoymayın yüksəliş bir daha çamuruna qayıtsın!
  Muradovsitat gətirir5 il öncə
  O adamları sevirəm ki, nifrət etməyi bacarsın­lar. Yalnız naqisliyə nifrət bəsləyən kəs fəziləti qiy­mət­lən­dirə bilər.
  O adamları sevirəm ki, canlarını boş xəyallara, mə­nasız cəfəng ideyalara deyil, torpağa, vətənə fəda edir­lər, o torpağa ki, bir vaxt fövqəlinsanın məskəni ola­caq.
  O adamları sevirəm ki, dünyaya kor gəlib, kor get­məsinlər, həyatdan bir şey anlasınlar, öləndə də ar­xayın olsunlar ki, ruhlarını az da olsa, kamilləşdirə biliblər.
  O adamları sevirəm ki, canına cəfa verir, özündən son­ra bir iz qoymaq istəyir.
  Mərd adamları sevirəm, çünki gözü ilə od gö­türə-götürə dünyanın qəm yükünü çiynində daşıma­ğa tək onların hünəri çatar.
  O adamları sevirəm ki, közü öz qabağına çək­mə­sin, ruhunu saflaşdırmağın qeydinə qalsın.

Rəflərdə

fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl