bookmate game

"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri

Nizami Əlisoy
32Kitablar313Abunəçi
"Köhlən" nəşriyyatı orijinal, ilk mətndən tərcümələr və yerli ədəbiyyatı Azərbaycan oxucusu üçün təqdim etmək üçün 2016-cı ildə qurulmuşdur.
  Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələrikeçən il
  Bu kitabda təqdim etdiyimiz on iki hekayənin üçü “Şanapipik haqqında mahnı” adlı birinci kitabımda (“Bağışlayın, Rənanı tanımırsınız?”, “Qurbağalı gölün sahilləri” və “Qarışqa tapdalamayan”), yeddisi “Sərçələr üçün poema” kitabımda (“Abşeron hekayələri” bölməsindəki hekayələr) çap olunmuşdu. Axırıncı iki hekayəni isə (“Məryəm xalanın oğlu” və “Yer üzündə axırıncı gecə”) kitablar çap olunandan sonra yazdığım hekayələrdən seçmişəm. Hekayələrin hamısını təzədən gözdən keçirdib redaktə etmişəm. Amma xüsusi dəyişiklik yoxdur. Kobud dil xətalarını düzəltməyə çalışmışam bircə (o vaxt yazanda daha çox şifahi nitqə əsaslanmışdım). Bu hekayələri yazanda çox şeyi bilmirdim. Amma təbii, nöqsanlar hələ də qalıb. Çünki hələ də bilmədiyim şeylər var. Hər halda, bu hekayələr mənə çox əzizdir. Onları yazdığım vaxt aralığında (söhbət ki-tablarımda çap olunan hekayələrdən gedir; iyirmi üç-iyirmi yeddi yaş arası yazmışam onları) bir az başqa cür adam idim, düşüncələrim başqa idi, ədəbiyyata baxışım başqa idi. Əslinə qalsa, o vaxtlar hələ ədəbiyyatın, hekayə yazmağın nə olduğunu bilmirdim. Heç indi də tam dəqiqliyiylə bilmirəm, amma hər halda savadım və biliyim o vaxtkından az da olsa artıb və bu inkişaf da (yəqin inkişaf deməklə səhv etmirəm) o hekayələr kimi hekayə yazmağıma mane olur. Hə, daha o cür yaza bilmirəm.
  Onda bu kitabı da həsr edək o hekayələri yazan Həmidə…
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri2 il öncə
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri2 il öncə
  Komisar Meqrenin macaraları davam edir.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri2 il öncə
  Komisar Meqrenin macaraları davam edir.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri3 il öncə
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri4 il öncə
  Kitabda eyniadlı miniatür roman və üç hekayə toplanıb. Roman Bakı kəndlərindən birində cərəyan edir. Baş qəhrəman Həci əsər boyu gördüyü, tanıdığı, ona müəyyən mənada təsir edən müxtəlif adamlar haqqında danışır və təəssüratlarını bölüşür. Hekayələrdə isə ilk məhəbbət və müasir gənclik barədə mövzulara toxunulur.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri4 il öncə
  Dovlatov haqqında yazan insanın yazısını oxumaq azdır, onun haqqında danışan adamın gözlərinin içinə də baxmaq lazımdır ki, o sözlə deyilə bilməyəni gözlər desin.
  Dovlatovun realizmi sarsıdıcıdır, itidir, aman verməyəndir.

  Dovlatovun kinayəli gülüşü nəinki təsvir etdiyi obrazlara, hətta bütün əsərlərində yaratdığı Dovlatov-obraza da qarşı yönəlib.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  “Dəniz köçü” insan və təbiət arasındakı qarşılıqlı harmoniyadan və həssas determinist əlaqədən bəhs edir.
  Gərgin süjet xəttinə malik olan əsərdə baş verən gözlənilməz hadisələr sürətli kino kadrları kimi bir-birini əvəz edir.

  Bu əsər sizi və sizin həyata baxışınızı dəyişə bilər.
  Əminik ki, geniş oxucu auditoriyasına ünvanlanmış “Dəniz köçü”nü yaşından asılı olmayaraq, 7-dən 77-yədək, bütün kitabsevərlər maraqla oxuyacaqlar.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  Mən “Cırtdanlar”ı əllinci illərin əvvəllərində, hələ pyeslərimi yazmağa başlamamışdan əvvəl qələmə almışam. Onda bunu nəşr üçün təklif etmədim.

  1960-cı ildə kitabdan bəzi fraqmentləri atdım və elə eyni adda qısa bir pyes yazdım. O, tam abstract alındı, məncə, ona görə ki, romandakı vacib personajlardan birini – Virciniyanı ixtisara salmışdım.

  Uzun illərdən bəri ilk dəfə bu kitabı 1989-cu ildə təkrar oxudum və belə qərara gəldim ki, hələ üzərində işləməyə dəyər. Mətn üzərində işimin əsas hissəsi mənə artıq görünən səhnə və replikaların yığışdırılmasından ibarət oldu. Gərəksiz hesab etdiyim beş fəsli tamam çıxardım, həmçinin bir sıra başqa epizodları yenidən işlədim, ya da bir az sıxdım. Redaktə prosesinə baxmayaraq, mətnin özü küll halında, əsasən, toxunulmamış qaldı – 1952–1956-cı illərdə yazdığım kimi.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  Роман-реквием Акрама Айлисли «Каменные сны» — не просто художественный текст, это исключительно смелый поступок писателя — истинного патриота, ради чести и достоинства своего народа не страшащегося говорить горькую правду. Сказанная соотечественником, в чьей любви к отчизне никто не усомнится, она особенно нужна и полезна. Полезна всем — русским, армянам, грузинам, сербам и албанцам, арабам и израильтянам — всем, мучительно ищущим общий язык.

  «С обеих сторон должно идти покаяние, и с обеих сторон люди должны переступать в себе через ненависть. Это — главная, кровоточащая тема романа Айлисли, — пишет Лев Аннинский в своей рецензии. Есть ли конец у этой беды? Нельзя ли жить, не смешиваясь, не соприкасаясь, не контактируя на этих райских клочках земли, среди гор, населенных шакалами и змеями? Нельзя. Диффузия неизбежна. Из-за любви, кроме которой ничего не захотят знать молодые люди с обеих сторон. Из-за полукровок, рождающихся от этой любви. Из-за общего ощущения, что народам друг от друга никуда не деться, не скрыться, не спрятаться.

  Что делать писателю, не умеющему ни молчать, ни понижать голос?

  А то и делать, что делает Акрам Айлисли, вставший поперек ненависти».
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  “Daş yuxular” – Əkrəm Əylislinin müəllifi olduğu bu roman-rekviem Azərbaycan-Erməni münaqişəsinə, əsasən ötən əsrin 80-ci illərinə həsr olunub. Romanın hadisələri, əsasən, müəllifin doğma kəndi olan Əylisdə (Naxçıvan) baş verir. Roman, müəllifin dili ilə desək, “Urvatsız ölәn hәmvәtәnlәrimin xatirәsinә” həsr olunub.

  Kitab Times nəşriyyatı: Əziz oxucu! Hər şeydən əvvəl, onu demək istəyirik ki, ədəbiyyat təbliğat maşını deyil. Bunu nəzərə alıb deyirik ki, romandakı hadisələr müəllifin gördükləri və müşahidə etdikləri ilə yanaşı təxayyülünün məhsuludur. Oxuyun, təhlil edin. “Dedilər”lə yola çıxıb romanın üstündən keçməyin.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  Böyük Amerika yazıçısı John Updike bu romanda Dovşan ləqəbli basketbolçu, 26 yaşlı Harri Enqstromun həyatından beş ayı təsvir edir. Bu beş ay ərzində Dovşan ailəsindən və ətrafdan gələn sıxıntılardan azad olmağa çalışır. Çalışır, çünki onun düşüncəsinə görə, cəmiyyətdə şəxsiyyətin formalaşması üçün bu vacibdir.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  İt ürəyi – həm rusiyada, həm də qərbdə XX srin ən qalmaqallı kitablarından biridir. 1925-də yazılmasına baxmayaraq 1987-ci ildə nəşr olunan (müəllif nəşrini görməmişdir) bu roman özündə 1917-ci ildə baş vermiş Rus inqilabının nəticələrini əks etdirir.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  Qurban Səidin ikinci bədii romanı.

  İlkin adı "Altun buynuzdan olan qız" olsa da müəllifin öz tərcümələrinə əsasən Altunsaç adlandırılmışdır.

  Xoş mütaliələr!
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  Lyman Baumun «Oz ölkəsi» haqqında olan kitabları uşaq ədəbiyyatının ən möhəşəm incilərindəndir.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  Orhan Kemal tərəfindən yazılan və 1949-cu ildə yayımlanan roman. Ata evi müəllifin «Kiçik adamın romanı" adlı trilogiyasının ilk romanıdır. Bu romanda Böyük söz ustası Orhan Kemal yoxsulluq içində yaşayan bir ailənin Beyruttan Adanaya uzanan həzin, kədərli hekayəsini nəql edir.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  Roman oxucuya Rokentenin gündəliyi şəklində təqdim olunur. Gündəliyin məqsədi – əsl mahiyyəti axtarıb tapmaqdır. Vaxtaşırı qəhrəmanda ürəkbulanma olur. Daha dəqiq desək, “Ürək bulantısı” Rokentenin dünyanı anidən dərk etməsi ilə müşahidə olunan hisslərinin kəskinləşməsidir. Rokentenin başına gəlmiş hansısa bir iş onu narahat edir və səbəbin tapmağa çalışır. Vaxtaşırı qəhramanda ürəkbulanma olur. Ürəkbulanma Rokentenin dünyanı anidən dərk etməsi ilə birgə müşahidə olunan hisslərinin kəskinləşməsidir. O, ilk dəfə yerdə gördüyü daş parçasını götürmək istəyəndə, bunu bacarmadığını başa düşür. Və elə bu anda da o, mövcudluğun absurdluğuna qarşı “ürəkbulanma“ hiss etməyə başlayır.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  2004-cü ildə Günel Anarqızının yazdığı “Altıncı” povesti bir növ «Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi» əsərin davamı kimi görünsə də, bu mövzuları tamamilə yeni, gözlənilməz və çağdaş bucaqdan işıqlandırır… Kitabda “Beş mərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” romanının qəhrəmanı Təhminənin ölümündən 40 il sonra tapılmış gündəliyindəki etirafları bu mətləblərə işıq saçır…
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  “Ətriyyatçı” dünyada ən çox oxunan romanlardandır. Dünyanın 35-dən çox dilinə tərcümə edilib, yüksək tirajla satılıb. Əsər Azərbaycan dilinə 2003-cü ildə tərcümə edilib və “Azərbaycan” jurnalında ixtisarla çap edilib. Qəhrəmanın fizioloji şikəstliyi fonunda XVIII əsr Fransasının, eləcə də Avropanın sirlərindən danışan roman insan cildli əcaib Jan-Batist Qrenuyun bütün dünyanı və onun qanunlarını alt-üst etməsinin səbəbini qoyur ortaya.
 • əlçatan deyil
 • Nizami Əlisoyrəfə kitab əlavə etdi"Köhlən" nəşriyyatının seçmələri6 il öncə
  O, ömründə ilk dəfə bilyard zalından oğurluq edir. Lakin dəyərli bir şey tapmır və qərara gəlir ki, bilyard toplarını oğurlasın. Bütün günahları gəlmə olan zəncinin üstünə yıxırlar, axı yerlilərin arasında oğru yoxdur. Həqiqətən yoxdur?!
 • əlçatan deyil
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl