Fridrix Nitsşe

Zərdüst belə deyirdi

  Həyat Qarayevasitat gətirir6 il öncə
  O kəsləri sevirəm ki, insanların başı üstündən asılmış qara buluddan düşən ağır damlalara, şimşəyin ya­xınlaşmasını xəbər verən elçilərə bənzəyir.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir2 il öncə
  Özünü ittiham edən an o, özünün ən ali zirvəsinə yük­səlir: qoymayın yüksəliş bir daha çamuruna qayıtsın!
  Muradovsitat gətirir5 il öncə
  O adamları sevirəm ki, nifrət etməyi bacarsın­lar. Yalnız naqisliyə nifrət bəsləyən kəs fəziləti qiy­mət­lən­dirə bilər.
  O adamları sevirəm ki, canlarını boş xəyallara, mə­nasız cəfəng ideyalara deyil, torpağa, vətənə fəda edir­lər, o torpağa ki, bir vaxt fövqəlinsanın məskəni ola­caq.
  O adamları sevirəm ki, dünyaya kor gəlib, kor get­məsinlər, həyatdan bir şey anlasınlar, öləndə də ar­xayın olsunlar ki, ruhlarını az da olsa, kamilləşdirə biliblər.
  O adamları sevirəm ki, canına cəfa verir, özündən son­ra bir iz qoymaq istəyir.
  Mərd adamları sevirəm, çünki gözü ilə od gö­türə-götürə dünyanın qəm yükünü çiynində daşıma­ğa tək onların hünəri çatar.
  O adamları sevirəm ki, közü öz qabağına çək­mə­sin, ruhunu saflaşdırmağın qeydinə qalsın.
  Misir Məmmədlisitat gətirir6 il öncə
  Rəhbərliyə hörmət və itaət göstər, istəyir qoy lap küt olsun. Şirin yuxunun xətrinə bunu etməlisən. Axı neyləmək olar ki, hakimiyyət çox vaxt əyri ayaqlar üstündə qərar tutur.
  Ruhengizsitat gətirir4 il öncə
  İnsanda böyüklük adına bir şey varsa, o da onun son məqsədi deyil, yalnız məqsədə doğru bir vasitə, kör­pü olmasıdır, insanda seviləsi bir şey varsa, onun bir adlamac, keçid olması, gəldi-gedərliyidir.
  Misir Məmmədlisitat gətirir6 il öncə
  Yuxunun şirin olmasını istəyirsənsə, Allahla da, qon­şu ilə də yola get. Lap qonşunun it-pişiyi ilə də dinc dolan.
  Ceyhun Gaziyevsitat gətirir6 il öncə
  Həyat sevinc bulağıdır. Harada ki kütlə içir, o bulaqların hamısı zəhərlidir.
  aygulsitat gətirir6 ay öncə
  Və Zərdüşt belə dedi:

  «Sizə dünyanın ən murdar məxluqundan danışmaq istəyirəm – cahil insandan.
  Аладдин Галандаровsitat gətirir7 ay öncə
  Siz soxulcandan insana dönəli nə qədər sellər-sular axıb, amma gör içinizdəki qurd xislətindən tə­miz­lənə bilibsinizmi? Bir vaxtlar siz meymundunuz, in­­dinin özündə də insan təbiətindəki meymunluq hər bir meymunu mat qoyur.
  Shamssitat gətirirkeçən il
  Yoldaşlıq var: kaş dostluq da olaydı!
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl