Bu kitabdan sitatlar: «Imam Əli», Corc Cordaq

Bütün yoxsulların ac qalma səbəbi varlıların onların haqqını mənimsəməsidir
● Başqasının qulu olma, çünki Allah səni azad yaratmışdır.
“Əlinin İsadan üstün olduğunu deməyə dinim, İsanın Əlidən üstün olduğunu qəbul etməyə isə vicdanım icazə vermir”
“Allaha and olsun ki, göylərin altında olan hər şeyi yeddi iqlimlə birlikdə mənə verib bir qarışqanın ağzından arpa qabığını almağımı, bununla Allaha itaətsizlik etməyimi istəsələr, yenə də etmərəm”.
Bir qrup insan Allaha umaraq ibadət edir. Bu, tacirlərin ibadətidir. Bir qrup Allah qorxusundan ibadət edir. Bu, qulların ibadətidir. Bir qrup Allaha şükür və təşəkkür etmək üçün ibadət edir. Bu, azad insanların ibadətidir”.
Əli haqq yolunun şəhidi, insan ədalətinin səsidir, Şərq və Qərbin keçmişdə və bu gün şahidi olmadığı yeganə şəxsiyyətdir.
“Ən pis yoxsulluq şəxsiyyət yoxsulluğudur
Əgər eqoizm və mənfəətpərəstlik problemi olmazsa, mal və sərvətin dəyəri sosial səviyyədə insandan üstün tutulmazsa, varlı təbəqəsi meydana gəlməz.
“Nəhcül-bəlağə” obrazlı, səlis ifadə tərzinə, ərəb dilinin ifadə vasitələri ilə qırılmaz bağlılığı olan səciyyələrə malikdir. “Nəhcül-bəlağə”nin ifadə tərzi, məzmunu və bütün göstəriciləri elə yüksək həddə çatmışdır ki, haqqında belə deyilmişdir: “Allah kəlamında aşağı, bəşər kəlamında yüksəkdə dayanır...”
Kəlamlarının birində demişdir: “Alicənab insanın ən yaxşı əməllərindən biri bildiyi həqiqətlərə göz yummasıdır”.
On üç əsr əvvəl böyük bir sosial həqiqəti dərk etmiş, min bir kökü olan əfsanə və mövhumata son qoymuş, açıq-aşkar şəkildə “Bütün yoxsulların ac qalma səbəbi varlıların onların haqqını mənimsəməsidir” deyə buyurmuş, sözügedən həqiqəti “Elə bir bol sərvət görmədim ki, onda tapdalanmamış bir haqq olmasın” deyərək təsdiqləmiş, əmrində çalışanlardan birinə sosial məhrumiyyətin əsasını təşkil edən möhtəkirlikdən danışarkən “Möhtəkirlik kütlənin ziyan və zərərinə olan vali nöqsanlarındandır, möhtəkirliyin qarşısını qəti şəkildə al!” demiş güclü və kamil ağıl sahibini tanımısanmı?
Hiylə və kələkdən istifadə etməyin, insanları zəncirə vurmayın, uşaqlar, qadınlar, yaşlılar və inzivaya çəkilmiş abidlərlə işiniz olmasın, xurma ağaclarına od vurmayın, bitki və ağacları əsla qırmayın, heç bir evi, tikilini uçurtmayın.

Bu səs Məhəmmədin səsi idi.
Keçmiş və gələcəkdə möcüzələr diyarı olmuş və olacaq bir ölkə!

Yağışın yağıb canlandıracağı, münbitləşdirəcəyi təqdirdə bütün dünya aclarını doyura, çılpaqlarını geydirə biləcək geniş bir yayla!

Bu yayla heç bir xəyal qüvvəsinin əhatə edə bilməyəcəyi, heç bir idrak qüvvəsinin xatırlaya
Corc Cordaq İmam Əli
“Əlinin İsadan üstün olduğunu deməyə dinim, İsanın Əlidən üstün olduğunu qəbul etməyə isə vicdanım icazə vermir”
Əlinin İsadan üstün olduğunu deməyə dinim, İsanın Əlidən üstün olduğunu qəbul etməyə isə vicdanım icazə vermir
Bu səs Məhəmməddən sonra Əli ibn Əbu Talibin səsi idi...
Bu, təməli zülm və despotizm üzərində bərkidilmiş bir cəmiyyətə qarşı
inqilab idi.
Dünya duyumu
Dahilərin dahisi İmam Əli ibn Əbu Talib Şərq və Qərbin nə keçmişdə, nə də bu gün bənzərinə şahidlik etmədiyi misilsiz nüsxədir.
Şebli Şomeyl
● Onu insan hesab etmək olmaz. Ona insan ruhu və təfəkkürünün zirvəsini təcəssüm etdirən bir miqyas kimi baxmaq lazımdır.
Tarİxİn zİrvəsİ üzərİndə
Nə üçün səni əhatə edən dünyaya qulaq vermədin? Sənə haqqında çox nadir hallarda söhbət
Heç kəs başqasının ölüm və ya dirim qərarını verə bilməz. Öldürmək və yaşatmaq yalnız Allahın əlindədir.

Bu səs Məhəmmədin səsi idi.
O, Məhəmməd ibn Abdullah, ərəbin peyğəmbəri, tarixin bütsındıranı, var-dövlətə, sərvətə, köhnə adət-ənənəyə bağlılığa, insanı qardaşından ayrı salan məntiqsiz tayfa və qan təəssübkeşliyinə, bütün bu cəhətləri özündə birləşdirən bütpərəstlik ənənələrinə son qoyan şəxsdir.

Muselmanlarin peygemberi.

şair, yazıçı və dramaturq Corc Cordağın “İmam Əli (ə) İnsan ədalətinin səsi” əsəri dünya müsəlmanları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Onun beş cilddən (Əli və insan hüquqları, Əli və Fransa inqilabı, Əli və Sokrat, Əli və yaşadığı
“Əlinin İsadan üstün olduğunu deməyə dinim, İsanın Əlidən üstün olduğunu qəbul etməyə isə vicdanım icazə vermir” deməklə Hz. Əliyə çox böyük sevgi bəslədiyini etiraf edən livanlı xristian

“Ali İsadan ziyaret amacınız ne olursa olsun hakkında konuşmak, din, İsa, Ali, başarılı olmuş kabul ve vicdan izin vermiyor” diyerek Hz. Əliyə çok büyük bir sevgi için geçerli kabul ederek, lübnanlı bir hıristiyan

fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl