Bu kitabdan sitatlar: «Zərdüst belə deyirdi», Fridrix Nitsşe

Həyat Qarayeva
Həyat Qarayeva sitat gətirir4 il öncə
O kəsləri sevirəm ki, insanların başı üstündən asılmış qara buluddan düşən ağır damlalara, şimşəyin ya­xınlaşmasını xəbər verən elçilərə bənzəyir.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Rəhbərliyə hörmət və itaət göstər, istəyir qoy lap küt olsun. Şirin yuxunun xətrinə bunu etməlisən. Axı neyləmək olar ki, hakimiyyət çox vaxt əyri ayaqlar üstündə qərar tutur.
Ruhengiz
Ruhengizsitat gətirirkeçən il
İnsanda böyüklük adına bir şey varsa, o da onun son məqsədi deyil, yalnız məqsədə doğru bir vasitə, kör­pü olmasıdır, insanda seviləsi bir şey varsa, onun bir adlamac, keçid olması, gəldi-gedərliyidir.
Muradov
Muradovsitat gətirir2 il öncə
O adamları sevirəm ki, nifrət etməyi bacarsın­lar. Yalnız naqisliyə nifrət bəsləyən kəs fəziləti qiy­mət­lən­dirə bilər.
O adamları sevirəm ki, canlarını boş xəyallara, mə­nasız cəfəng ideyalara deyil, torpağa, vətənə fəda edir­lər, o torpağa ki, bir vaxt fövqəlinsanın məskəni ola­caq.
O adamları sevirəm ki, dünyaya kor gəlib, kor get­məsinlər, həyatdan bir şey anlasınlar, öləndə də ar­xayın olsunlar ki, ruhlarını az da olsa, kamilləşdirə biliblər.
O adamları sevirəm ki, canına cəfa verir, özündən son­ra bir iz qoymaq istəyir.
Mərd adamları sevirəm, çünki gözü ilə od gö­türə-götürə dünyanın qəm yükünü çiynində daşıma­ğa tək onların hünəri çatar.
O adamları sevirəm ki, közü öz qabağına çək­mə­sin, ruhunu saflaşdırmağın qeydinə qalsın.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Yuxunun şirin olmasını istəyirsənsə, Allahla da, qon­şu ilə də yola get. Lap qonşunun it-pişiyi ilə də dinc dolan.
Ceyhun Gaziyev
Ceyhun Gaziyevsitat gətirir4 il öncə
Həyat sevinc bulağıdır. Harada ki kütlə içir, o bulaqların hamısı zəhərlidir.
Ruhengiz
Ruhengizsitat gətirirkeçən il
Heyhat! Gün gələcək, adamların bir-birini görəsi gö­zü olmayacaq, camaat qurd olub bir-birinə daraşacaq.
Eşidin, alov qığılcımdan doğar. Hələ ki sizin bət­ni­nizdə nəsə bir işartı, bir anlıq qığılcım var. Vay o gün­dən ki, insan bu qığılcımdan məhrum olacaq.
Ruhengiz
Ruhengizsitat gətirirkeçən il
«Sizə dünyanın ən murdar məxluqundan danışmaq istəyirəm – cahil insandan. Hələ ki insan hansısa amal uğrunda çarpışır. Hələ ki insan ülvi arzulara qovuşmaq istəyindədir. Hələ ki büsbütün cırlaşmayıb.
Amma çox çəkməz, o, tamam cırlaşar, elə cırlaşar ki, bir də qiyamətəcən pöhrələnməz.
Ruhengiz
Ruhengizsitat gətirirkeçən il
Açıq fikirli, ürəyi açıq adamları sevirəm, belə adam­­ların ağlı həmişə qəlbinin səsinə qulaq asır. Qəlb­­ləri isə onları axirət gününü unutmamağa sövq edir.
Ruhengiz
Ruhengizsitat gətirirkeçən il
O adamları sevirəm ki, həyatda naxışı tutanda, bəxti gətirəndə xəcalət çəkir. «Mən taleyin bu bəx­şi­şi­nə layiqəmmi?» – deyə öz-özündən soruşur.
Muradov
Muradovsitat gətirir2 il öncə
Deyirsiniz, yaxşı əməl hətta hərbi də mü­qəd­dəsləşdirir. Mənsə sizə deyirəm ki, hər işi mü­qəd­dəs­ləşdirən hərb özüdür.
Muradov
Muradovsitat gətirir2 il öncə
«Yaşamaq yalnız əzab çəkməkdir!»
Muradov
Muradovsitat gətirir2 il öncə
Bir bax, bu piyalə axı boşalmaq istəyir. Zərdüşt ye­nidən insan olmaq istəyir».
b9849238851
b9849238851sitat gətirir3 il öncə
Fövqəlinsan kürreyi-ərzin mənasıdır. Birdəfəlik an­­­layın ki, ali insansız yer üzü bir qara qəpiyə dəyməz!
mlk
mlksitat gətirir3 il öncə
İnsan nəzərində meymun nədir? Lağ hədəfi, üzüntülü xəcalət. Bax fövqəlinsan üçün də insan belə bir şey olmalıdır: lağ hədəfi, üzüntülü xəcalət.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Əlbəttə ki, inandıqları nə axirət dünyasıdır, nə qan damlaları: sidqi-ürəkdən inandıqları cisimdir, ci­simlərini isə «şey özündə» sanırlar
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Öz miskinliklərindən qaçmaq istəyirdilər, fəqət ul­duzlar çox uzaq idi onlara. Bu vaxt inləyib-sız­la­ma­ğa başladılar: «Ah, kaş ki özgə bir varlığa, özgə bir səadətə soxulmaq üçün səmavi yollar olaydı!»
Onda öz kələklərini quraşdırdılar, qanlı içkilərini icad etdilər.
Öz cisimlərindən və torpaqdan üz döndərdi bu nankorlar. Bəs bu dönüşdən doğan nəşə, həzz üçün kimə borcludur onlar? Öz cisimlərinə və torpağa.
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Cismə və yerə nifrət edənlər, özlərində səma və ni­catverən qan damlaları icad edənlər xəstələr və ölü­lər idi: amma hətta bu şirin və tünd zəhərləri də cisim və torpaqdan götürürdü onlar
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Yatmağın özü xırdaca sənət deyil: bunun üçün gə­rək bütün günü oyaq qalıb, yuxunun keşiyini çə­kə­sən.
Gündə on dəfə
Misir Məmmədli
Misir Məmmədlisitat gətirir4 il öncə
Üzümə baxıb gülürlər. Bu gülüşün arxasından isə nifrətləri aydın duyulur. Gülüşlərinin buzu adamı iliyinəcən dondurur».
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl